Master in de Rechten

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De Master's Degree in Law wordt geregeld door de wet 34/2006, van 30 oktober, ontwikkeld door Koninklijk Besluit 775/2011 van 3 juni. In overeenstemming met deze, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van La Laguna in samenwerking met de Orde van Advocaten van Santa Cruz de Tenerife- begint vanaf het studiejaar 2014/15, de training die nodig zijn om afgestudeerden wet die op de beroep uit te oefenen, zodra de betreffende staat proeve van bekwaamheid.

Het voldoet daarmee aan de vraag van de samenleving aan gekwalificeerde opleiding aan degenen die zullen belangrijke partners in de rechtsbedeling te bieden, de kwaliteit van de dienstverlening, die direct daadwerkelijke rechtsbescherming dat onze grondwet garandeert dat alle redounds burgers.

Deze Master zal hen in staat stellen om de activiteiten op grond van koninklijk besluit 775/2011 uit te voeren, van 3 juni, Regulering van wet 34/2006 van 30 oktober over de toegang tot het beroep van advocaat is goedgekeurd en advocaat van de rechtbanken.

rechtvaardiging titel

Volgens de bepalingen van de toelichting van de wet 34/2006 van 30 oktober, het reguleren van de regels voor de toegang tot het beroep in Spanje is het een vereiste die voortvloeien uit de artikelen 17.3 en 24 van de Spaanse grondwet. Op het gebied van vergelijkend recht, professionele training om op te treden voor de rechter vereist de voorafgaande erkenning van de afgestudeerden in de juridische wetenschappen. Ook in Spanje, de eis van een dergelijke opleiding is een constante vraag van beroepsverenigingen in de laatste drie decennia.

Op dezelfde manier het witboek beoogt van Justitie door de Algemene Raad van de Rechtspraak in 1997, als de X conferentie van decanen van de faculteiten der Rechtsgeleerdheid van de Spaanse universiteiten op 28 juni 2004. Ook, vanuit politiek oogpunt, de staat pact van Justitie in 2001 oordeelde in dezelfde richting.

Vandaar dat de genoemde wet die de toegang tot het beroep van advocaat, die samen met de implementatie van regelgeving door middel van het Koninklijk Besluit 775/2011 van 11 juni die nodig zijn voor de toegang tot het beroep van wet enactment proces beroepsopleiding gebaseerd op drie fundamentele pijlers: het uitvoeren van trainingen, een stage en een test van vakbekwaamheid.

Volgens art. 4.1 van de wet, trainingen en stages bieden gespecialiseerde opleiding waarbij de leerlingen te kwalificeren voor de nationale beoordeling, en een dergelijke opleiding kan worden voorzien in overeenstemming met de regels betreffende de officiële postdoctorale universitaire opleiding. Inmiddels is de verordening over de toepassing van de wet in zijn kunst. 4.1, a) stelt dat openbare of particuliere universiteiten de opleiding in het kader van programma's die leiden tot het verkrijgen van officiële Master een bachelor's kan bieden.

Bijgevolg -en Licentiaat in de Rechten Licentiaat in de Wet worden gebracht, vanaf de inwerkingtreding van deze verordening -31 oktober 2011- niet ingeschakeld, zoals voorheen, om direct naar de uitoefening van het beroep advocaat, en werd de Master in de Rechten in de manier waarop de nodige opleiding naar de universiteit afgestudeerden die pretendieran uitoefening van dat beroep na het overwinnen ook een nationaal training test, gezien het feit dat de betrokkenheid van de juridische professionals is van essentieel belang zou bieden voor de goede werking van de Justitie Administratie ondergaat voortdurende expansie en specialisatie. In het kort wordt de titel voorgesteld om te voldoen aan de door de regelgeving met betrekking tot de toegang tot het beroep van advocaat opleidingseisen.

Daarom is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van La Laguna bevordert de organisatie van studies die leiden tot universitaire master in de rechten met de deelneming van de Orde van Advocaten van Santa Cruz Santa Cruz de Tenerife, in de uitoefening haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als instellingen in verband met academische opleiding en de beroepspraktijk, waarvoor de door art overeenkomst getekend. 7 van de verordening de toegang tot de beroepen van barrister en advocaat van de rechtbanken.

Beschrijving van de procedures voor interne en externe consultatie gebruikt om curriculum te produceren

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van La Laguna is in het proces van implementatie (4 jaar) het certificaat in de rechten, alsmede het uitsterven van een graad in de rechten, vormen beide licenties voor de toegang tot de Master in advocacy.

