Ghent University Law School

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

build

De Universiteit Gent is een ondernemende universiteit met een internationale uitstraling. Ons motto is "Durf te denken": waar 37.000 studenten en 8.000 personeelsleden worden aangemoedigd om kritisch te denken. Pluralisme en maatschappelijke betrokkenheid zijn de hoekstenen van onze filosofie, net als diversiteit, participatie en onafhankelijk denken.

Hoewel deelname aan de LLM- en MSc-programma's voldoende financiële steun vereist, worden toelatingsbesluiten genomen onafhankelijk van de persoonlijke financiële middelen van de aanvrager. De daaropvolgende beslissingen met betrekking tot financiële steun stellen studenten die externe financiële steun nodig hebben in staat om de financiële haalbaarheid van hun aanvraag te meten.

De Universiteit Gent is een van de toonaangevende instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek in de Lage Landen. Gelegen in een historische, studentvriendelijke stad in het culturele en economische centrum van Europa, is de Universiteit Gent een actieve partner in een breed scala van nationale en internationale educatieve, wetenschappelijke en industriële samenwerkingsnetwerken. Hoewel de Universiteit Gent officieel een Nederlandstalige universiteit is, wordt Engels veel gesproken door zowel studenten als medewerkers. Bovendien kunnen internationale studenten kiezen uit een breed scala aan Engelse cursussen en programma's zoals onze LLM- en MSc-programma's.

De 11 faculteiten van de Universiteit Gent bestaan uit 125 afdelingen, die hoogwaardige, op onderzoek gebaseerde programma's aanbieden in een breed scala van academische disciplines. De internationale studentenpopulatie (11,5%) getuigt van de kwaliteit en diversiteit van het onderwijs en onderzoek van de Universiteit Gent. Universiteit Gent is de 61e beste universiteit op de Shanghai-ranglijst in 2018. Al deze factoren, gecombineerd met een sterke internationale focus, maken van de Universiteit Gent een topuniversiteit in Europa.

De Law School

peoppe

The Law School bevindt zich in het historische centrum van de stad Gent. Terwijl het een aantal historische gebouwen uit de zeventiende en negentiende eeuw bezet, beschikt het over moderne onderwijsfaciliteiten, waaronder uitstekende bibliotheken en goed uitgeruste computerfaciliteiten.

De officiële onderwijstaal is Nederlands, behalve voor specifieke Engelse postdoctorale programma's zoals de LLM

De faculteit bestaat uit meer dan 80 hoogleraren en ongeveer 90 assistenten die, naast het lesgeven, zich intensief bezighouden met onderzoek, schrijven, lezingen en openbare dienstverlening. Veel van haar leden hebben een internationale reputatie op het gebied van specialisatie, nemen deel aan nationale en internationale projecten en worden opgeroepen als deskundigen bij de voorbereiding van het overheidsbeleid. In de LLM-programma's versterken verschillende buitenlandse hoogleraren met een internationale reputatie de faculteit voor specifieke cursussen.

De Gent Law School is een EU "Jean Monnet Centre of Excellence", erkend voor zijn expertise en de beschikbare middelen voor het recht van de Europese Unie. Met de EU-instellingen in haar nabijheid biedt Ghent Law School alle nodige faciliteiten voor een diepgaande studie van de wet en de praktijk van de Europese Unie en het internationale ondernemingsrecht. Studenten kunnen ook profiteren van de uitstekende bibliotheek, die tevens dienst doet als een Europees documentatiecentrum.

Met een studentenpopulatie van ongeveer 4.000 studenten is Ghent University Law School nu een van de grootste wetenscholen in zowel Vlaanderen als België. Veel van haar alumni spelen een prominente rol binnen het juridische systeem als overheidsfunctionarissen, rechters, leden van nationale en internationale advocatenkantoren of als hoogleraren aan andere Belgische en buitenlandse universiteiten.

Ghent University Law School telt onder haar alumni een voormalige Belgische premier, Guy Verhofstadt, en andere prominente ministers van de Belgische federale regering en Vlaamse regeringen, leden van het Hof van Cassatie, het Constitutioneel Hof en de Raad van State in België.

Ga naar www.ugent.be/re voor meer informatie over Ghent University Law School van Ghent University Law School .

