Leiden University

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Leiden University - de feiten

 • 7 faculteiten verspreid over Leiden en Den Haag
 • 14 Engelstalige bacheloropleidingen
 • 200 Engelstalige masterprogramma's
 • 444 jaar traditie en innovatie
 • Top 100 op onderzoek gerichte universiteit
 • 16 Nobelprijswinnaars
 • 120 nationaliteiten
 • 26.000 studenten

Academische velden

Leiden heeft faculteiten op het gebied van:

 • oudheidkunde
 • Governance en wereldwijde zaken
 • Geesteswetenschappen
 • Geneeskunde
 • Wet
 • Wetenschap
 • Sociale en gedragswetenschappen

universiteitleiden.nl/en/education

Studentenleven

Als je aan Leiden University wilt studeren, kun je kiezen tussen het beste van twee steden: Leiden en Den Haag. Leiden is een echte studentenstad. Als je niet beter wist, zou je kunnen denken dat de historische en levendige stad Leiden is gemaakt voor studenten. Het sfeervolle en compacte centrum heeft alles wat studenten zich maar kunnen wensen: van universiteitsgebouwen tot studentencafés en van studentenhuisvesting tot studentenverenigingen. Studeren en wonen in Den Haag verbreedt je kijk op de wereld en geeft je snel een internationaal netwerk. Studeren in een stad vol met ambassades, multinationals en internationale gerechten heeft zeker zijn voordelen!

universiteitleiden.nl/the-hague

universiteitleiden.nl/leiden

Studentenondersteuning

Internationale studentenadviseurs

De internationale studentenadviseurs zijn een goede plaats om naartoe te gaan als je hulp nodig hebt tijdens je verblijf in Nederland. Studenten op beide locaties van Leiden University hebben toegang tot deze gespecialiseerde adviseurs. In veel gevallen zullen ze in staat zijn om de informatie te verstrekken die u nodig heeft, of zullen ze u doorverwijzen naar de relevante diensten. U kunt de adviseurs raadplegen over verschillende zaken, variërend van financiële zorgen, het oplossen van problemen, academische kwesties en ziekteverzekering tot het omgaan met externe huisvestingsagenten of het vinden van een huisarts.

Studentendecanen

We hebben een aantal gespecialiseerde studentendecanen beschikbaar. Ze kunnen helpen in juridische en financiële aangelegenheden, maar kunnen u ook helpen bij het ontwikkelen van studiegerelateerde vaardigheden. Het vaardighedenpakket dat wordt aangeboden, omvat individuele counseling en workshops die zijn ontworpen om u te ondersteunen bij uw academische prestaties. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere scripties schrijven, timemanagement, stressmanagement en planning. Bovendien zijn onze counselors beschikbaar om studie- en persoonlijke problemen op te lossen, mocht dit nodig zijn.

Departementale studieadviseurs en coördinatoren

Elke afdeling heeft eigen studieadviseurs / coördinatoren die vragen kunnen beantwoorden over zaken die betrekking hebben op de opleiding van uw keuze. U kunt de studieadviseur / coördinator raadplegen over zaken als dienstregelingen, examencijfers, onderwerpkeuze en aanvraag voor afstuderen.

universiteitleiden.nl/student-affairs

behuizing

Leiden University is niet campusgebaseerd en de universiteitsgebouwen en studentenwoningen zijn daarom verspreid over de steden Leiden en Den Haag. De steden zelf zijn de campus. Wonen en leren op beide locaties geeft je uit de eerste hand ervaring met het Nederlandse leven en directe toegang

naar het studentenleven en de reguliere comings-and-goings van de steden. De meeste studenten huren een kamer of delen een appartement met anderen.

