LLM Programma in Zuid-Afrika

Top Rechten Studies in Zuid-Afrika 2017

LLM

Een LL.M. is de eerste stap naar academici in vele landen. Het geeft veel gelegenheid zich te specialiseren in een bepaald vakgebied of om grondig onderzoek te verrichten. Het kan ook nuttig bij het verkrijgen van een doctoraal niveau graad in de rechten.

Studenten die een LLM (Master of Law) na te streven door te brengen 1-2 jaar het bestuderen van een bepaald rechtsgebied. Hun geavanceerde training bereidt hen samen te werken met specialisaties, zoals het internationaal recht of belastingrecht.

Zuid-Afrika, officieel de Republiek Zuid-Afrika, is een land gelegen in het zuidelijke puntje van Afrika. Het is verdeeld in negen provincies. Zuid-Afrika is niet alleen een jumping off point, het is zelf een fantastische bestemming met een rijke cultuur, flora & fauna en geschiedenis.

Rechten Opleidingen in Zuid-Afrika

Lees meer

LLM In Master Of Laws Door Proefschrift

University of Johannesburg
Campus Voltijd Deeltijd 1 - 3 jaar February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg +1 more

Het doel van deze kwalificatie is te laten een student aan te tonen door middel van onderzoek het trainen van het vermogen om onder de knie op een gevorderd niveau van de huidige stand van de gespecialiseerde kennis over een bepaald onderwerp binnen een bepaalde tak van de wet en een degelijke opleiding in onderzoeksmethoden bieden. [+]

