LLM Internationaal handelsrecht

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Deze LL.M. heeft betrekking op de juridische aspecten van internationale handel en commercie. Het is uitsluitend gericht op internationaal handelsrecht. Van de wetten met betrekking tot de verkoop en distributie van goederen of diensten tot betalings- en beveiligingsmechanismen, de regels voor het goederenvervoer, verzekeringsrecht en intellectuele eigendomsrechten, de master in internationaal handelsrecht dekt het allemaal! Vanwege zijn omvattende karakter is deze LL.M. biedt u een uitgebreid overzicht van de juridische aspecten van internationale handel.

Welke aspecten dekt het programma?

Commerciële contracten en handelsfinanciering

Na de module Onderzoek & Schrijfvaardigheid studeer je commerciële contracten. De start van commerciële transacties is vaak een contract voor de aankoop van goederen of diensten, maar er zijn ook belangrijke aanvullende contracten, zoals handelsagentuurcontracten, distributieovereenkomsten, licentie- of franchiseovereenkomsten, enz. Deze overeenkomsten worden bestudeerd in de cursus Commerciële contracten. De gekochte goederen of diensten moeten uiteraard ook betaald worden. In een internationale setting zijn betaling en zekerheid voor betaling niet altijd eenvoudig. De cursus Trade Finance Law onderzoekt de juridische aspecten van deze kwesties.

Risico's, verzekeringen, transport en intellectuele eigendomsrechten

Partijen die betrokken zijn bij zakelijke transacties zullen vaak verzekeringscontracten afsluiten om hun risico's en aansprakelijkheid te dekken. U leert hoe deze risico's kunnen worden toegewezen en hoe ze kunnen worden voorkomen of geminimaliseerd, bijvoorbeeld door middel van verzekeringscontracten. Ook moeten gekochte goederen meestal worden vervoerd. Je bestudeert vervoerscontracten, vervoersdocumenten en bijbehorende documenten en de aansprakelijkheden van de vervoerder en de verlader. Ten slotte moeten fabrikanten hun producten beschermen tegen ongeoorloofd kopiëren. In de cursus Intellectuele eigendomsrechten leert u zowel de bedrijfsredenen als de juridische structuur van IPR-bescherming te begrijpen. U zult ook vertrouwd raken met de praktische implicaties (en mogelijkheden) van de wet.

Heeft het programma een speciale focus?

De specialisatie International Trade Law onderscheidt zich van andere LL.M. programma's in het handels- of handelsrecht met een exclusieve focus op het handelsrechtperspectief. De cursussen behandelen de manier waarop de partijen zelf hun commerciële interacties structureren. Vennootschapsrechtelijke, regulatorische en publiekrechtelijke aspecten blijven buiten beschouwing.

In de masterprogramma-aspecten van internationale handel wordt de wet beschouwd vanuit een rechtsvergelijkend perspectief. Bijzondere aandacht wordt besteed aan verschillen in aanpak en uitkomst tussen civielrechtelijke rechtsgebieden en common law-rechtsgebieden en door verwijzing naar de relevante normen in het internationale handelsrecht.

Waarom kiezen voor dit programma?

  • De LL.M. programma International Trade Law biedt u een omvattend beeld van internationale handel en commercie. In tegenstelling tot vergelijkbare programma's ligt de nadruk uitsluitend op de handelsrechtelijke kant van zaken en wordt niet ingegaan op regelgevende of publiekrechtelijke aspecten.
  • Je wordt opgeleid door uitstekend onderwijzend personeel. Ze hebben zowel een solide (internationale) academische achtergrond als een schat aan ervaring uit de commerciële en juridische praktijk.
  • Je studeert in een van de toonaangevende handelscentra en grootste havens van Europa, wat betekent dat je vaak 'ter plaatse' gaat om te zien hoe dingen in de praktijk werken.
  • Onze afgestudeerden hebben een goed perspectief op het werk!

Waarom Erasmus School of Law?

Erasmus School of Law biedt u onderwijs van hoge kwaliteit in een internationale leeromgeving. Onze Law School hanteert een interdisciplinaire benadering die juridisch, economisch, sociaal en politiek denken combineert.

Daarnaast is Erasmus School of Law gevestigd in Rotterdam. Met de grootste haven van Europa is Rotterdam een van de belangrijkste drijfveren van de Nederlandse economie. Als gevolg hiervan is Rotterdam tegenwoordig een levendige kosmopolitische en multiculturele stad met meer dan 160 nationaliteiten en een groot aantal multinationale en lokale ondernemingen, zoals Unilever en Shell.

Gevestigd in de haven van Rotterdam, leidt dit programma juridische professionals op die goed thuis zijn in het internationale handelsrecht. Vanwege de positie in het centrum van een groot handelsknooppunt, kan het programma studenten veel mogelijkheden bieden om handel in de praktijk te verkennen door de theorie die wordt gegeven te combineren met workshops op locatie.

Meer informatie?

Klik hier als je meer wilt weten over dit programma!

5431

Laatst bijgewerkt op apr 2020

Over de school

Erasmus School of Law is one of the schools of Erasmus University Rotterdam: a world-class university ranked 71th in the Times Higher Education World Universities Ranking. Our LLM programmes combine a ... Lees meer

Erasmus School of Law is one of the schools of Erasmus University Rotterdam: a world-class university ranked 71th in the Times Higher Education World Universities Ranking. Our LLM programmes combine academic thinking with practical training. Lees Minder