Keystone logo
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Invoering

Het Interregionaal Onderzoeksinstituut voor Criminaliteit en Rechtvaardigheid van de Verenigde Naties ( UNICRI ) werd in 1968 opgericht overeenkomstig resolutie 1086 B (XXXIX) van de Economische en Sociale Raad van 1965, waarin werd aangedrongen op uitbreiding van de activiteiten van de Verenigde Naties op het gebied van misdaadpreventie en strafrecht. Het Instituut is een autonome instelling en wordt bestuurd door de Raad van Toezicht.

De missie van UNICRI , die werkt binnen de brede reikwijdte van zijn mandaat om verbeterd beleid en acties op het gebied van misdaadpreventie en -bestrijding te ontwerpen en te implementeren, is het bevorderen van gerechtigheid, misdaadpreventie, veiligheid en de rechtsstaat ter ondersteuning van vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.

UNICRI's werk richt zich op doelstelling 16 van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die gericht is op het bevorderen van vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen, vrij van misdaad en geweld. Justitie, misdaadpreventie en de rechtsstaat vormen de basis voor het bestrijden van armoede en het terugdringen van ongelijkheid, terwijl economische groei en stabiliteit worden bevorderd en het milieu wordt beschermd. UNICRI ondersteunt regeringen en de internationale gemeenschap in het algemeen bij het aanpakken van criminele bedreigingen voor sociale vrede, ontwikkeling en politieke stabiliteit.

Locaties

  • Turin

    Viale Maestri del Lavoro, 10

    Vragen