Top Rechten Studies in Zuid-Afrika 2017. Het doel van deze kwalificatie is te laten een student aan te tonen door middel van onderzoek het trainen van het vermogen om onder de knie op een gevorderd niveau van de huidige stand van de gespecialiseerde kennis over een bepaald onderwerp binnen een bepaalde tak van de wet en een degelijke opleiding in onderzoeksmethoden bieden. Regels voor de toegang Algemeen De minimale toelatingseis is een LLB graad (of een gelijkwaardige opleiding) op NQF niveau 7 of 8 en een minimum aantal studiepunten van 624. Kandidaten voor de toelating tot masteropleidingen in het algemeen behoefte om hun vooropleiding hebben verkregen met een gemiddeld cijfer van ten minste 65%. De desbetreffende hoofd van de afdeling kan een kandidaat aanmelden als student met het oog op het ontvangen van begeleiding bij mogelijk te maken, en gebruik maken van de faciliteiten van de universiteit voor het opstellen van een onderzoeksvoorstel. Dit is niet de verwachting dat de student wordt toegelaten tot Master's studies te maken en een dergelijke registratie is voorlopig in afwachting van de goedkeuring van de toelating van de student door het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid stemt in met de toelating van een student aan de hand van de academische verdienste van de student, het onderzoeksvoorstel door de student en het vermogen van de faculteit om passende en voortdurende studie begeleiding en toezicht te bieden ingediend. Let op: Een BProc diploma niet voldoet aan de formele toelatingseisen voor een LLM programma, maar de houder van een BProc mate van toepassing kunnen zijn voor toelating tot de LLM mate door erkenning van verworven competenties, welke toepassing onder zodanige voorwaarden kan worden verleend als kan worden beschouwd als passend zijn. BEOORDELING Algemeen Integrated assessment, gericht op het bereiken van de exit-niveau resultaten, zal worden gedaan. Assessment streeft ernaar de prestaties van leerlingen te evalueren om te bepalen of een student voldoet aan de beoordelingscriteria; andto stimuleren en begeleiden de verbetering van de prestaties van leerlingen. Beoordeling is gebaseerd op de principes van de permanente en regelmatige evaluatie en volledige en snelle feedback. Assessment bestaat uit twee componenten: formatieve evaluatie en summatieve evaluatie. formatieve toetsing Formatieve evaluatie richt zich op de ontwikkeling van een leven lang leren cultuur die gebaseerd is op voortdurende zelfstudie en bij de voorbereiding van de student voor het schrijven van een kwaliteit proefschrift. In de loop van het schrijven van het proefschrift wordt de student verplicht om deel te nemen aan een aantal seminar discussies over onderwerpen die betrekking hebben op het onderwerp van onderzoek. Het doel is om inzicht in het vakgebied van de student en zijn / haar vermogen om effectief te communiceren over knelpunten en vraagstukken die verband houden met het onderwerp van onderzoek te beoordelen. Daarnaast wordt de student gestimuleerd en aangemoedigd door deze deelname aan discours over het vakgebied en in het bijzonder het proefschrift. Doorheen, geregelde contacten tussen de student en de begeleider plaatsvinden waarbij alle aspecten met betrekking tot de voorbereiding op het mondeling examen, het onderzoeksonderwerp, het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven en afronding van het proefschrift worden besproken. De toezichthouder beoordeelt de student voortdurend en, net zo belangrijk, begeleidt hem / haar door het proces. summatieve evaluatie Summatieve evaluatie is in eerste instantie uitgevoerd door middel van een formele mondeling examen. Het mondeling examen op voorgeschreven studiemateriaal dient om het vermogen van de student om deel te nemen in de aard van het onderzoek en het schrijven van het proefschrift, die nodig zijn voor deze kwalificatie te beoordelen. Het mondeling examen moet worden doorgegeven voordat de student formeel begint aan het schrijven van het proefschrift. Summatieve evaluatie is afgerond wanneer het proefschrift wordt beoordeeld zoals voorzien in het Academisch Statuut en de hogere graden en Postgraduate Studies Policy. Zowel in het mondeling examen en in het proefschrift worden de studenten beoordeeld op hun vermogen om voorkennis te integreren opgedaan in voorgaande studies met een diepere, high-level kennis van het onderwerp van onderzoek is opgedaan met het onderzoek naar het onderwerp en van de wetenschappelijke schriftelijk op . Het doel is om een ​​reflectieve en wetenschappelijke kennis van het onderzoeksonderwerp en van de desbetreffende tak van de wet aan te tonen. In combinatie met formatieve toetsing, summatieve evaluatie bepaalt of de student is bekroond met de kwalificatie. Als een verder bewijs van het vermogen van de student in dit opzicht, is de student verplicht om een ​​publiceerbaar artikel op basis van het proefschrift, dat kan, naar het oordeel van de toezichthouder, worden voor publicatie in een wet tijdschrift onder de naam van de student of ingediend indienen de namen van zowel de student als de begeleider. PASS EISEN Een student moet het mondelinge examen en het proefschrift individueel passeren. Met het oog op het mondeling examen te slagen, moet een student een minimum cijfer van 50% in het onderzoek te bereiken. Om het proefschrift passeren, moet een student minimaal het cijfer van 50% in het proefschrift bereiken. Het eindcijfer van de kwalificatie bestaat uit een derde van het cijfer voor het mondeling examen en tweederde van het cijfer voor de scriptie. De kwalificatie wordt toegekend als een student passeert zowel het mondeling examen en het proefschrift. De kwalificatie wordt toegekend met onderscheiding als een student het diploma binnen twee jaar voltooid en krijgt een eindcijfer van ten minste 75% CURRICULUM De minimale periode van studie voor de LLM door proefschrift is één jaar. De maximale periode van studie voor de LLM door proefschrift is twee jaar voor een full-time en drie jaar voor een part-time student. Uitbreidingen van deze periodes zal enkel worden vermaakt in uitzonderlijke omstandigheden en zal worden behandeld in overeenstemming met de hogere graden en Postgraduate Studies Policy. Het curriculum bestaat uit een proefschrift van ongeveer 100 pagina's getypt in een en een halve afstand op een A4-pagina. De student moet ook een publiceerbare artikel op basis van zijn / haar proefschrift dat kan, naar het oordeel van de toezichthouder, worden voor publicatie in een wet tijdschrift onder het auteurschap van de student of zowel de student als de begeleider voorgelegd dienen. De LLM graad door proefschrift wordt aangeboden in de volgende specialistische vakgebieden: Administratief en Gemeentelijke Law Bestuursrecht Bankiersrecht Burgerlijk Procesrecht staatsrecht Ondernemingsrecht Strafrecht Strafrecht, Strafvordering en de Wet van Evidence Strafprocesrecht mensenrechten Mensenrechten en Grondwettelijk Practice Indigenous Law volkenrecht Interpretatie van de Statuten Jurisprudentie Arbeidsrecht Arbeidsrecht en Arbeidsverhoudingen Wet van Evidence Mercantile Law Private International Law Privaatrecht Romeins recht Wet Sociale Zekerheid Belasting Wet Voor meer informatie en vragen over toelatingseisen, de uiterste data en de sollicitatieprocedure contact op met de faculteit: Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus Tel: 011 559 3843, E-mail: phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law [-]