Het LLM-programma

llm

Het LLM-programma bestaat uit drie gespecialiseerde LLM's waaruit toekomstige afgestudeerde studenten kunnen kiezen, namelijk:

 • LLM in internationaal en Europees recht; of
 • LLM in International Business Law; of
 • LLM in het recht van de Europese Unie.

Door het gespecialiseerde karakter van het programma kunnen studenten specifieke vaardigheden en competenties ontwikkelen in de zich snel ontwikkelende EU-wetgeving. De drie LLM-programma's bieden studenten de mogelijkheid om hun eigen studieprogramma te ontwerpen in overeenstemming met hun loopbaanprioriteiten. Het stelt hen in staat om expertise te verwerven over vele relevante en actuele vraagstukken van internationaal recht. Niettemin, ook al zijn de cursussen misschien gespecialiseerd en afgestemd op de behoeften van studenten, wat ze gemeen hebben, is dat alle drie de LLM-programma's bij uitstek geschikt zijn voor studenten van buiten de EU die een grondige kennis van EU-regelgeving en voor die van binnen de EU die willen ontsnappen aan de provinciale studie van nationale wetgeving.

Kortom, het LLM-programma van de Ghent University Law School is een belangrijke opstap voor advocaten en professionals die kennis van EU-wetgeving en / of EU-instellingen nodig hebben voor hun loopbaanontwikkeling. Voor meer informatie over elk van de gespecialiseerde cursussen, worden studenten geadviseerd om de officiële website van het LLM-programma te bezoeken.

Meld je vanaf 1 oktober 2019 aan voor Academisch Jaar 2020-2021 via http://www.law.ugent.be/alt="llm/application-form!

De hoogtepunten van het LLM-programma

12883_program_highlights.png

De Gentse Law School LLM-programma's zorgen ervoor dat jaarlijks nieuwe beroepsgerichte buitenschoolse activiteiten worden toegevoegd aan de LLM-studies aan de Universiteit Gent om je CV te versterken (om een interessante baan bij Europese of internationale instellingen en organisaties veilig te stellen, vooraanstaande advocaten- en adviesbureaus).

12880_3.png

Praktische cursus "Vaardigheden voor advocaten"

Deze kern LLM-cursus is in eerste instantie ontworpen om de vaardigheden van rechtenstudenten te ontwikkelen en om hun spreekvaardigheid en leesvaardigheid bij het lezen, raadplegen, gebruiken en schrijven van juridisch Engels te verbeteren en om communicatie- en presentatievaardigheden te ontwikkelen. Tegenwoordig wordt deze cursus steeds spannender en praktischer!

De bijgewerkte cursus "Vaardigheden voor advocaten" bestaat uit de volgende blokken:

 • Beheren van juridisch Engels en juridisch onderzoek en presentatievaardigheden voor advocaten
 • Oefenen als een internationale advocaat en meer te weten komen over het leven bij een advocatenkantoor
 • Crash-cursus seminar over commercieel contract opstellen
 • Onderhandeling en bemiddeling
 • Lezingenreeks van vooraanstaande advocaten, politici en economen van over de hele wereld.

Geven u de kennis, vaardigheden en technieken om indruk te maken op uw werkgever vanaf de eerste dag op het werk - dat is wat wij nastreven!

Deelname aan Moot Courts

Onlangs hebben onze LLM-studenten een uitzonderlijke mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan Moot Courts als onderdeel van hun officiële curricula.

Krijg wat ervaring uit de eerste hand om te pleiten en bewijs dat u een gemotiveerde en toegewijde student bent door deel te nemen aan een van de volgende Moot Court-wedstrijden:

 • European Law Moot Court
 • Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court
 • Ph. Jessup International Moot Court Competitie.

"Juridische kliniek: mensenrechten" als keuzevak

Studenten werken in een zogenaamde 'juridische kliniek' aan real life-projecten, in kleine groepen. Projecten kunnen onderzoek, rapporten of advies inhouden bij een organisatie die actief is op het gebied van mensenrechten. Ze kunnen ook betrekking hebben op de voorbereiding van een dossier dat voor een rechtbank zal worden gebracht. De juridische kliniek bereidt ingeschreven studenten voor op hun toekomstige werk in een steeds diversere en competitievere nationale en internationale professionele omgeving.