Profiel in- en uitstappen

toelating Profiel

Voor wat betreft de aanbevolen binnenkomst profiel, moet u zich ervan bewust dat deze master is gericht op diegenen die het beroep van advocaat van de rechtbanken in te voeren, en de belangrijkste doelstelling is om de beroepsopleiding van advocaat als relevante partners te verbeteren de rechtsbedeling, zodat de burgers gegarandeerd zijn advies, juridische verdediging en technische kwaliteit vertegenwoordiging als essentieel voor de uitoefening van het fundamentele recht op effectieve bescherming. Daarom is de wet voorziet in een systeem van opleiding te maken, waarvan de fundamentele pijlers zijn de realisatie van deze meester, waar de student / om een ​​reeks specifieke vaardigheden te verwerven, de ontwikkeling van een periode van externe praktijken en een evaluatie professionele fitness training het proces voorafgaand aan de inschrijving in de relevante professionele karakter compleet. Daarom moeten we niet alleen alleen kijken naar Koninklijk Besluit 1393/2007, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit 861/2010, in de kunst. 16 bepaalt dat de toegang tot de officiële leer van de meester, maar ook het Koninklijk Besluit 775/2011, van 3 juni, Regulering van wet 34/2006 van 30 oktober op de goedkeuring van de toegang tot beroepen van barrister en advocaat van de rechtbanken, waarin wordt gesteld dat studenten een titel die de volgende wettelijke bevoegdheden heeft verworven moeten hebben:

a) kent en begrijpt de elementen, de structuur, de middelen, de interpretatie en toepassing van het recht en interpreteren van de bronnen en de fundamentele juridische begrippen van elk van de verschillende rechtsgebieden orders.

b) kent en begrijpt de mechanismen en procedures voor het oplossen van juridische geschillen en de rechtspositie van individuen in hun contacten met de overheid en de overheid in het algemeen.

c) Het kennen en toepassen van de criteria van prioriteit van de bronnen aan de regels die in elk geval, en in het bijzonder in overeenstemming met de regels, principes en constitutionele waarden te bepalen.

d) Interpreteer juridische teksten vanuit een interdisciplinair perspectief met behulp van de rechtsbeginselen en sociale waarden en principes, ethische en deontologische analysetools.

e) Beslissingen met een overtuigende juridisch argument op een theoretische vraag over diverse juridische zaken.

f) praktijkgevallen lossen volgens de wet van kracht, die vóór bereiding van materialen, identificatie van problematische kwesties, de selectie en interpretatie van gegevens toepasselijke positief recht en voerde blootstelling subsumptie inhoudt.

g) Handvat met vaardigheid en precisie juridische taal en terminologie van de verschillende takken van het recht: het opstellen van een ordelijke en begrijpelijke juridische documenten. Communiceer mondeling en schriftelijk ideeën, argumenten en juridische redenering met behulp van de juiste records in elke context.

h) Met behulp van informatietechnologie en communicatie voor het zoeken naar en het verkrijgen van juridische informatie (databases met rechtspraak, literatuur, etc.) evenals het werk en communicatie-instrumenten.

Graduate profiel

Informatie niet beschikbaar. Sorry voor het ongemak

doelstellingen

 • Skills information management (het vermogen om informatie uit verschillende bronnen te halen en te analyseren)
 • Basiskennis van het beroep
 • Voor het analyseren en synthese
 • De mogelijkheid om zich te organiseren en te plannen
 • mondelinge en schriftelijke communicatie in de eigen taal
 • Problemen oplossen
 • en zelf-kritisch vermogen
 • samenspel
 • ethisch engagement
 • De mogelijkheid om kennis toe te passen in de praktijk
 • Research Skills
 • Vermogen aan te passen aan nieuwe omstandigheden
 • De mogelijkheid om zelfstandig te werken
 • Kennen en identificeren klassen, waarde en de effecten van de documenten
 • In staat om anders te schrijven geschreven vóór de verschillende rechtbanken