LLM In Belastingrecht

University of Johannesburg
Campus Deeltijd 2 jaar February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg

De Master in Tax Law is een gestructureerde kwalificatie bedoeld om kandidaten te voorzien van een diepgaande kennis van de belasting kern en de ontwikkeling van wetten belastingen in Zuid-Afrika en in de internationale gemeenschap. [+]

Belastingwetgeving hebben steeds complexer in de vorige eeuw geworden. Meer en meer anti-ontwijking maatregelen zijn onlangs geïntroduceerd om de effectiviteit van belastingontwijking structuren te beteugelen, waardoor de omvang van de fiscale regeling voor de dag-tot-dag commerciële transacties toeneemt. De Master in Tax Law is een gestructureerde kwalificatie bedoeld om kandidaten te voorzien van een diepgaande kennis van de belasting kern en de ontwikkeling van wetten belastingen in Zuid-Afrika en in de internationale gemeenschap. De minimale duur van deze opleiding is twee jaar en het wordt aangeboden op een part-time basis. Klassen of seminars in de onderwezen modules worden gepresenteerd in de avonduren op werkdagen van 18.00 uur tot 20.00 uur (een seminar per week per module). De volgende instroom zal in februari 2017. In het algemeen, om te worden toegelaten, moeten de studenten hebben een gemiddelde van ten minste 65% bereikt voor de wet onderwerpen in hun LLB graad. Daarnaast zal een verzoeksters merk voor Fiscaal Recht op Hbo-niveau in aanmerking worden genomen. Deze kwalificatie bestaat uit een kleine proefschrift over een fiscaal recht onderwerp samen met de volgende drie onderwezen modules: Fiscaal Recht: basisbeginselen (eerste semester) Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: ​​een inleiding tot fiscaal recht en fiscale concepten, een overzicht van de Zuid-Afrikaanse belastingstelsel en de Wet Inkomstenbelasting 58 van 1962, een analyse van de algemene beginselen van het belastbaar inkomen meebrengt bruto-inkomen, ontheffingen, toelaatbare inhoudingen en beoordeeld verliezen, een inleiding tot de fiscale behandeling van het kapitaal vergoedingen en aftrekbaarheid van beoordeelde verliezen; een diepgaande analyse van de fiscale beginselen van toepassing zijn op de handel in voorraad; een gedetailleerde analyse van de vennootschapsbelasting, met name belasting op dividenden en reorganisatie transacties; een overzicht van de fiscale regels die gelden voor speciale eenheden, zoals samenwerkingsverbanden, trusts, kleine bedrijven en micro-ondernemingen, en een analyse van de Achtste Bijlage van de Wet Inkomstenbelasting over de belasting op vermogenswinsten. Deze module wordt gepresenteerd door professor Thabo Legwaila en gastdocenten. Indirecte belastingen en de Belastingdienst (tweede semester 2018) Deze module is bedoeld om de kloof ervaren door fiscalisten en beoefenaars die, terwijl het bestuderen van de belasting, hebben de neiging om zich te concentreren op de belangrijkste aspecten van de belasting als de inkomstenbelasting en internationale fiscale en besteden minder aandacht aan aspecten zoals fiscale administratie en diverse transactiebelastingen vullen . Als gevolg van deze module heeft betrekking op specifieke belastingen die een impact hebben op de commerciële transacties van particulieren en bedrijven te hebben. Deze module heeft betrekking op de volgende belastingen: donaties belasting, effecten overdrachtsbelasting, de belasting over de toegevoegde waarde, werknemers belastingen evenals de logistiek van de voorlopige belastingen. Het onderwerp van de belastingdienst zal worden gedekt door middel van een grondige verkenning en analyse van de Belastingdienst Wet 28 van 2011. Deze module wordt gecoördineerd door professor Thabo Legwaila en in samenhang gepresenteerd door hem met een aantal gastdocenten. Studenten kunnen alleen inschrijven voor deze module als zij de module Fiscaal Recht zijn gepasseerd: Basic Principles. International Tax (tweede semester 2017) Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere elementaire beginselen van het internationale fiscale, bevoegdheid landen om de belasting - de bron en het verblijf bases van de belasting, de belasting van individuen en buitenlanders in Zuid-Afrika, vennootschapsbelasting en dividenden, fiscale gevolgen van cross financiering grens, bronbelasting op dividenden, interest, servicekosten en royalty's, dubbele belasting overeenkomsten, belasting op buitenlandse koerswinsten en -verliezen, gecontroleerde wetgeving buitenlandse onderneming alsmede transfer pricing en onderkapitalisatie. De module zal ook de internationale belastingontwijking en de internationale anti-vermijding initiatieven zoals Base Erosie en Profit Shifting ( "BEPS") het initiatief van de OESO te verkennen. Deze module wordt gepresenteerd door professor Thabo Legwaila en diverse gastdocenten. Studenten kunnen alleen inschrijven voor deze module als zij de module Fiscaal Recht zijn gepasseerd: Basic Principles. Voor meer informatie en vragen over toelatingseisen, de uiterste data en de aanvraagprocedure, evenals de inhoud van de cursussen, contact opnemen met de faculteit: Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus Tel: 011 559 3843, E-mail: phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law [-]