Summer Stage Scheme

Onze LLM-programma's proberen voortdurend te dienen als een platform voor een stap voorwaarts in de loopbaan van onze studenten: we bieden een aantal loopbaangeoriënteerde lezingen en coaching aan onze LLM-studenten om hen beter voor te bereiden op verschillende sollicitatieprocedures en interviews die leiden tot potentiële internationale werkgelegenheid . We bieden onze LLM-studenten ook mogelijkheden voor netwerken tijdens verschillende gastcolleges en evenementen.

We hebben recent een zomerprogramma (niet-betaald) van één maand voor de beste LLM-afgestudeerden geïntroduceerd. We streven ernaar om de belangen van de top-afgestudeerden en die van de potentiële werkgevers te evenaren en de hardwerkende studenten die de topscores hebben behaald, te bieden en de hoogleraren onder de indruk te brengen van hun motivatie om een kans te slagen om te studeren aan de Gentse Law School, recht bedrijven en niet-gouvernementele organisaties!

Mentorschapsprogramma

We hebben dit programma gelanceerd, zodat u uw loopbaanplannen kunt bespreken en advies kunt krijgen van onze slimme en ervaren alumni die hun kennis en praktijkervaringen zullen komen delen met u, de advocaten-in-vorming, via verschillende lezingen en coachingsessies!

Toelatingseisen

Studenten komen in aanmerking voor toelating als ze voldoen aan de volgende toelatingscriteria:

 • Een diploma in de rechten hebben, dwz de graad die in het land van herkomst iemand in aanmerking laat komen om de juridische beroepen uit te oefenen. Studenten in hun laatste jaar undergraduate studies kunnen van toepassing zijn en kunnen voorwaardelijk worden toegelaten, afhankelijk van de succesvolle afronding van hun diploma.
 • Bij wijze van uitzondering, na een onderzoek van hun curriculum en met het oog op hun verworven competenties, kunnen ook kandidaten worden toegelaten die geen rechtendiploma hebben. In een dergelijk geval kan de toelating worden onderworpen aan beperkingen met betrekking tot de cursussen die moeten worden gevolgd.
 • Om bewijs te leveren van voldoende Engelse taalvaardigheid (van toepassing op alle niet-moedertaalsprekers Engels) We hebben een minimumscore van 560 nodig voor papier TOEFL, 95 voor internetgebaseerd TOEFL of 7 voor IELTS, maar er is een mogelijkheid om een vrijstelling te krijgen voor potentiële kandidaten die een studieopleiding van minimum één jaar hebben gevolgd (gelijk aan 60 ECTS-studiepunten) aan een Engelssprekende instelling voor hoger onderwijs (op vertoon van een respectief document dat de voltooiing van een dergelijk programma aantoont)).
 • Om voldoende financiële ondersteuning te hebben, zoals aangegeven in het aanvraagformulier, hetzij met persoonlijke financiële middelen of via financiële hulp. Let op: het collegegeld voor het LLM-programma is 5624,30 Euro.
 • Aanvragen voor toelating tot het LLM-programma met alle vereiste documenten.

Het aanvraagproces voor Academisch Jaar 2020-2021 is geopend vanaf 1 oktober 2019! Solliciteer hier: http://www.law.ugent.be/llm/application-form

Applicatie procedure

Het selectieproces wordt gecoördineerd door het International Relations Committee van de Law School. Bij de selectie van studenten houdt de commissie rekening met het academische potentieel, de ernst van het doel en de motivatie. Selectie is een eerbetoon, niet alleen aan de prestaties uit het verleden van de aanvrager, maar ook aan zijn / haar geloofde vermogen om goed te presteren in een veeleisend LLM-programma en bij te dragen aan de LLM-groep.

Ghent Law School discrimineert geen enkele aanvrager op grond van ras, huidskleur, nationaliteit of etnische afkomst, religie, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, huwelijks- of ouderlijke status, handicap, inkomen of persoonlijke financiële middelen.

Hoewel deelname aan het LLM-programma voldoende financiële steun vereist, worden toelatingsbesluiten genomen onafhankelijk van de persoonlijke financiële middelen van de aanvrager. De daaropvolgende beslissingen met betrekking tot financiële steun stellen studenten die externe financiële steun nodig hebben in staat om de financiële haalbaarheid van hun aanvraag te meten.

