Master of Laws in International Trade Law - UNCITRAL

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Al 22 jaar biedt het International Training Centre van de ILO, de Universiteit van Turijn, het Universitair Instituut voor Europese Studies (IUSE) in samenwerking met andere universiteiten van wereldklasse een verkorte versie van dit programma onder de naam "International Trade Law Post -Afstudeeropleiding".

Als erkenning van de toenemende vraag naar hogere niveaus van specialisatie op het gebied van contractenrecht en internationale handel en overlapping met het besluit om de Turijnse School of Development te vestigen als een uniek mechanisme voor de levering van gezamenlijke UN-academische programma's, werd besloten om uit te breiden en de leerinhouden van het programma upgraden naar een niveau 1 Europese Master vanaf het academische jaar 2010-2011. /

Het masterprogramma is een intensieve cursus met een duur van een volledig jaar, waarvan slechts 18 weken een volledige klassikale aanwezigheid vereisen. Het programma bestaat uit drie delen. Na succesvolle afronding en uitvoering van Deel I (afstandsonderwijs), Deel II (persoonlijk) en Deel III (indienen van de definitieve versie van het onderzoekspapier) zullen de deelnemers het eerste niveau van de graad aan de Universiteit van Turijn behalen . De face-to-face trainingsaanpak is flexibel, met actieve trainingsmethoden op basis van lezingen, seminars, prestatiegerichte oefeningen, casestudy's. De leermethoden omvatten een reeks ad-hocgevalsstudies om vaardigheden aan te reiken voor probleemoplossing bij onderwerpen die tijdens de hoorcolleges worden behandeld. Rollenspelen en een pleitwedstrijd worden gebruikt om actieve participatie te bevorderen en om studenten te helpen bij het verwerven van nuttige vaardigheden om succesvol te kunnen opereren in hun toekomstige werkomgeving.


Van de kant van de VN onderschreef UNCITRAL de nieuwe master en aanvaardde de status van een volledige partner vanaf 2010. Andere internationale organisaties en gerenommeerde universiteiten hebben ook hun rol in deze nieuwe master uitgebreid en delegeerde vooraanstaande faculteitsleden om toe te treden tot het wetenschappelijk comité en deel te nemen in programma-aflevering zoals WTO, UNIDROIT, de universiteit van Fribourg en de Universidad Autonoma de Madrid (Spanje).

Om zowel de juridische concepten als de toegepaste praktijkpraktijken van de verschillende soorten contracten in de internationale handel volledig te omvatten, heeft de LL.M. Het programma heeft een team van hooggekwalificeerde hoogleraren en ervaren juristen samengesteld om de deelnemers niet alleen de juridische kennis bij te brengen over handelsbesprekingen en gerelateerde contractuele kwesties, maar ook over de nodige competenties voor het analyseren van complexe situaties en geschillen in contracten en handelsovereenkomsten.

Doelen

De leerdoelen van de LL.M. programma zijn:

 • het bevorderen van juridische kennis op het gebied van internationaal handelsrecht en transnationaal verbintenissenrecht en verwante bepalingen van publiek en privaat internationaal recht
 • versterking van competenties voor vergelijkende juridische analyse, dat wil zeggen vanuit een civielrechtelijke, common law en islamitische rechtsperspectieven
 • het bieden van fundamentele hulpmiddelen en competenties die nodig zijn om de complexe realiteit van internationale handelstransacties vanuit een Europees en een internationaal perspectief te behandelen, in het bijzonder met betrekking tot het opstellen, interpreteren en beheren van internationale commerciële contracten, internationale geschillenbeslechting, arbitrage en pleitregering

  Taal, locatie en ingangseisen

  De LL.M. programma wordt volledig in het Engels afgeleverd. Kennis van de Engelse taal is een eerste vereiste en moet in het aanvraagformulier met ondersteunende documenten worden aangetoond.De residentiële fase van het programma vindt plaats op de campus van de ITC / ILO in Turijn, Italië. Het bijwonen van lessen is verplicht. Kandidaten moeten met succes een eerste graad universitair diploma van ten minste 3 jaar hebben behaald, hetzij in de rechten, economie, politieke wetenschappen, bedrijfskunde of een gelijkwaardige opleiding.

  De geldigheid van niet-Italiaanse graden moet worden erkend onder de Italiaanse wet- en regelgeving. De LL.M. programma wordt volledig in het Engels afgeleverd. Kennis van de Engelse taal is een eerste vereiste en moet in het aanvraagformulier met ondersteunende documenten worden aangetoond.

  Vergoedingen en toepassing

  Het collegegeld is vastgesteld op € 8.000.

  De vergoeding omvat:

  • programma ontwikkeling en beheer
  • didactisch materiaal, trainingsmateriaal en documentatie
  • gebruik van trainingsfaciliteiten en ondersteunende diensten

  Bestuur, verblijf, reiskosten, transporten en persoonlijke uitgaven voor de periode in Turijn zijn niet inbegrepen in de kosten van deelname.

  Beurzen

  Een beperkt aantal deelbeurzen kan beschikbaar worden gesteld door sponsors om de deelname van verdienstelijke kandidaten uit ontwikkelingslanden en overgangslanden die niet in staat zijn het volledige collegegeld te betalen, te vergemakkelijken.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

A UNIQUE PARTNERSHIP BETWEEN THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO, UN ORGANIZATIONS AND ACADEMIA

A UNIQUE PARTNERSHIP BETWEEN THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO, UN ORGANIZATIONS AND ACADEMIA Lees Minder
Turijn , Barcelona + 1 Meer Minder