LLM In Arbeidsrecht

University of Johannesburg
Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg +1 more

De LLM in arbeidsrecht (een jaar full-time of twee jaar part-time studie) biedt studenten een kans om hun intellectuele en theoretische competenties te ontwikkelen op een gevorderd niveau en hun vermogen om het arbeidsrecht te begrijpen vanuit het oogpunt van de kritische versterking analyse van de onderliggende principes. [+]

Top Rechten Studies in Zuid-Afrika 2017. De LLM in Arbeidsrecht (Een jaar full-time of twee jaar part-time studie) biedt studenten een kans om hun intellectuele en theoretische competenties te ontwikkelen op een gevorderd niveau en hun vermogen om het arbeidsrecht te begrijpen vanuit het oogpunt van de kritische analyse van de onderliggende principes te versterken . Modules De LLM in Arbeidsrecht bestaat uit de volgende verplichte modules: NAAM VAN MODULE CODE TYPE Algemene beginselen en Individuele Arbeidsrecht GPI9X0C of GPI9X1C Cursussen Public Law, International Law en Comparative Law Relevantie PIC9X1C of PIC9X0C Cursussen Collectief arbeidsrecht en Dispute Resolution CLD9X0C of CLD9X1C Cursussen Arbeidsrecht Masters minor Proefschrift LL19XDC of LL29XDC minor Proefschrift programma Format Modules zullen worden gepresenteerd in een combinatie van wekelijkse en intensieve formats.Lectures plaatsvinden 18:00-20:00 op weekdagen aan studenten die werken tijdens de dag tegemoet te komen. Minimum toelatingseis In het algemeen als een minimum toelatingsvoorwaarde, studenten moeten hebben een gemiddelde van 65% bereikt voor de wet onderwerpen in hun LLB graad. beurzen Beurzen zijn beschikbaar. Neem contact op met mevrouw Daphney Nemakhavhani (011 559 4409 of daphneyn@uj.ac.za) voor meer informatie met betrekking tot verdienste beurzen. Daarnaast krijgen de studenten die voor het eerst inschrijven in 2017 en voltooien van hun masterdiploma binnen een termijn van twee jaar in aanmerking voor een terugbetaling van hun volledige collegegeld (met uitzondering van het inschrijvingsgeld en ICT-heffing), onder bepaalde voorwaarden. Vragen Verzoeken om informatie kunnen worden gericht aan: Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus Tel: 011 559 3843, e-mail: phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law [-]