Collegegeld en tarieven

De Universiteit Gent is een staatsuniversiteit en het beleid is om het collegegeld tot een minimum te beperken (voor het LLM-programma is dit 5624,30 euro). De universiteit biedt echter weinig aanvullende subsidies, waarvan de details te vinden zijn op de website van de universiteit.

Het LLM-programma zelf heeft geen financiering beschikbaar voor studiebeurzen om de kosten van levensonderhoud in Gent te ondersteunen. Anderzijds biedt het LLM-programma een beperkt aantal beurzen of gedeeltelijke / volledige collegegeldontheffingen, afhankelijk van de budgettaire limieten en de behoefte van de aanvragers.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat de financiële beperkingen doorgaans het aantal beurzen / ontheffingen verminderen tot een niveau dat ver onder hun vraag ligt. Aanvragers worden daarom sterk aangespoord om financieel zelfondersteunend te zijn, hetzij door persoonlijke middelen of door tussenkomst van derden.

Beslissingen over financiële steun van de universiteit worden genomen na de toelatingsbesluiten.

Financiële hulp

LLM-kandidaten worden aangemoedigd om wegen te verkennen voor financiële hulp buiten het LLM-programma. Er moet echter worden benadrukt dat het LLM-programma geen technische of logistieke ondersteuning kan bieden voor deze externe aanvraagprocessen, behalve aanbevelingsbrieven en / of bevestigingen van toepassing of selectie, indien vereist.

Plaats

grad

Studeren in Gent is waar om te werken in het hart van Europa! Brussel en zijn vele EU-instellingen zijn slechts een korte, comfortabele en handige treinrit verwijderd. Den Haag, Luxemburg en Straatsburg alle belangrijke institutionele hoofdsteden op zich zijn allemaal minder dan een dagje weg en samen met Brussel bezoeken we de meeste van hen tijdens uw verblijf. En natuurlijk, voor degenen onder jullie die de grote metropolen van Europa willen verkennen, is Gent een fantastische toegangspoort.

Met directe toegang tot Europa's hogesnelheidsspoorwegnetwerk en met een grote internationale luchthaven binnen handbereik, kunt u Parijs, Londen, Berlijn en nog veel meer spannende bestemmingen met een fluitje van een cent bezoeken. We houden je bezig, maar je hebt ook de tijd om enkele van Europa's grote steden te ontdekken op je eigen gemak en met een minimum aan gedoe.

Ghent Law School bevindt zich aan de Universiteitstraat 4-6, 9000 Gent, België. Het belangrijkste administratieve gebouw van de Universiteit Gent, het Rectoraat, bevindt zich aan de Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, België.

accommodatie

Met zijn universiteit en andere instellingen voor hoger onderwijs herbergt de stad Gent een studentenpopulatie van ongeveer 50.000. De woningmarkt is daarom begrijpelijkerwijs uitgerekt. Voor inkomende buitenlandse studenten is het vinden van geschikte accommodatie perfect mogelijk, maar dit kan enige inspanning en flexibiliteit vereisen. Er zijn in essentie twee manieren om geschikte woningen te vinden: via de particuliere markt of via University Housing.

U kunt na uw toelating tot het LLM-programma een accommodatie in de universiteitswoningen aanvragen.

Studentenleven

12884_student_life.png

Onze universiteits- en rechtsschool heeft uitwisselingsprogramma's met tal van universiteiten over de hele wereld. De rechtsschool trekt elk jaar honderden buitenlandse studenten aan. Je LLM-klas weerspiegelt deze culturele diversiteit. Je LLM-professoren en -docenten zullen ook een bezoek brengen aan internationale experts. Je LLM-ervaring in Gent zal dan ook veel meer zijn dan een academische opleiding. Het zal ook een eenmalige culturele ervaring zijn. Je ontmoet, studeert en leeft, met interessante en getalenteerde mensen van over de hele wereld. Je zult deze plaats verlaten als een verrijkte en verlichte mens met een beter begrip van de wereld van vandaag en met banden en banden die vele grenzen overschrijden. Voor meer fotovertoningen bezoekt u onze FB-pagina, waar we regelmatig worden bijgewerkt met waardevolle tips en actuele activiteiten - zowel academisch als buitenschools: www.facebook.com/llmugent.

Locaties

Gent

Ghent University

Address
Ghent University Law School
Universiteitstraat 4

BE-9000 Gent, Vlaanderen, België
Telefoonnr.
+32 (0)9 264 97 00

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden