Ghent University - Faculty of Economics and Business Administration

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Geschiedenis

De huidige faculteit Economie en Bedrijfskunde is opgericht op 1 oktober 1998. Het economische onderwijs aan de Universiteit Gent heeft echter een veel langere geschiedenis.

Vanaf 1896 verleende de faculteit rechten de graad van licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen. In 1906 werd een speciale business school (École spéciale de commerce) opgericht. In 1934 veranderde de naam van deze school in de Hogere School voor Bedrijfskunde en Economische Wetenschappen (HSBES).

Van HSBES tot EBA

André De Ridder, hoogleraar statistiek en financiële economie en bekende kunstcriticus, lobbyde intensief voor de transformatie van de school tot een volledige faculteit. Toch duurde het tot oktober 1968 voordat de HSBES een faculteit werd. Vanaf het academische jaar 1968-1969 werd de faculteit Economische Wetenschappen gevestigd aan de Universiteit van Gent, samen met de faculteit Diergeneeskunde. In december 1992, 25 jaar later, besloot het College van Bestuur de naam om te zetten in 'faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen'. De twee namen economische en toegepaste economische wetenschappen kwamen geleidelijk naar voren en wekken ten onrechte de indruk dat het vorige curriculum theoretisch van aard is, terwijl het laatste alleen wordt toegepast. Het verschil zit echter vooral in het studiegebied, namelijk algemene economie en bedrijfseconomie. Ten slotte besloot de raad van bestuur op 10 juli 1998 om de huidige faculteit Economie en Bedrijfskunde (EBA) op te richten.

Bachelors en meesters

Oktober 2004 was een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het onderwijs, de faculteit en de universiteit. Het markeerde het begin van de bachelor / master-structuur. De bestaande kandidatuur / licenciate structuur (2 x 2 jaar) werd omgezet naar een bachelor (3 jaar) en een master (1 of 2 jaar) structuur, na de Bologna-verklaring. Daarom organiseert de faculteit vandaag de bacheloropleidingen in economie, bedrijfseconomie en handelsingenieur.

Het gespecialiseerde programma in Economie en Bedrijfskunde werd omgevormd tot een eenjarige Master of Science in Algemene Economie en een eenjarige Master of Science in Business Economics. Beide programma's zijn voornamelijk gericht op mensen zonder een economische achtergrond die hun kennisgebied willen verbreden met basiscursussen in economie of management om een ​​verband te leggen tussen hun eigen discipline en economie en management. De Master of Science in Business Economics biedt twee hoofdopties: bedrijfseconomie en openbaar management. De Master in Fiscaal Recht was overgedragen aan de faculteit Rechten. De master in de boekhouding is niet langer georganiseerd. De gespecialiseerde programma's in Banking and Finance and Marketing Analysis werden omgezet in Engelstalige masterprogramma's 'Banking and Finance' en 'Marketing Analysis'. Deze beslissing is genomen om tegemoet te komen aan de eisen van de arbeidsmarkt en de toenemende internationale dimensie ervan en om de interactie tussen buitenlandse studenten en Vlaamse studenten te bevorderen.

Integratie van Hogeschool Gent

Op 1 oktober 2013 waren de academische opleidingen Business Administration en Openbaar Bestuur en Management - voorheen georganiseerd door de Hogeschool Gent - volledig geïntegreerd in de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Als gevolg hiervan zijn meer dan 2500 studenten en 130 personeelsleden toegetreden tot de faculteit. Deze academische programma's van de Hogeschool Gent werden oorspronkelijk georganiseerd door het Hoger Instituut voor Bestuurskunde in 1938 in Brussel. Dankzij de integratie zijn er vijf, reguliere programma's op de faculteit: Economie, Bedrijfseconomie, Handelsingenieur, Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Management.

Non-stop evaluatie van programma's

In 2014-2015 was er een nieuw masterprogramma voor openbaar bestuur en management na de integratie van 'management van publieke organisaties'.

Na een evaluatieoefening werden er nieuwe programma's geïntroduceerd voor de bachelor en master in bedrijfskunde en bedrijfseconomie. De masters in Economie, Bedrijfseconomie en Handelsingenieur werden Engelse programma's.

In 2017 heeft de faculteit geëxperimenteerd met innovatieve onderwijsmethoden (oa blended learning, een modulair mastersysteem). Vanwege een constante evaluatie en aanpassing van dergelijke initiatieven, garandeert de faculteit een kwalitatief onderwijs.

Onderzoek

Ook op het gebied van onderzoek ontwikkelde de faculteit Economie en Bedrijfskunde zich sinds het begin van deze eeuw heel goed. Dankzij het Wetenschappelijk onderzoek van de commissie resulteerde het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in kwalitatieve, peer-reviewed nationale en internationale publicaties. Typisch voor de 'Economen in Gent', heeft de faculteit een hoge maatschappelijke relevantie.

Het aantal promoties - uitgereikt door de faculteit - steeg van gemiddeld minder dan 5 per jaar in 2000-2002 naar gemiddeld meer dan 20 per jaar in 2014-2017. Ook verviervoudigde het aantal internationale publicaties in een jaar. Niet alleen een uitbreiding van het aantal hoogleraren en onderzoekers, maar ook een verdubbeling van de productiviteit was de basis van deze sterke toename van de onderzoeksoutput van de faculteit. Ook kwaliteitsindicatoren bleken een verbetering in het uitgevoerde onderzoek. Zo is in 2015 bijna 40% van de gepubliceerde artikelen gepubliceerd in tijdschriften die tot de top 20% van het vakgebied behoorden.