LLM In Internationaal Recht

University of Johannesburg
Campus Voltijd 1 jaar February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg

Of u geïnteresseerd bent in de vervolging van oorlogsmisdaden of in de opwarming van de aarde, de LLM in International Law van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Johannesburg biedt u een kans om zich te specialiseren op gebieden van de wet die niet alleen interessant, maar ook in toenemende mate nuttig en relevant. [+]

Bent u geïnteresseerd in de actualiteit? Is het idee van het bestuderen van het internationale recht in de meest bruisende stad in Afrika een beroep op u? Wilt u uw studies verder in een levendige en dynamische gebied van de wet? In een steeds meer geglobaliseerde wereld, is het niet langer voldoende vertrouwd zijn met het nationale recht te zijn. Of u geïnteresseerd bent in de vervolging van oorlogsmisdaden of in de opwarming van de aarde, de LLM in International Law van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Johannesburg biedt u een kans om zich te specialiseren op gebieden van de wet die niet alleen interessant, maar ook in toenemende mate nuttig en relevant. De cursus duurt een interdisciplinaire aanpak en beoordeelt internationale juridische vragen vanuit het perspectief van het internationaal recht, alsmede vanuit een regionaal Afrikaans perspectief. De stijl van lesgeven is interactief. De klassen zijn klein en de programma's tegemoet te komen uitsluitend voor een groep studenten die profiteren van nauw contact met hun docent en praktijkdeskundigen uit de betreffende juridisch gebied. De diversiteit van de deelnemers aan het LLM programma draagt ​​aanzienlijk bij tot de educatieve ervaring. De Universiteit van Johannesburg heeft een prachtige bibliotheek en elektronische bronnen. De cursus zal bestaan ​​uit de volgende drie modules: Internationale bescherming van de Rechten van de Mens International Criminal Law / internationaal humanitair recht Internationaal Milieurecht Studenten worden verwacht dat zij een minor-proefschrift te voltooien op een onderwerp in de internationale wetgeving. Studenten zullen profiteren van het onderzoek workshops die gehouden zal worden om studenten te begeleiden in het schrijfproces. De mate kan worden uitgevoerd als full time of part time studie. Lezingen vinden plaats na 18.00 uur voor studenten die overdag werken tegemoet te komen. DOCENTEN De cursus wordt gedoceerd door Prof. Mia Swart en een selecte groep deskundige lokale en buitenlandse gastdocenten. Prof. Swart is een internationaal erkend expert op het International Criminal Law. Toelatingsvoorwaarden In het algemeen als een minimum toelatingsvoorwaarde, studenten moeten hebben een gemiddelde van 65% bereikt voor de wet onderwerpen in hun LLB graad. Beurzen Beurzen zijn beschikbaar. Studenten die hun diploma binnen een jaar af te ronden in aanmerking komen voor terugbetaling van hun collegegeld (met uitzondering van het inschrijvingsgeld en ICT-heffing en onder bepaalde voorwaarden). Carrièremogelijkheden Veel carrière mogelijkheden bestaan ​​voor studenten met een LLM internationaal recht. Sommige van deze mogelijkheden zijn onder andere een loopbaan bij een internationale organisatie als de Verenigde Naties, het Rode Kruis, het Internationaal Strafhof en rechtbanken, evenals vele lokale en internationale niet-gouvernementele organisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International.International advocatenkantoren zijn ook steeds meer geïnteresseerd in afgestudeerden met expertise in het internationale recht. Prof. Swart is pro-actief in het adviseren van studenten in dit verband. Stages kunnen geregeld worden bij organisaties als Amnesty International. Voor meer informatie en vragen over toelatingseisen en de aanvraagprocedure, evenals de inhoud van de cursussen, contact opnemen met de faculteit: Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus Tel: 011 559 3843, E-mail: phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law [-]

LLM In Internationaal Handelsrecht

University of Johannesburg
Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg +1 more

Het LLM programma biedt de student een overzicht van de privaatrechtelijke aspecten van de internationale handel, met de nadruk op de particuliere internationale juridische kwesties. [+]