Als internationale student kan huizenjacht in Nederland extra uitdagingen met zich meebrengen. U kunt zelfstandig zoeken naar woningen via particuliere verhuurders of woningcorporaties. Er zijn een aantal woningcorporaties die kunnen helpen, zoals DUWO. U kunt ook een woningaanbieding aanvragen via het Housing Office van de universiteit. Hier wordt u geholpen bij het vinden van huisvesting in Leiden of Den Haag. Accommodatie varieert in locatie, grootte, aantal personen met wie u faciliteiten deelt en huurtarieven.

universiteitleiden.nl/housing

Deze school biedt programma's in:
 • Engels
 • Nederlands

Bekijk Law LLM » Bekijk Health MSc » Bekijk Health Master » Bekijk BA's » Bekijk BSc's » Bekijk MA's » Bekijk MSc\'s » Bekijk Masters »

Programma's

Deze school biedt ook:


LLM Advanced Studies in European and International Human Rights Law

Campus Voltijd 1 jaar September 2019 Nederlanden Leiden Den Haag +1 more

When human rights are violated by a particular state, is it more effective to use the national, regional or international human rights protection mechanisms to address the issue? And what mechanism will probably be most effective in addressing specific types of human rights violations? [+]

When human rights are violated by a particular state, is it more effective to use the national, regional or international human rights protection mechanisms to address the issue? And what mechanism will probably be most effective in addressing specific types of human rights violations?

What does this master's programme entail?

Human rights are at risk in all societies. Though various national, regional and international laws and treaties have been developed to protect the human rights of all people, some laws are more effective than others in particular situations. In this programme, you will compare the functionality of different protection mechanisms that are currently in place. You will also learn how to apply them successfully in different political, social and cultural settings.... [-]


LLM Advanced Studies in Europees en internationaal zakenrecht

Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar September 2019 Nederlanden Leiden Den Haag +2 more

Dit programma is uniek in zijn focus, dat zich richt op de ontwikkeling van zowel academische als professionele competenties. Het is een veeleisende cursus voor rechtenstudenten of afgestudeerden met een juridische achtergrond. [+]

De Europese Unie is een van de meest invloedrijke internationale organisaties ter wereld. Maar welke invloed heeft dit op bestuur, ondernemerschap en innovatie binnen een wereldeconomie op het gebied van het ondernemingsrecht? En hoe staat de EU-wetgeving in wisselwerking met die van andere internationale organisaties?

Wat houdt dit masterprogramma in?

Naarmate de EU een groeiend aantal economische voorschriften doorgeeft, werken deze mandaten steeds meer samen met de wereldwijde handelsregelingen en met die van haar lidstaten. Bedrijven die internationaal actief zijn, worden geconfronteerd met verschillende rechtsgebieden die soms een onduidelijke hiërarchie hebben. In dit programma leer je hoe je de complexe hiërarchie van Europees en internationaal ondernemingsrecht kunt ontcijferen.... [-]


LLM Advanced Studies in Europese en internationale mensenrechtenwetgeving

Campus Voltijd 1 jaar September 2019 Nederlanden Leiden Den Haag +1 more

De master in European and International Human Rights Law geeft het naast elkaar bestaan ​​en de interactie van meerdere mensenrechtenmechanismen een prominente plaats door ze in een vergelijkend perspectief te bestuderen. [+]

Wanneer mensenrechten door een bepaalde staat worden geschonden, is het dan effectiever om de nationale, regionale of internationale mensenrechtenbeschermingsmechanismen te gebruiken om het probleem aan te pakken? En welk mechanisme zal waarschijnlijk het meest effectief zijn bij het aanpakken van specifieke soorten mensenrechtenschendingen?

Wat houdt dit masterprogramma in?

In de hedendaagse wereld is het naast elkaar bestaan ​​en de interactie van wettelijke regimes een kenmerkend kenmerk geworden. Hetzelfde geldt voor de mensenrechtensystemen die zich nationaal, regionaal en wereldwijd hebben ontwikkeld.

Dit programma is een gericht en veeleisend postgraduaatsopleiding.... [-]


LLM Advanced Studies in het internationaal belastingrecht

Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar September 2019 Nederlanden Leiden Den Haag +2 more

Het programma is ontworpen om een ​​grondige opleiding te geven aan juristen met een economische achtergrond en economen met een juridische oriëntatie, die geïnteresseerd zijn in het uitbreiden van hun kennis van de theorie en praktijk van internationaal belastingrecht, met de nadruk op belastingverdragen, verrekenprijzen en EG-kwesties op het gebied van fiscaal recht. [+]

Het programma Advanced Studies in het internationale belastingrecht biedt u de kennis en vaardigheden om door de vele onderling verbonden gebieden van de internationale belastingwetgeving te navigeren in een voortdurend veranderend veld.

Wat houdt dit masterprogramma in?

Het programma biedt inzicht in de belangrijkste onderwerpen van internationale belastingheffing. Enkele van de vele onderwerpen die in het programma worden behandeld, zijn:

BelastingverdragenBreng prijzen in rekeningEU-belastingwetgevingInternationale bedrijfsbelastingsplanning

Het curriculum wordt voortdurend bijgewerkt in het licht van relevante ontwikkelingen in het veld, zoals het BEPS-project van de OESO en de EU-richtlijn ter voorkoming van belastingontwijking.... [-]


LLM Advanced Studies in internationaal burgerlijk en handelsrecht

Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2  September 2019 Nederlanden Leiden Den Haag +2 more

Dit programma is bedoeld voor zowel juristen als topwetenschappers die een diepgaande kennis willen opdoen op het gebied van burgerlijk en handelsrecht vanuit een werkelijk internationaal perspectief. [+]

Welke gevolgen heeft globalisering gehad in de internationale handel? Wat zijn de essentiële elementen van internationale zakelijke contracten? Wanneer er een geschil is over een grensoverschrijdende zakelijke transactie, welke nationale of regionale wetten zijn van toepassing en welke rechtbank is dan bevoegd? Leer hoe om te gaan met vragen als deze vanuit een internationaal vergelijkend perspectief.

Wat houdt dit masterprogramma in?

Globalisering en toenemende internationale handel hebben geleid tot een snelle internationalisering van het burgerlijk en handelsrecht, en vormen zo een complexe en meerlagige discipline. Leiden University internationaal burgerlijk en handelsrecht van Leiden University behandelt verschillende niveaus van internationale, EU- en nationale wetgeving terwijl ze naast elkaar bestaan ​​en met elkaar in wisselwerking staan. Dit programma biedt u de nodige vaardigheden om dergelijke verweven lagen volledig te begrijpen en toe te passen op domeinspecifieke juridische kwesties.... [-]


LLM Advanced Studies in internationaal publiekrecht

Campus Voltijd Deeltijd 1 jaar September 2019 Nederlanden Den Haag Leiden +2 more

Dit programma biedt u een grondig begrip van de fundamentele doctrines van internationaal publiekrecht, met verschillende perspectieven vanuit theorie en praktijk. [+]

Het programma richt zich op de wet die de internationale betrekkingen regelt. In het niet zo verre verleden was dit min of meer beperkt tot de betrekkingen tussen staten, maar de laatste jaren zijn internationale organisaties, volken, bedrijven en individuen ook onderdeel geworden van de steeds complexere wereldgemeenschap en daarmee van het rijk van het internationale recht.

Als student van dit programma word je uitgedaagd om je eigen mening te ontwikkelen over de rol en het functioneren van het recht in de internationale samenleving.

Aangezien het programma in Leiden en Den Haag wordt onderwezen, zal het zoveel mogelijk gebruikmaken van de expertise die beschikbaar is in de verschillende internationale instellingen in Den Haag, zoals het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Oorlogstribunaal voor Joegoslavië, het Internationaal Strafhof en de Organisatie voor het verbod op chemische wapens.... [-]


LLM Advanced Studies in International Children's Rights

Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar September 2019 Nederlanden Leiden Den Haag +2 more

Het meerlagige en wettelijke interdisciplinaire karakter van kinderrechten vereist specialistische kennis om de betekenis en implicaties voor de positie van kinderen te kunnen beoordelen. [+]

The Master of Laws: Advanced Studies in International Children's Rights is een uniek programma dat een geavanceerde master (LL.M) aanbiedt die zich richt op de rechten en belangen van kinderen vanuit een juridisch perspectief. Vandaag de dag - meer dan 25 jaar na de goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind - neemt de rol van internationale, regionale en nationale systemen in vraagstukken van kinderbescherming, participatie en empowerment steeds verder toe en vereist een grondige specialisatie.

