Keystone logo
Sustainability College Bruges

Sustainability College Bruges

Sustainability College Bruges

Invoering

Het Duurzaamheidskollege Brugge (SCB) is een particuliere instelling die voortgezet onderwijs, onderzoek, adviesdiensten en bemiddeling aanbiedt voor een wereldwijd publiek - over milieu, energie, klimaatverandering en gezondheids- en veiligheidsproblemen.

De activiteiten van het SCB zijn geïnspireerd en geleid door de VN-duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 2015 en de Europese actie voor duurzaamheid van 2016.

Het SCB bestaat uit een Centrum voor voortgezet onderwijs, een Centrum voor Onderzoek, een Centrum voor Bemiddeling en Geschillenbeslechting en een Centrum voor Adviesdiensten.

Het wordt ondersteund door een grote groep SCB Fellows, een International Advisory Board en de Friends of the SCB.

Brugge 1

Permanente Vorming

Het SCB-Centrum voor voortgezet onderwijs organiseert voortgezet onderwijs (programma's, conferenties, seminars, presentaties), dat probleemgericht is, vraaggericht, wetenschappelijk en didactisch innovatief. Dit gebeurt hoofdzakelijk op interdisciplinaire wijze en met een focus op sociale wetenschappen en humanitaire aspecten. Waar nodig en opportuun is natuurwetenschappen en biomedische expertise inbegrepen. Op maat gemaakte opleiding is het doel.

De SCB CCE activiteiten leiden niet tot een bachelor-, master- of PhD-graad. Deelname en evaluatie wordt beloond met een SCB CCE certificaat (van aanwezigheid, deelname, evaluatie).

SCB Centrum voor Onderzoek

Het SCB Centrum voor Onderzoek (CR) verricht (inter) disciplinair onderzoek naar milieu-, energie-, klimaatverandering- en gezondheids- en veiligheidsproblemen. Dit gebeurt op initiatief van SCB Fellows en / of op verzoek van publieke of particuliere partijen.

Het uitgevoerde onderzoek wordt gepresenteerd bij SCB-lanceringsgebeurtenissen, seminars of conferenties, en gepubliceerd in de SCB-adviespapers.

Brugge

Bemiddeling

Het SCB Centrum voor Bemiddeling en Geschillenbeslechting (CMDR) streeft naar bemiddeling en andere alternatieve geschillenbeslechting (ADR) technieken in milieu-, energie-, klimaatverandering en gezondheids- en veiligheidszaken. Het omvat de activiteiten van de Vlaamse Vereniging voor Oriëntatie en Bemiddeling in Complexe Investeringsprojecten, zoals opgericht in 2010 door Kurt Deketelaere en Dirk Henckens, en staat open voor Europese en internationale ADR-ontwikkelingen.

Adviesdiensten

Het SCB-centrum voor adviesdiensten biedt juridisch en multidisciplinair advies en ondersteuning aan overheden (lokale, nationale, Europese, internationale), winst- en winstorganisaties in milieu-, energie-, klimaatverandering- en gezondheids- en veiligheidszaken. Dit gebeurt op een wetenschappelijke en onpartijdige manier. De SCB CAS fungeert ook als een 'second opinion' leverancier voor wet- en adviesbureaus.

SCB Vision & Mission

De visie van het SCB is "Investeren in kennis voor een duurzame toekomst".

De missie van het SCB is:

 • Het delen van onze passie voor milieu, klimaat, energie, gezondheid en veiligheid,
 • Het aanbieden van contentgedreven voortgezet onderwijs in plaats van op het formaat gebaseerde opleiding,
 • Flexibel zijn, aanpasbaar en anticiperen op een steeds veranderende regelgevingsklimaat,
 • Interdisciplinair onderzoek uit het sociaal wetenschappelijk en humanitair perspectief uitvoeren, met inbegrip van alle relevante belanghebbenden,
 • Het leveren van competente en op maat gemaakte adviesdiensten, bemiddeling en geschillenbeslechting,
 • Gebaseerd op 'network-sourcing', die wereldwijd toonaangevende experts in winst-, non-profit-, overheids- en academische sectoren brengen aan degenen die geen tijd hebben of de mogelijkheid hebben om te studeren of in het buitenland te betrekken,
 • Globaal zijn en voortgezet onderwijs en onderzoek toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht de locatie en de tijdzone,
 • Streven naar uitmuntendheid in alle ontwikkelde activiteiten, met de steun van een wereldklasse groep betrokken en bekwame genoten.Brugge

Locaties

 • Bruges

  Potterierei 4 8000 Bruges (Belgium), , Bruges

Opleidingen

Vragen