Top Rechten Studies in Zuid-Afrika 2017. De LLM in International Commercial Law aan de Universiteit van Johannesburg is ontworpen door full-time studenten worden voltooid binnen een jaar en part-time studenten meer dan twee jaar. Het programma bestaat uit de modules International Commercial Law A, B en C, evenals een kleine proefschrift over een onderwerp in internationaal handelsrecht. International Commercial Law A en B worden aangeboden tijdens het eerste semester en internationaal handelsrecht C tijdens het tweede. Het LLM programma biedt de student een overzicht van de privaatrechtelijke aspecten van de internationale handel, met de nadruk op de particuliere internationale juridische kwesties. De conflicten-oriëntatie van de cursus inderdaad maakt het uniek en een brede vergelijkende benadering is genomen in dit verband, bestaande rechtsstelsels in Afrika, Australië, Europa, het Midden-Oosten, het Verre Oosten en Noord-en Zuid-Amerika, samen met de relevante regionale , supranationale en internationale instrumenten op dit gebied. De meeste lezingen worden aangeboden door Prof Jan L Neels, onderscheiden hoogleraar internationaal handelsrecht en directeur van het Researchcentrum voor Internationaal Privaatrecht in de opkomende landen aan de Universiteit van Johannesburg. Prof Neels was een lid van de werkgroep die verantwoordelijk is voor het opstellen van de Haagse beginselen voor Keuze van wetgeving in International Commercial Contracts en de officiële commentaar op de beginselen onder de auspiciën van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. Hij is een lid van de Raad van Bestuur van UNIDROIT in Rome. UJ heeft formele overeenkomsten met de Haagse Conferentie en UNIDROIT en de UJ Juridische Bibliotheek is een bewaarplaats bibliotheek voor zowel internationale organisaties. Adv Eesa Fredericks, adjunct-directeur van het Centrum voor Onderzoek, is de module coördinator voor internationaal handelsrecht A. Prof Michael Martinek van de Universiteit van Saarland in Duitsland biedt verschillende lezingen in het LLM programma in zijn hoedanigheid van vooraanstaande visiting professor van de International Commercial Law aan UJ. Prof Martinek is een toonaangevende academische met eredoctoraten van universiteiten in China, Frankrijk, Polen en Roemenië. Extra lezingen worden aangeboden door Prof Charl Hugo (hoogleraar Banking Law), mevrouw Monique du Preez, mevrouw Robin Cupido, de heer Faadhil Adams en de heer Garth Bouwers, evenals gastdocenten van andere universiteiten en organisaties. De lessen vinden plaats in 18h00-20h00 op weekdagen. In het algemeen als een minimum toelatingsvoorwaarde, studenten moeten hebben een gemiddelde van 65% bereikt voor de wet onderwerpen in hun LLB graad. De studenten kunnen de leerlingen van onze partner universiteiten in Angola, België, China, Duitsland, IJsland, India, Kenia, Malawi, Nederland, Tanzania en Turkije. International Commercial Law A De rol en de aard van het internationale handelsrecht. Burgerlijke en handelszaken bevoegd in verschillende Afrikaanse landen (met inbegrip van Zuid-Afrika), Australië, Brazilië, Canada, India en de Europese Unie (de Ibis verordening Brussel en het interne recht van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). De erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in verschillende Afrikaanse landen (met inbegrip van Zuid-Afrika), Australië, Brazilië, Canada, India en de Europese Unie (de Ibis verordening Brussel en het interne recht van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Het Haags Verdrag inzake Forumkeuzeverdrag en de Haagse Oordelen Project. International Commercial Law B Internationaal privaatrecht van de overeenkomst, bevrijdende verjaring en eigendom in nationale rechtsstelsels, waaronder die van verschillende Afrikaanse landen (met inbegrip van Zuid-Afrika), Australië, Brazilië, Canada, China, India, Japan, Rusland, Zuid-Korea, Zwitserland, Turkije en de Verenigde Staten van Amerika; regionale en supranationale instrumenten, met inbegrip van het Mexico City verdrag en de Verordening (EU) Rome; en internationale instrumenten, waaronder het Verdrag sur la loi toepassing aux ventes à caractère internationale d'objets Mobiliers corporels en de Haagse Principles on Keuze van wetgeving in International Commercial Contracts. International Commercial Law C Een inleiding tot rechtsvergelijking. Internationaal recht van het contract en de aspecten van het eigendomsrecht: binnenlands eigendom en contractenrecht op internationaal niveau: de geselecteerde rechtsgebieden; de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel; aspecten van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen; het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de verjaring bij internationale verkoop van goederen; en aspecten van de UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. International financieringswet vanuit het perspectief van de common law en het internationaal privaatrecht, met verwijzing naar de Internationale Kamer van Uniforme Commerce and Practice voor Documentaire Kredieten. Een inleiding tot het internationaal vervoer recht en internationaal vervoer verzekeringsrecht vanuit het perspectief van Zuid-Afrikaanse wet met betrekking tot internationale instrumenten. Internationale commerciële arbitrage onder verwijzing naar de UNCITRAL Model wet op de internationale commerciële arbitrage, het Verdrag van New York Arbitrage en verschillende sets van de arbitrage regels. Beurzen zijn beschikbaar. Studenten die voor de eerste keer inschrijven in 2017 en die van hun masterdiploma te voltooien binnen een termijn van twee jaar, komen in aanmerking voor terugbetaling van hun volledige collegegeld (met uitzondering van het inschrijvingsgeld en ICT-heffing en onder bepaalde voorwaarden). Voor meer informatie en vragen over toelatingseisen, de uiterste data en de aanvraagprocedure, evenals de inhoud van de cursussen, aarzel dan niet om contact op met de faculteit: Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus Tel: 011 559 3843, E-mail: phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law [-]

