Master in Europees recht

Algemeen

Beschrijving van opleiding

OVER

Wil je meer weten over het studeren van Europees recht aan Utrecht University ? Bekijk onze film om een ​​indruk te krijgen.
Als u vragen heeft of een kwestie over Europees recht wilt bespreken, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team, die u graag zullen helpen. U kunt contact opnemen met de programmacoördinatoren Dr. Ton van Den Brink of Dr. Salvatore Nicolosi en een praatje maken met onze student Vera die momenteel is ingeschreven voor het programma.

Het Europa van vandaag eist advocaten die over een gedegen beheersing van de Europese wetgeving beschikken. De Europese Unie treft steeds meer alle rechtsgebieden en de nationale rechtsstelsels van haar lidstaten hebben een hoge mate van integratie bereikt. EU-wetgeving leert veel over de relatie tussen recht en economie, geschiedenis, politiek en internationale betrekkingen. Dit maakt het EU-recht van belang niet alleen voor advocaten, maar ook voor iedereen die probeert een van de meest ambitieuze pogingen te begrijpen om verschillende staten samen te laten werken. Ons LLM-programma dompelt je onder in dit uitdagende en dynamische veld en opent tegelijkertijd vele nieuwe kansen voor jou zowel tijdens als na het programma. Het biedt een grondige basis in de Europese wetgeving, met betrekking tot gebieden zoals internemarktrecht, mededingingsrecht, sociaal recht, rechtsbescherming, vluchtelingenrecht, strafrecht en publiekrecht.

Wat is bijvoorbeeld de bankenunie van de EU? Waarom zeggen ze dat de EU een democratisch tekort vertoont en hoe kunnen we de democratie en de rechtsstaat in de EU verbeteren? Hoe wordt juridische bescherming geboden in gevallen waarin beslissingen worden genomen door zowel EU- als nationale handhavingsinstanties? Ons unieke programma helpt u zowel inhoudelijke als institutionele kennis van het Europees recht op te bouwen.

GRATIS OM VOOR JE EIGEN SPECIALISATIE TE KIEZEN

De flexibiliteit van dit programma betekent dat u zich kunt concentreren op gebieden van uw persoonlijke interesse. Als student Europese wetgeving kun je kiezen voor de standaard specialisatie Algemene EU-wetgeving. Of de specialisatie Europees strafrecht en mensenrechten. Je kunt ook een minor kiezen binnen een ander masterprogramma. Tijdens de derde periode kunt u uw Capital Selecta-modules kiezen die verschillende gebieden van EU-wetgeving bestrijken. De modules verdiepen uw kennis in een actueel gespecialiseerd juridisch onderwerp.

HET PROGRAMMA

Leren door te doen is de sleutel tot dit programma en als zodanig wordt kennis en begrip die via theoretische modules is opgedaan, aangevuld met training in juridische analyse, argumentatie en onderzoek.
Je professoren spelen een ondersteunende rol in deze zelf gecreëerde, geïndividualiseerde benadering van je studie. In de Capita Selecta-modules en in je eigen specialisatie, word je getraind in essentiële vaardigheden, zoals het snel verdiepen van je kennis in een actueel, gespecialiseerd juridisch onderwerp. Vanaf het begin neem je ook deel aan de Research and Thesis-training die je voorbereidt op het schrijven van je masterscriptie, het hoogtepunt van je LLM-programma.

Als je de drive hebt om een ​​extra stap te maken in je studie, dan is er - het Honours Programme van de LLM - een extra honoursprogramma voor de beste en meest gemotiveerde studenten.

De masteropleidingen binnen de Utrecht University zijn gebaseerd op multidisciplinair onderzoek door de faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuur. Dit onderzoek houdt rekening met sociaal-economische en sociaal-politieke perspectieven, evenals de impact van Europees recht op nationale wetten.

VOORBEREIDING VOOR EEN GROOT ASSORTIMENT WERKOMGEVINGEN

De Master in Europees recht is een rigoureus, aanpasbaar studieprogramma waarmee je je academische, praktische, schriftelijke en mondelinge vaardigheden kunt ontwikkelen via een combinatie van casestudy's, pleitwedstrijden, onderzoek en bezoeken aan Europese juridische en professionele organisaties. Aan het einde van het programma kunt u kritisch reflecteren over juridische kwesties en de relatie tussen de wetten van de lidstaten en de bredere Europese Unie herkennen, begrijpen en analyseren. Je krijgt een uitstekende basis voor je carrière naar keuze, of je nu een carrière wilt opbouwen in een advocatenkantoor of een grote multinationale onderneming of wilt werken voor een Europese instelling, een internationale organisatie of een lokale of nationale overheid.

NAAR EEN PROFESSIONELE LOOPBAAN

Nog voor je afstudeert, geeft de LLM in Europees recht je een goede inleiding tot de beroepspraktijk via moot courts, bezoeken aan grote Europese organisaties en de kans om te praten met vooraanstaande professionele advocaten. Als gevolg hiervan bent u goed voorbereid op een juridische carrière in uw eigen land of internationaal.
In voorgaande jaren hebben afgestudeerden van deze LLM het goed gedaan op een aantal gebieden, waaronder:

  • bedrijfs- en privaatrechtelijke praktijk;
  • nationale openbare dienst als diplomaat of ambtenaar;
  • juridische of beleidsanalyse met regeringen, internationale politieke organisaties en NGO's; en
  • academisch of juridisch onderzoek.

Na het beëindigen van je studie kun je werken:

  • als juridisch assistent op veel verschillende gebieden van de nationale overheid, inclusief lokale autoriteiten, uitvoerende en toezichthoudende instanties die zich met Europese kwesties bezighouden en de naleving van de Europese wetgeving, in Europese organisaties en niet-gouvernementele organisaties moeten uitvoeren of controleren;
  • als een advocaat met grote, transnationale advocatenkantoren, in de juridische afdelingen van bedrijven of in andere organisaties die worden beïnvloed door de werking van Europees recht; en
  • in de professionele rechtspraktijk bij lokale nationale of EU-lidstaten in de ruimste zin, gezien de impact van Europees recht op het nationale rechtssysteem;

Laatst bijgewerkt op sep 2019

Over de school

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lees meer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Lees Minder