Ph.d. in Europees en internationaal recht

Algemeen

Beschrijving van opleiding

1

Belangrijkste kenmerken

 • 3 jaar (6 semesters) full-time of tot 5 jaar in deeltijd (studie afstand) -programma
 • uitdagende opleiding in Europees en internationaal recht
 • nauw contact met professoren
 • stimulerende omgeving
 • wetenschap en subsidiemogelijkheden voor excellente studenten

Programma-overzicht

d

Ph.D. programma is een post-graduate studie-programma dat een geavanceerde vorming van recht en onderzoek in de Europese en internationale wetgeving combineert. Onderwijs en onderzoek wordt begeleid door internationaal ervaren academici.

Studenten zullen een diep begrip van Europees en internationaal recht te verwerven. Ze hebben ook een mogelijkheid om te kiezen uit een verscheidenheid van gespecialiseerde onderwerpen als gevolg van het onderzoek belangen van individuele studenten. Door deze unieke combinatie van internationaal en Europees recht vorming studenten zijn goed theoretisch uitgerust om een ​​contextuele en diepgaand onderzoek uit te voeren. Naast de theoretische focus van het programma biedt cursussen over onderzoeksmethoden, uitvoeren van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en de presentatie van de resultaten. Studenten kunnen ook het onderwijs verantwoordelijkheden.

Onderzoeksthema's richten zich vooral op de volgende gebieden:

 • EU-recht (bijvoorbeeld diverse kwesties van de EU Constitutional Law, EU Economisch Recht, EU Sociaal Recht, EU Law Migratie, EU externe betrekkingen, EU Nabuurschapsbeleid, Oostelijk Partnerschap, Europees Mensenrechten, EU justitiële stelsel, de toepassing van het EU-recht in de nationale rechtsstelsels systemen, esp. door grondwettelijke hoven, etc.)
 • Public International Law (bv verschillende aspecten van het algemeen internationaal recht, zoals verantwoordelijkheid, niet-statelijke actoren in het internationaal recht, of specifieke gebieden, zoals de International Human Rights Law, Wet op het gebruik van geweld, recht inzake gewapende conflicten, volkenrechtelijke instellingen , internationaal humanitair recht)
 • Internationaal Privaatrecht (inclusief arbitrage).

De postdoctorale studenten worden aangemoedigd om deel te nemen aan verschillende conferenties en workshops georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of bij andere academische en onderzoeksinstellingen. Excellente studenten kan worden ondersteund door de Universiteit beurzen en subsidies.

d

Hoe toe te passen

deadline: juni, 17

 • Vul het online aanvraagformulier op: admission.upol.cz
 • Na het invullen van het online sollicitatieformulier, uploaden en de volgende documenten in te dienen:
  • Gestructureerde Curriculum Vitae (wg)
  • Gewaarmerkte kopie van Master's diploma in de rechten of een soortgelijk vakgebied. U bent ook in aanmerking voor toepassing in de loop van het laatste jaar van de huidige opleiding, op voorwaarde dat u uw uiteindelijke diploma te behalen en een gewaarmerkt afschrift in te dienen vóór 30 september van het betreffende jaar.
  • Officieel academische transcripties en certificaten van de universiteit (of een gewaarmerkt afschrift)
  • Motivatiebrief
  • Brief van Aanbeveling - van een hoogleraar of een academicus die aanvrager vermogen en de motivatie om te kunnen deelnemen aan het programma kan beoordelen
  • Bewijs van Engels taalvaardigheid (ERK niveau B2) - moet worden bewezen door het Engels certificaten (TOEFL, IELTS, CAE, CPE) of documenten over eerdere universitaire studies in het Engels
  • Paspoort Kopie van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart - een kopie van de pagina met een foto en persoonlijke gegevens
  • Proefschrift projectvoorstel - het voorstel van 1000-1500 woorden moeten het theoretisch of empirisch onderzoek gebied van het proefschrift project, algemene doel van het onderzoek, state-of-the-art bespreking van theorie en onderzoek op het gebied, stelde methodologische aanpak te definiëren, en bibliografie
  • Aanvullende documentatie (indien van toepassing) - bewijzen van de beroepsactiviteit in het gekozen vakgebied (zoals conferentie participatie, non-degree onderzoek, publicaties, enz.).
  Alle bovengenoemde documenten (vergezeld van een beëdigde vertaling naar het Tsjechisch of Engels, zo niet oorspronkelijk in een van deze talen) moeten door de deadline ook als officieel gedrukte exemplaren per gewone post, express of aangetekende post geauthenticeerd aan de Internationale Betrekkingen worden ingediend Bureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
 • Betaal de eenmalige vergoeding van CZK 580 (equivalent in EUR) online of via een bankoverschrijving.
 • U wordt uitgenodigd voor een toelatingsexamen. Het toelatingsexamen bestaat uit een interview, waarbij de aanvrager het proefschrift project vóór raad van hoogleraren. In het geval van internationale studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kunnen beslissen over de toelating op basis van de ingediende documenten. Maar bovendien een skype interview kan nodig zijn.

Onderzoek en Ontwikkeling

Kernactiviteiten in het programma worden uitgevoerd door de afdeling Internationaal en Europees Recht, die behoort tot vooraanstaande onderzoeksinstituten op het gebied uitgevoerd. Het programma wordt verrijkt door de deskundigheid van andere afdelingen (Vakgroep Politieke Wetenschappen, Departement Staatsrecht) en via een uitgebreid onderzoeksnetwerk met diverse onderzoeks- en academische instellingen in heel Europa. De leden van deze afdeling hebben betrekking op een groot aantal gebieden in internationaal en Europees recht in hun deskundigheid. Lopende en activiteiten in het verleden onder meer onderzoeksprojecten gesteund door de Europese Commissie, het Europees Sociaal Fonds, de Tsjechische Science Foundation, het Internationaal Visegrad Fonds, het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek, en Palacký University in Olomouc (IGA).

Naast onderzoek, de afdeling houdt zich bezig met tal van collegegeld-ondersteuning van projecten waarvan het doel is om excellentie in wettelijke collegegeld en de vorming te handhaven op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Lopende en activiteiten in het verleden onder meer projecten die worden gesteund door de Europese Commissie (bijvoorbeeld Jean Monnet-modules), het Europees Sociaal Fonds, de Universiteit Ontwikkelingsfonds (vastgesteld door het Tsjechische ministerie van Onderwijs), en Palacký Universiteit Ontwikkelingsfonds (opgericht door de Universiteit).

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student!

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student! Lees Minder