competenties

 • Leer de technieken die gericht zijn op het onderzoek en de vaststelling van de feiten in de verschillende soorten procedures, met name de productie van documenten, ondervragingen en forensisch bewijsmateriaal.
 • Bezitten, te begrijpen en vaardigheden die het mogelijk maken van toepassing zijn de gespecialiseerde academische kennis verworven in de mate veranderende realiteit dat advocaten onder ogen om letsel, risico of conflict met betrekking tot de toevertrouwde belangen of praktijk te vermijden voor de rechter te ontwikkelen of overheden en adviesfuncties.
 • Kennen en kunnen aan de verdediging van de rechten van cliënten te integreren in systemen van de nationale en internationale rechtsbescherming.
 • Het kennen van de verschillende technieken en weten interesse samenstelling oplossingen voor problemen bij het gebruik van alternatieve methoden bij de rechter.
 • Kennen en de rechten en professionele advocaat in de betrekkingen met de opdrachtgever, de andere partijen, de rechtbank of overheidsinstantie en ethische plichten van advocaten toe te passen.
 • Begrijpen en de verschillende verantwoordelijkheden in verband met de uitoefening van beroepsactiviteiten, met inbegrip van de basiswerking van rechtsbijstand en de bevordering van de sociale verantwoordelijkheid van de advocaat te evalueren.
 • Weten hoe om belangenconflicten te identificeren en te leren technieken voor de resolutie, stelt de draagwijdte van het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid, en het behoud van de onafhankelijkheid van het oordeel.
 • Weten hoe de eisen te identificeren en het bepalen van organisatie die juridisch advies.
 • Kennen en toe te passen in de praktijk de organisatorische omgeving, en commercieel beheer van de advocatuur en de associatieve juridische, fiscale, en de bescherming van persoonsgegevens.
 • Het ontwikkelen van vaardigheden en capaciteiten voor het kiezen van de juiste strategie voor de verdediging van de rechten van cliënten, rekening houdend met de eisen van de verschillende gebieden van de beroepspraktijk.
 • Weet hoe je vaardigheden die het mogelijk maken de advocaat om de efficiëntie van hun werk te verbeteren en de algehele prestaties van het team of de instelling die door toegang ontwikkelt tot informatiebronnen, talenkennis, kennis en management technieken en tools te verbeteren ontwikkelen toegepast.
 • , Weet hoe te organiseren en te plannen individuele en collectieve middelen die beschikbaar zijn voor de uitoefening van de verschillende organisatorische modaliteiten van de advocatuur.
 • Weet bloot te leggen mondeling en schriftelijk feiten en trek juridische consequenties argumentalmente, in reactie op de context en de ontvanger aan wie zij zijn gericht, waarbij in voorkomend geval met de kenmerken van elke procedurele voorschriften veld.
 • Weet hoe je specifieke en professionele werk in interdisciplinaire teams te ontwikkelen.
 • Weet hoe je vaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen om de uitoefening van het beroep van advocaat in hun relaties met burgers, met andere professionals en instellingen.

Begeleiding en tutoring

Vanuit het oogpunt van informatie over het curriculum, de Law School heeft een website waar studenten informatie over de Master of de toegang tot het beroep van advocaat kan vinden.

Voor informatie en ondersteuning op maat karakter, de student heeft andere elementen:

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een Poat (Oriëntatie- en Plan Tutorial Actie), die is toegewezen aan de studenten van de faculteit die hen begeleidt tijdens hun verblijf aan de faculteit en oriënteert persoonlijke of curriculaire tutor en ondersteunt hen in zijn academische carrière.

Het secretariaat van het Centrum is het raam van het center management team dat verantwoordelijk is voor de titel. De student kan worden gericht aan het secretariaat van het centrum naar problemen in verband met lesbevoegdheid te lossen, beweert op het aanleren van zaken, de overdracht van dossiers, etc. asintos

Bureau van de Graduate Studies: Ze kunnen alle informatie en advies met betrekking tot graduaat in kwestie, evenals kwesties met betrekking tot het centrale academische beheer te krijgen.

Daarnaast is de Universiteit van La Laguna heeft de informatie en begeleiding (SIO), die het kantoor bedoeld om te informeren, adviseren en begeleiden van de universitaire gemeenschap in het algemeen, wat leidt studenten op de juiste kantoren, afhankelijk van hun belangen. De SIO heeft een informatie-ruimte die aan de informatiebehoefte van de academische en administratieve ULL: informatie over beurzen en subsidies, procedures, rechten en verantwoordelijkheden, deadlines en procedures, de overdracht van academische record, gelijktijdig studies, regelgeving woonplaats, etc.

Beroepsverenigingen, hebben ook hun eigen websites waar studenten informatie die van belang en waar de informatie Master Access zal toetreden tot de advocatuur in zijn tijd kan vinden.

externe praktijken

praktische toepassing van de volledige inhoud van de master in een reële situatie van de beroepspraktijk. Met name in de kennis van de organisatie en de werking van professionele kantoor, ethische kwesties en verantwoordelijkheid. De aard van de professionele activiteiten waaraan de student zal spreken / af te hangen van de problemen beheerd in de staat, die het insteken in de workflow job bestemming, het nemen van de werkomgeving van de instelling en toegewezen rol.