De faculteit heeft zich de afgelopen twintig jaar gespecialiseerd in economisch onderzoek op het gebied van arbeidseconomie en welvaart, bankieren en financiën, macro-economie en beleid, internationale economie en econometrie. In bedrijfseconomie zijn sterke onderzoeksgroepen gegroeid rond marketing en marketing modellering, boekhouding en (ondernemers) financiën, operations research en operations management, bedrijfsinformatica, ondernemerschap en innovatie, servicemanagement en human resource management en organisatie. De integratie van de academische programma's Business Administration en Public Administration and Management leidde tot groeiende onderzoeksactiviteiten op het gebied van openbaar bestuur en beheer.

Ondersteunende diensten

De facultaire studentenadministratie, bibliotheekmedewerkers, communicatiebureau, internationalisatiekantoor, ... en vele andere diensten zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de faculteit.

Plaats

De faculteit was oorspronkelijk gehuisvest in de oude gebouwen van de faculteit Rechten, gelegen in de Universiteitsstraat. Tijdens het academische jaar 1978-1979 verhuisde de faculteit naar het piramidevormige gebouw op de huidige locatie op Hoveniersberg. Minister Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, heeft in 2006 het nieuwe gebouw in de Tweekerkenstraat 2 in gebruik genomen. Het bevat het nieuwe grote auditorium Quetelet (zitplaatsen 579), een moderne bibliotheek, een grote studentenfoyer en een deel van het decanaat. In september 2013 werden de aangrenzende woningen aan het Sint-Pietersplein geïntegreerd. Zij ontvangen de afdelingen financiële economie, boekhouding en financiën en sociale economie. En zo ontstond Campus Tweekerken in het hart van de binnenstad.

Een tweede Campus Mercator organiseert de academische programma's van Bedrijfskunde en Bestuurskunde en Management.

Een internationale toekomst

Op 8 oktober 2017 vierde de Universiteit Gent zijn 200ste verjaardag. De faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft tot doel de universiteit naar een hoger plan te tillen en de internationale toekomst te stimuleren. Het grootste bewijs van onze internationale ambities zijn de double degree-overeenkomsten die de faculteit heeft gesloten met universiteiten van Omaha, Göttingen en Luik.

Missieverklaring en visie

Mission Statement

Als een collegiale school voor onze studenten en een inlichtingendienst voor het bedrijfsleven, de bredere overheid en de samenleving als geheel, is de missie van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde:

 • opvoeden van afgestudeerden op het gebied van economie, bedrijfseconomie, business engineering, bedrijfskunde, openbaar bestuur en openbaar management en een breed scala aan academische programma's van hoge kwaliteit bieden die, afgezien van de economische analyse, aandacht besteden aan de bredere maatschappelijke dimensies van economische leven.
 • studenten met een hoge inzetbaarheid leveren met sterke analytische vaardigheden, creatieve intelligentie, ondernemers- en organisatievaardigheden die nodig zijn voor het oplossen van complexe bedrijfs-, management-, beleids- en organisatieproblemen in een mondiale en vaak veranderende omgeving. Onze educatieve programma's staan ​​open voor alle studenten, ongeacht hun culturele of sociale afkomst.
 • verankeren onze academische programma's sterk in een onderzoekscontext en geven prioriteit aan fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek dat kan bijdragen aan het stimuleren van de economische en managementprestaties van organisaties.
 • aanzienlijk bijdragen aan internationale wetenschappelijke fora, als een leidende partner.
 • aandacht schenken aan de relevantie van ons onderwijs en onderzoek voor de praktijk van het bedrijfsleven, de overheid en de social profit sector.
 • sterk verankerd in de lokale en regionale samenleving waarin de faculteit actief is door het onderhouden van relaties met de lokale en regionale sociaaleconomische stakeholders.
 • een internationaal georiënteerde faculteit zijn met respect voor de specificiteit van de taal en cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. Bijgevolg voert de faculteit een actief internationaal beleid en werkt ze samen met andere universiteiten voor onderzoek, onderwijs en dienstverlening.
 • een partner zijn voor haar alumni, door hen aan te bieden om de ontwikkelingen op het gebied van economie, bedrijfseconomie, bedrijfskunde, bedrijfsingenieur, algemene economie, bedrijfscommunicatie, bedrijfseconomie en publiek management te volgen.
 • aanzienlijk deelnemen aan het maatschappelijk debat en, om dat doel te bereiken, de levering van wetenschappelijke diensten door haar faculteit aan de bredere gemeenschap vergemakkelijken.
 • creëer een dynamische en stimulerende omgeving voor studenten en medewerkers om hun potentieel volledig te ontwikkelen. Bijgevolg hecht het bijzonder belang aan de deelname van alle belanghebbenden aan de besluitvorming van de faculteit.

Visie

Ons doel is:

 • een vooraanstaande academische instelling zijn die zeer inzetbare afgestudeerden met sterke analytische vaardigheden, creatieve intelligentie, ondernemers- en organisatorische vaardigheden levert.
 • te worden erkend als een toegevoegde waarde die een onafhankelijke academische partner toevoegt van het bedrijfsleven en de samenleving.
 • te worden erkend als een faculteit met een kwalitatief hoogstaand onderwijscurriculum met een sterke impact op de zakelijke praktijk en de overheid.
 • om te worden erkend door onze academische peers voor onze onderzoeksbijdragen.
 • om de kritische blikopener te zijn voor de zakelijke praktijk en de overheid.
 • een internationale instelling zijn voor studenten en personeel.

Locaties

Gent

Address
Sint-Pietersnieuwstraat 25 Gent, Belgium 9000
Gent, Vlaanderen, België