UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Wat is UNICRI?

UNICRI is een in 1967 opgericht om landen wereldwijd te ondersteunen bij het voorkomen van criminaliteit en het vergemakkelijken van het strafrecht van de Verenigde Naties entiteit.

Misdaad is een gemeenschappelijke zorg, zowel voor overheden en burgers over de hele wereld. Als misdaad wordt steeds internationaler, nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan, en georganiseerde misdaad spreads, nationale reacties en internationale samenwerking nodig op het gebied van misdaadpreventie en strafrecht. UNICRI ondersteunt overheden en de internationale gemeenschap in het algemeen bij de aanpak van criminele bedreiging van de sociale vrede, ontwikkeling en politieke stabiliteit. UNICRI is gemandateerd aan intergouvernementele, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties bij het formuleren en implementeren van verbeterde beleid op het gebied van misdaadpreventie en strafrecht. Doelen UNICRI 's zijn:

een beter begrip van de problemen van misdrijven te bevorderen; op rechtvaardige en efficiënte strafrechtelijke systemen te bevorderen; de naleving van internationale instrumenten en andere normen te ondersteunen; om de internationale samenwerking bij de rechtshandhaving en rechtshulp te vergemakkelijken.

UNICRI wordt bestuurd door een Raad van Toezicht, bestaande uit vooraanstaande experts. Het personeel bestrijken een breed scala van kennis voor het beheer van onderzoek, opleiding, technische samenwerking en documentatie, en worden ondersteund door hooggekwalificeerde consultants geselecteerd op basis van eisen van het project.

Wat UNICRI doet

Programma UNICRI tot doel de nationale zelfstandigheid en de ontwikkeling van institutionele capaciteit te bevorderen. Daartoe UNICRI biedt een one-stop-faciliteit aanbieden van high-level expertise in misdaadpreventie en strafrecht problemen. Technische samenwerking wordt versterkt door het gebruik van actiegericht onderzoek om te helpen bij het formuleren van verbeterde beleid en concrete interventieprogramma's. Institutionele en on-the-job training van gespecialiseerd personeel vormen een integraal onderdeel van UNICRI activiteiten.

Gebieden van Actie

Met meer dan 40 jaar ervaring, heeft UNICRI haar werkprogramma's en modus operandi gestructureerd om altijd inspelen op de behoeften van de internationale gemeenschap.

Programma UNICRI richten op verschillende gebieden met als doel het creëren en testen van nieuwe en holistische benaderingen in het voorkomen van criminaliteit en het bevorderen van rechtvaardigheid en ontwikkeling. UNICRI speelt een leidende rol met betrekking tot specifieke niches en ondersteunt de werkzaamheden van andere internationale organisaties via zijn gespecialiseerde en geavanceerde diensten. Huidige prioriteiten van het Instituut zijn:

Chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico mitigatie; Cyber-misdaden; Illegale handel in edele metalen; Milieu crimess; Stedelijke Veiligheid; Veiligheid tijdens grote evenementen; Terrorismebestrijding; Het aanpakken van de genderproblematiek in drugsmisbruik en behandeling; Huiselijk geweld; Bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen en slachtoffers; Jeugdrecht; International Criminal Law.

Wie we zijn

UNICRI werd opgericht door de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) naar aanleiding van resolutie 1086, die een uitbreiding van de activiteiten van de Verenigde Naties ter voorkoming van criminaliteit en strafrecht drong. Het Instituut is een autonome instelling van de Verenigde Naties, en wordt momenteel geregeerd door de door ECOSOC Resolutie No.1989/56 van 24 mei 1989 aangenomen Statuut. UNICRI opereert in het kader van de criminaliteitspreventie en Strafrecht voor het netwerk van de Verenigde Naties. Het Instituut verricht actiegericht onderzoek en opleiding en implementeert programma's voor technische samenwerking. Getracht wordt de overheden en de internationale gemeenschap te helpen bij het aanpakken van grote criminele bedreiging van de sociale vrede, ontwikkeling en politieke stabiliteit en het bevorderen van de ontwikkeling van rechtvaardige en efficiënte strafrechtelijke systemen.

UNICRI ondersteunt de formulering en uitvoering van verbeterde beleid op het gebied van misdaadpreventie en strafrecht, de bevordering van nationale zelfstandigheid, en de ontwikkeling van institutionele capaciteit. Het Instituut werkt aan het begrip van de problemen misdrijven vooruit, het ondersteunen van de eerbiediging van de internationale instrumenten en normen. Het vergemakkelijkt de uitwisseling en verspreiding van informatie, samenwerking in internationale rechtshandhaving en rechtshulp.

UNICRI structuren zijn activiteiten aan de vastgestelde behoeften van de lidstaten voldoen. De programma-activiteiten voortvloeien uit prioriteiten die de jaarlijkse Criminaliteitspreventie en Strafrecht van de VN. Huidige prioriteiten van het Instituut omvatten, onder andere, de activiteiten die verband houden met de georganiseerde misdaad, justitiële hervorming, internationaal strafrecht, jeugdrecht, veiligheid en terrorismebestrijding, belangrijke gebeurtenis veiligheid, veiligheid in steden, de corruptie, de bescherming van slachtoffers, huiselijk geweld, namaak, cybercriminaliteit, misdaden tegen het milieu, en de genderproblematiek in drugsgebruik.

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van Toezicht, bestaande uit vooraanstaande deskundigen uit verschillende landen.

Deze school biedt programma's in:
  • Engels

Bekijk LLM » Bekijk Postgraduate Diploma's »

Programma's

Deze school biedt ook:

LLM

Master Of Laws (LL.M.) In Grensoverschrijdende Criminaliteit En Justitie

Campus Voltijd 1 jaar November 2018 ItaliĆ« Turijn

De Master of Laws (LL.M.) in grensoverschrijdende criminaliteit en Justitie is speciaal ontworpen voor jonge professionals en academici die willen specialiseren op het gebied van vergelijkend strafrecht, humanitair recht, mensenrechten wet, grensoverschrijdende criminaliteit en transitional justice. [+]

LLM Overzicht

De Master of Laws (LL.M.) in grensoverschrijdende criminaliteit en Justitie is speciaal ontworpen voor jonge professionals en academici die willen specialiseren op het gebied van vergelijkend strafrecht, humanitair recht, mensenrechten wet, grensoverschrijdende criminaliteit en transitional justice.

Afhankelijk van de achtergrond en het belang van elke student, het programma is ideaal voor een loopbaan in de juridische en politieke sectoren, zowel op nationaal en internationaal niveau, alsmede verdere academische studies.

Door een combinatie van lezingen, seminars en praktische oefeningen geselecteerde studenten zal verwerven:

diepgaande kennis van de theoretische en praktische aspecten in verband met het onderzoek en de berechting van internationale misdrijven en schendingen van de mensenrechten; algemene begrip van de werking van de internationale straftribunalen, speciale en hybride rechtbanken en hun erfenis aan de nationale rechterlijke instanties; vertrouwdheid met het beginsel van de rechtsstaat en grondige kennis van de interdisciplinaire processen en mechanismen die verband houden met transitional justice en justitiƫle hervorming in post-conflictsituaties en landen in overgang; een uniek inzicht in het beleid en de instrumenten van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties en nationale instanties voor de preventie, opsporing, bestrijding en bestraffing van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals corruptie, namaak, milieucriminaliteit, mensensmokkel, terrorisme en mensenhandel . ... [-]

Videos

UNICRI at a glance