Master of Laws (LL.M.) in de Law of the Sea

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De oceanen bedekken meer dan 70 procent van het oppervlak van de aarde. Het is van vitaal belang voor communicatie, militaire en strategische toepassingen en voor de levende en niet-levende natuurlijke hulpbronnen. De laatste jaren is er steeds meer belang gehecht aan de mariene biodiversiteit. De LL.M. programma heeft tot doel de traditionele benadering van het zeerecht te verruimen van jurisdictiekwesties en ook substantiële wetgeving op te nemen zoals behoud en duurzaam gebruik van biologische hulpbronnen en bescherming van biodiversiteit en het milieu. Hoewel het studieprogramma een duidelijk algemeen profiel heeft, zal het ook een duidelijke Arctische dimensie hebben. Een groot deel van de Noordpool bestaat uit zeegebieden. Wereldwijde klimaatverandering zal deze gebieden steeds meer onderwerpen aan verschillende vormen van gebruik, zoals navigatie, olie- en gaswinning, visserij en onderzoek. De Arctische regio's bieden unieke mogelijkheden voor het bestuderen van zowel wereldwijde als regionale juridische benaderingen om het mariene milieu te beschermen en te behouden. De onderzoeksgemeenschap in Tromsø is een wereldleider in maritieme Arctische kwesties, waaronder natuurwetenschappen, geschiedenis, politieke wetenschappen en rechten. Naast de Universiteit van Tromsø, ligt het Norwegian Polar Institute in Tromsø. Het doel van de LL.M. programma is om de studenten te introduceren in dergelijke perspectieven die hen in staat stellen om hun vermogen om de functie van de wet te begrijpen te verbeteren en leren om het te interpreteren.

Het programma strekt zich uit over drie semesters of één kalenderjaar:

EERSTE SEMESTER

JUR-3050 Algemene wet op de zee

De cursus biedt een algemene inleiding tot het zeerecht, dat wil zeggen de regels en principes van internationaal publiek recht die betrekking hebben op de zeegebieden.

JUR-3054 Algemene wet van de zee II

De cursus op basis van JUR-3050 en gaat dieper in op de geselecteerde onderwerpen.

TWEEDE SEMESTER

JUR-3052 Recht van de zee en mariene biodiversiteit

De cursus behandelt problemen met betrekking tot behoud en duurzaam gebruik van levende rijkdommen van de zee en bescherming van mariene biodiversiteit. Deze problemen worden ook geïntroduceerd in cursus I, maar ze worden in deze cursus grondiger behandeld.

JUR-3053 Wet van de zee en de Noordpool

De cursus richt zich op wet van de zee en arctische kwesties. De algemene wet van de zee is van toepassing op de zeegebieden van de Noordpool. Maar tegelijkertijd heeft de regio speciale eigenschappen die moeten worden overwogen. In deze cursus zullen de studenten de kennis die ze tijdens de vorige cursussen over Arctische kwesties hebben opgedaan, moeten toepassen. In het algemeen heeft de cursus daarom het karakter van casestudy's, met speciale nadruk op de Noordpool.

DERDE SEMESTER

JUR-3910 Masterproef in Law of the Sea

Het bestaat uit een verplichte scriptie op basis van thema's en vragen uit de Law of the Sea. De studenten krijgen individuele begeleiding. Het kan tussen minimaal 12 000 woorden en maximaal 18 000 woorden bedragen. Het thema van het proefschrift zal van juridische of semi-juridische aard zijn en kan perspectieven omvatten zoals rechtstheorie, juridische geschiedenis. Het proefschrift bestaat uit onafhankelijke analyses van het thema en de beschikbare juridische bronnen. Het proefschrift biedt de student een diepgaande studie van een bepaald thema. De besprekingen van het proefschrift moeten transparant en zo volledig mogelijk zijn. De verwijzingen naar de bronnen moeten nauwkeurig en verifieerbaar zijn.

Leerresultaten

De masteropleiding maakt deel uit van de strategie van de rechtsfaculteit gericht op internationalisering en Arctische juridische kwesties.

Het programma beoogt via zijn cursussen en masterscriptie de studenten een brede introductie en kennis van het zeerecht te geven, inclusief de ontwikkeling ervan en de politieke en institutionele aspecten. Verder zal het programma bijdragen aan de vaardigheden van de studenten om juridische problemen te identificeren, analyseren, verklaren en oplossen; zowel op een theoretisch als een praktisch niveau. Er zal speciale aandacht worden besteed aan de relevantie en toepassing van de wet van de zee op het noordpoolgebied.

Het doel moet worden bereikt door actieve deelname van de studenten tijdens de cursussen; door studie, discussies en papers. Lezingen zullen zorgen voor de introductie van de thema's, terwijl probleemgestuurde seminars het grootste deel van het onderwijs zullen maken waarbij studenten en docenten wettelijke vragen identificeren en bespreken. Studenten worden ook aangemoedigd om tijdens de cursussen papers in te leveren om hun kennis over onderwerpen en analytische vaardigheden te ontwikkelen.

Het doel is om de studenten te kwalificeren voor een carrière binnen een breed spectrum van gebieden; zowel op nationaal als internationaal niveau. Kandidaten worden gekwalificeerd voor banen bij de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde instanties, bij de nationale diplomatieke diensten, bij het openbaar bestuur en in de industrie en de handel.

Toelatingseisen

Toelating tot de masteropleiding in het recht van de zee vereist een bachelordiploma (180 ECTS) in de rechten of een gelijkwaardige kwalificatie, zoals een rechtswetenschappen- of politicologie van drie jaar op universitair niveau. Je moet ook kennis van de fundamenten van het internationale recht en de internationale politiek documenteren. Het programma heeft een beperkte capaciteit en ongeveer 20 studenten worden elk jaar toegelaten.

Aanvragers moeten een essay van ongeveer 2 pagina's in het Engels bijvoegen waarin zij hun achtergrond en motivatie voor het volgen van deze master beschrijven.

Aanvragers uit Noorwegen of Scandinavische landen:

De aanvraagdeadline voor Noorse en andere Noordse aanvragers is 15 april voor toelating tot het herfstsemester

Aanvragers van buiten de Noordse landen:

De aanvraagdeadline voor aanvragers van een eigen bijdrage en een quotaregeling is 1 december voor de toelating tot het herfstsemester. Online applicatie, studiecode 2033.

Lesgeven en beoordelen

De duur van het programma is 1 kalenderjaar of 90 ECTS-credits, voltijdstudie.

Het doel moet worden bereikt door actieve deelname van de studenten tijdens de cursussen; door studie, discussies en papers. Lezingen zullen zorgen voor de introductie van de thema's, terwijl probleemgestuurde seminars het grootste deel van het onderwijs zullen maken waarbij studenten en docenten wettelijke vragen identificeren en bespreken. Studenten worden ook aangemoedigd om tijdens de cursussen papers in te leveren om hun kennis over onderwerpen en analytische vaardigheden te ontwikkelen.

Job prospectieven

Het doel is om de studenten te kwalificeren voor een carrière binnen een breed spectrum van gebieden; zowel op nationaal als internationaal niveau. Kandidaten worden gekwalificeerd voor banen bij de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde instanties, bij de nationale diplomatieke diensten, bij het openbaar bestuur en in de industrie en de handel.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change ... Lees meer

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change, the exploitation of Arctic resources and environmental threats are topics of great public concern, and which the University of Tromsø takes special interest in. At UiT The Arctic University of Norway you can explore global issues from a close-up perspective. Lees Minder
Tromsø , Alta , Narvik + 2 Meer Minder