In overeenstemming met de bepalingen van art. 16 van RD 775/2011, van 3 juni, studenten worden begeleid door een team van professionals in de voorkant waarvan een advocaat die het beroep heeft uitgeoefend gedurende ten minste 5 jaar zal worden aangewezen. Studenten in het ontwikkelen van hun praktijken, het recht hebben om te voldoen aan de teamleden tutoring had toegewezen. Elk mentoring team, samengesteld uit ten minste 3 leden, zal een maximum van 6 studenten. Indien de aangewezen begeleider konden hun werk met de student niet uit te voeren, zal de docent aan het roer van tutorials een nieuw te benoemen, in overeenstemming met de bepalingen van het reglement voor het beheer van externe Practices van de studenten van de Universiteit van Laguna.

De mentoring team moet een rapport of halfjaarlijks verslag, dat goed is voor de tijdens de uitvoering van hun taken verrichte activiteiten voor te bereiden.

a. inhoud

In externe praktijken, moet de student, met de hulp van de interne begeleider, in de praktijk de opgedane kennis door het programma. De student kan proeven bij te wonen, het opstellen van juridische documenten, deelnemen aan de kennis en de resolutie van de gevallen, alsmede alles wat nodig is door de organisatie te hosten in overeenstemming met een eerder door zowel docenten overeengekomen en bekend bij de student van plan op het moment

haar oprichting.

b. ontwikkeling websites

Praktijken kunnen worden ontwikkeld, als bedoeld in artikel 15 van het koninklijk besluit 775/2011 te stellen, in de rechtbanken en hoven, parketten, bedrijven of professionele bureaus van advocaten, penitentiaire inrichtingen, juridische of human resources afdelingen van de regering, de instellingen

ambtenaren of bedrijven.

c. De duur van de stage

Praktijken, in overeenstemming met artikel 14 van het Koninklijk Besluit 775/2011, zullen nog eens 30 ECTS die welke zijn vermeld in artikel 12 van dezelfde wet te betrekken.

Practices hebben betrekking op een totaal van 740 uur zal tijdens de drie semesters van de Master plaatsvinden.

d. te verwachten resultaten

Met de module externe praktijken leren leerlingen:

 • Integreer hun theoretische en praktische opleiding door actieve participatie en de relatie met professionals die hun werk uit te oefenen op verschillende locaties in ontwikkeling.
 • Ontwikkelen van menselijke kwaliteiten en technische vaardigheden om adequaat te reageren op de eisen van de beroepspraktijk.
 • Gebruik maken van de functie van de eigen advies van de raad, het instellen van rechtsverhoudingen juridische conflicten te vermijden.
 • Handelen voordat de lichamen van de respectievelijke rechtsgebieden bestellingen die hen in staat stellen in de toekomst hun eigen advocaat procedurele handelingen te verrichten.
 • Bemiddelen in juridische geschillen, de rechter oplossingen te zoeken.

Master's Thesis

Dit werk is gericht op de evaluatie van de competenties die ermee verbonden zijn en de rol ervan is om de student te stimuleren om te gaan met specifieke juridische problemen die u kunt tegenkomen in hun beroepspraktijk en kunnen ook geassocieerd worden met het onderzoek op juridisch gebied op een thema vandaag. Voor elk studiejaar het Academisch Comité van de Meester bekendgemaakt vóór de inschrijving periode een lijst van mogelijke thema's van de finale Masters. Bij het begin van het semester, elke student ingeschreven moet een van deze onderwerpen te kiezen en vertel uw tutor, die de Master Teacher zal zijn, voor begeleiding bij de voorbereiding van het werk en de student die een ontwerp daarvan zal presenteren. Voor zijn verdediging, zal de student de Master Thesis presenteren in drievoud in PDF-formaat en niet tot 60 pagina's in het secretariaat van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid overschrijden samen met een verplichte verslag tutor, een voorwaarde zonder welke niet moet de tank te ondersteunen. Elke docent zal een maximum van 4 studenten per studiejaar.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

La Universidad de La Laguna ha ejercido una importante función de liderazgo educativo, científico y cultural en Canarias durante sus dos siglos de historia, impulsando el progreso de nuestra comunidad ... Lees meer

La Universidad de La Laguna ha ejercido una importante función de liderazgo educativo, científico y cultural en Canarias durante sus dos siglos de historia, impulsando el progreso de nuestra comunidad y contribuyendo decisivamente a su modernización. Lees Minder
Santa Cruz de Tenerife