Master in European Human Rights LL.M.

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Het doel van het programma is om internationaal gerenommeerde juridische experts vorm te geven die klaar zijn om uitdagingen op een wereldwijde schaal aan te gaan en vol vertrouwen om complexe kwesties in de internationale regelgeving met een hoog niveau van vertrouwen aan te pakken.

Mensenrechten zijn een belangrijk onderdeel geworden van de rechtsorde van de Europese Unie, vergezeld van een steeds groter wordende maatschappelijke behoefte aan betere bescherming. Internationaal overeengekomen mensenrechtenbeginselen en -normen beïnvloeden nu ook in toenemende mate de vorming van economisch beleid.

ELTE wordt voortdurend gerangschikt in de top van de rechtsscholen in Centraal-Europa, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en lanceert een programma in Europese mensenrechten om vooraanstaande wetenschappers, advocaten en beleidsmakers samen te brengen. Vanaf 2016 september richt ons Europese mensenrechtenprogramma zich op complexe en creatieve probleemoplossing op het gebied van mensenrechtenwetgeving en wil het studenten in staat stellen nieuwe benaderingen te volgen in mensenrechtenprocedures op verschillende Europese fora.

Globalisering heeft geleid tot belangstelling voor verdieping van het begrip van de relatie tussen mensenrechten en traditionele rechtsgebieden. Verschillende internationale organisaties hebben al grote inspanningen geleverd om de verbanden tussen ethiek, mensenrechten, ontwikkeling en economie te ontrafelen.

Voorstanders van mensenrechten kunnen een op rechten gebaseerde aanpak bieden, niet alleen om te streven naar bescherming op een hoger niveau, maar ook om betere economische en ontwikkelingsresultaten tot stand te brengen, waardoor mensenrechtenwaarden en -concepten worden gebruikt.

Kracht van het programma

Wij bieden een levendige, internationale omgeving waar deelnemers werken onder de supervisie van internationaal erkende experts. Na hun afstuderen zullen ze in staat zijn om met vertrouwen juridische oplossingen te bieden voor veelzijdige mensenrechtenkwesties of op maat gemaakte preventiemiddelen te creëren om mensenrechtenschendingen te voorkomen.

Onze vooraanstaande wetenschappers streven naar een bemoedigende leeromgeving om juridische professionals te ondersteunen die vaak met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd.

Structuur

Het werkschema van het programma is deeltijd: correspondentieprogramma. (De lessen worden elke tweede vrijdag en zaterdag gehouden)

Semester I
 • Bescherming van de mensenrechten - algemeen overzicht en kritische aanpak
 • De operationele mechanismen van de Europese Unie en het belang ervan voor de bescherming van de mensenrechten
 • Engels juridisch schrijven
 • Fundamentele mensenrechten in de Europese Unie en de procedure van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • Overzicht van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het institutionele systeem en de praktijk van het Europees Sociaal Handvest
 • Mensenrechteninstrumenten van de Raad van Europa en hun handhavingsmechanismen
 • Vergelijkende analyse van de nationale constitutionele mechanismen voor mensenrechtenbescherming
 • Sociologie van mensenrechten
Semester II
 • Rechten van de burgers in de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
 • Het recht op eigendom en gerelateerde economische rechten; Arbeidsrechten als mensenrechten
 • Constitutionele interpretatie
 • Het verbod op foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen; Europees strafrecht
 • Vrijheid van religie en de status van kerken in Europa
 • Communicatieve vrijheden in de Europese Unie en in de Europese conventie voor mensenrechten; Privacybescherming in de EU en de Raad van Europa
 • Internationaal en Europees vluchtelingenrecht en minderheid
 • Gelijke behandeling en het verbod op discriminatie
 • Recht op rechtvaardigheid; Mensenrechten en de sociologie van jurisdictie
 • Het recht op vrijheid en veiligheid
 • Transitional Justice
 • Mensenrechten en privaatrechtelijke betrekkingen
 • Het recht op vrede
 • Milieubescherming in de Europese Unie
 • Zaken en mensenrechten
 • Scriptie graad
 • Optioneel hoorcollege (Transitional Justice)

Carrièremogelijkheden

Ons vooraanstaande programma bereidt studenten voor op een uitstekende loopbaan in mensenrechtenpraktijken, de overheid, de academische wereld, het bedrijfsleven, het overheidsbeleid, internationale en lokale NGO's.

Studenten die met succes zijn afgestudeerd, hebben recht op een LL.M. titel volgens de voorschriften van de wet op het nationale tertiaire onderwijs van Hongarije. (Wet nr. CCIV van 2011).

Vacature voorbeelden
 • Advocaat gespecialiseerd in mensenrechten
 • Een juridisch expert op het gebied van mensenrechten

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Aanvragers moeten in het bezit zijn van een wettelijk diploma op masterniveau, aangezien dit een tweede masterprogramma is.

Taalvereisten
 • Een minimumniveau van taalvaardigheid (mondeling) (A1-C2): B2
 • Een minimaal niveau van taalvaardigheid (schriftelijk) (A1-C2): B2

Verdere Reacties:

Het vereiste niveau van kennis van de Engelse taal is minimaal B2 volgens het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

Documenten die bij de aanvraag moeten worden ingediend
 • Online aanvraagformulier
 • Master niveau
  Een officiële Engelse versie / vertaling van het diploma van de wet (toegelaten voor toelating: legal master degree of een legal degree gelijk aan een legal master degree)
 • Motivatiebrief (in het Engels)
 • Taalcertificaat (minimaal Engels niveau B2-certificaat)
Applicatie procedure

De applicatie start in het online applicatiesysteem. Studenten moeten zich registreren in het systeem, het online aanvraagformulier invullen, de vereiste documenten uploaden en de instructies volgen tijdens het aanvraagproces.

Er is geen toelatingsexamen, beslissingen worden genomen op de verstrekte documenten.

Materiaal verzonden per post, elektronische post of fax wordt niet in aanmerking genomen. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid geeft in geen enkel geval aanvraagdocumenten terug of verstrekt daarvan kopieën.

De beslissingen worden binnen een maand na de indieningstermijn genomen door de toelatingscommissie van de faculteit.

Alle aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitkomst van hun aanvragen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in ... Lees meer

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in Hungary, operating continuously since its inception in 1635. As a top-ranked research university in Hungary, it is the most popular higher education institution among applicants as well as alma mater of five Nobel laureates and leading figures in technology, public policy, and culture in Hungary. Lees Minder
District V. , Szombathely , Boedapest + 2 Meer Minder