Meerlagig en interdisciplinair

Internationale kinderrechten (recht) is een uniek rechtsgebied omdat het meerlagig is (met betrekking tot internationale, regionale en nationale wettelijke spectrums) en interdisciplinair (doorkruist verschillende rechtsgebieden, zowel nationaal als internationaal).... [-]


LLM Advanced Studies in Law

Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2  September 2019 Nederlanden Leiden Den Haag +2 more

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid lanceert met trots een intensief éénjarig Master-programma Rechtsgeleerdheid [+]

Op welke manieren werken nationale en internationale financiële regelingen samen? Hoe structureert u internationale financiële transacties? Wat maakt goede financiële regulering en hoe moet financiële integriteit worden gehandhaafd?

Wat houdt dit masterprogramma in?

In de onderling verbonden wereld van vandaag hebben nationale en internationale financiële markten ingrijpende gevolgen voor organisaties en individuen overal ter wereld. Daarom wordt de financiële sector steeds meer gereguleerd, wat leidt tot een groeiende behoefte aan specialisten die werken op het snijvlak van recht en financiën. In dit programma word je speciaal opgeleid om uit te blinken in dit wereldwijde en multidisciplinaire vakgebied.... [-]


LLM Advanced Studies in Law and Digital Technologies

Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar September 2019 Nederlanden Leiden Den Haag +2 more

De Master Advanced in Law en Digital Technologies bestrijkt, op een systematische en praktische manier, de juridische en regelgevende theorie en systemen uit een verscheidenheid van essentiële onderwerpen. [+]

Hoe beïnvloedt de digitalisering en massale verspreiding van creatief werk de intellectuele eigendomsrechten? Op welke manieren kunnen regels voor digitale technologie evolueren om personen en organisaties beter te beschermen tegen identiteitsfraude of beveiligingsinbreuken?

Wat houdt dit masterprogramma in?

De focus van het programma ligt op de verdieping en verbreding van kennis op het gebied van recht en bestuur van digitale technologieën, zoals internet, computers, mobiele apparaten, overtuigende technologieën en ambient intelligence, in een internationale en multidisciplinaire context.

Het programma biedt studenten een grondig inzicht in de verschillende modi (dwz wetgeving, contract en technologie) voor het reguleren van opkomende en convergerende digitale technologieën op internationaal, EU-, nationaal of bedrijfsniveau.... [-]


LLM Advanced Studies in Lucht- en Ruimterecht

Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar February 2019 Nederlanden Leiden Den Haag +2 more

Dit unieke programma biedt een combinatie van openbare luchtwetgeving, privaatrecht en ruimterecht, zowel vanuit een internationaal als een Europees perspectief. [+]

Welke wetten regelen het commerciële gebruik van de ruimte? Zijn staten verantwoordelijk voor het verminderen van ruimteschroot? Wie is aansprakelijk voor ongevallen aan boord van het vliegtuig? Leer hoe je moet omgaan met dergelijke vragen vanuit zowel een internationaal als een Europees perspectief.

Wat houdt dit masterprogramma in?

Het Leidse Lucht- en Ruimterecht-programma is uniek. Ons onderwijs en onderzoek heeft een duidelijk gedefinieerde Europese dimensie en is in overeenstemming met de hoogste academische normen. Tegelijkertijd richt het programma zich op professionele toepassingen, met name door middel van de stage-eisen.

Het Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtewet (IIASL), waarin deze specialistische specialisatie is ondergebracht, is een van de toonaangevende internationale academische onderzoeks- en onderwijsinstituten op dit gebied. Het instituut onderhoudt nauwe relaties met nationale en internationale organisaties en instellingen over de hele wereld en geniet de begeleiding van een prestigieuze internationale adviesraad.... [-]


LLM Europese wet

Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar February 2019 Nederlanden Leiden Den Haag +2 more

Deze specialisatie richt zich op aspecten van Europees recht - zoals mensenrechten, de interne markt en de externe betrekkingen van de Unie, vanuit een inhoudelijk en een institutioneel rechtsperspectief. [+]

Europees recht is een eenjarige masterspecialisatie aan de internationaal gerenommeerde Leidse rechtenschool aan Leiden University van Leiden University . Het programma onderscheidt zich door zijn multidisciplinaire aanpak, waarbij zowel inhoudelijk als institutioneel EU-recht wordt behandeld, evenals economisch recht en mensenrechten in EU-perspectief.

Toepassingsgebied van de EU-wetgeving

Europese wetgeving is een spannende en zich snel ontwikkelende discipline. Er zijn maar weinig gebieden van nationaal recht en beleid binnen Europa die onaangetast blijven door de invloed van Europese wetgeving. De reikwijdte van het EU-recht is echter nog groter, aangezien Europa een steeds belangrijker actor op het internationale toneel wordt.... [-]


LLM Internationaal publiekrecht

Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar February 2019 Nederlanden Den Haag Leiden +2 more

Dit programma biedt u een grondig begrip van de fundamentele doctrines van internationaal publiekrecht, met verschillende perspectieven vanuit theorie en praktijk. [+]

Internationaal publiekrecht is een eenjarige masterspecialisatie aan de internationaal geprezen Leidse rechtenschool aan Leiden University van Leiden University . Het programma richt zich op het juridische kader dat de internationale betrekkingen regeert in een steeds complexer wordende mondiale samenleving.

Verschillende perspectieven

Het eenjarige programma - in het Engels gedoceerd - richt zich op de wet die de internationale betrekkingen regelt. In het niet zo verre verleden was dit min of meer beperkt tot de betrekkingen tussen staten, maar de laatste jaren zijn internationale organisaties, volken, bedrijven en individuen ook onderdeel geworden van de steeds complexere wereldgemeenschap en daarmee van het rijk van het internationale recht.... [-]


Videos

Leiden University - Universiteit Leiden

Discover the world at Leiden University

Contact

Leiden University

Adres Leiden: Academy Building, 1575 Rapenburg 73 2311 GJ Leiden
Leiden, Zuid-Holland, Nederlanden

Leiden - Law

Adres Leiden - Law: Kamerlingh van Onnes Building Steenschuur 25 2311 ES
Leiden, Zuid-Holland, Nederlanden

Leiden - Humanities

Adres Leiden - Humanities: Lipsius Building Cleveringaplaats 1 2311 BD
Leiden, Zuid-Holland, Nederlanden

Leiden - Social and Behavioural Sciences

Adres Leiden - Social and Behavioural Sciences: Pieter de la Court Building Wassenaarseweg 52 2333 AK
Leiden, Zuid-Holland, Nederlanden

Leiden - Archaeology

Adres Leiden - Archaeology Van Steenis Building Einsteinweg 2 2333 CC
Leiden, Zuid-Holland, Nederlanden

Leiden – Science

Adres Leiden – Science Gorlaeus Building Einsteinweg 55 2333 CC
Leiden, Zuid-Holland, Nederlanden

Leiden University College The Hague

Adres Koningin Julianaplein 10 2595 AA
Den Haag, Zuid-Holland, Nederlanden

Leiden University College (BA/BSc Liberal Arts and Sciences: Global Challenges only)

Adres Leiden University College (BA/BSc Liberal Arts and Sciences: Global Challenges only) Anna van Buerenplein 301 2595 DG
Den Haag, Zuid-Holland, Nederlanden

International Studies (BA only)

Adres International Studies (BA only) Lange Voorhout 44 2514 EG
Den Haag, Zuid-Holland, Nederlanden