LLM In Het Intellectuele Eigendomsrecht

University of Johannesburg
Campus Voltijd 2 weken February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg

Dit LLM is bedoeld om de student te voorzien van de nodige instrumenten om te navigeren door de IP landschap en mensen bewust te maken van de valkuilen en kansen die zich kunnen presenteren. [+]

ALS JE WILT om een ​​strategische Denker op IP BE, vul het LLM AT UJ! "De toekomst van het land hangt in niet geringe mate op de efficiëntie van de industrie, en de efficiëntie van de industrie hangt in niet geringe mate aan de bescherming van intellectuele eigendom." Rechter Richard Posner in Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, 925 F.2d 174 (7de Cir. 1991) Het gebied van intellectuele eigendom (IP) bereikt breed, en is waarschijnlijk de meest dynamische gebied van het recht, omdat het verandert voortdurend. Wat is de relatie met? De aard van IP wordt het best begrepen door middel van een vergelijking met andere, tastbare vormen van eigendom. Een voorbeeld is een onroerend goed, zoals een stuk land. Andere voorbeelden zijn dingen, zoals een voertuig, een horloge of een voetbal. In deze gevallen heeft een recht op het object zelf. Met andere woorden, zou uw rechten worden geschonden als het object wordt vernietigd. De positie IP verschilt. Een voorbeeld hiervan is een patent voor een paar van nachtkijkers zijn. De intellectuele eigendomsrechten van de octrooihouder niet zou worden geschonden indien de verrekijker worden vernietigd. De reden hiervoor is dat het de uitvinding die beschermd en niet de verrekijker. IP is derhalve, dat het lichaam van de wet dat de oprichting en het gebruik van immateriële eigendom, en de handhaving van de daaruit voortvloeiende rechten regelt. De objecten van de verschillende IE-rechten omvatten meestal octrooien, auteursrecht, geregistreerde ontwerpen, en merken. Om al deze problemen goed begrijpen, is het noodzakelijk om ze te bestuderen op gevorderd niveau. Het is noodzakelijk om zowel de wetgeving en de jurisprudentie met betrekking tot een bepaalde discipline te begrijpen. In de moderne zakenwereld, is het onmogelijk geworden om goed om te gaan met commerciële transacties zonder de benodigde IP-achtergrond. Dit LLM is bedoeld om de student te voorzien van de nodige instrumenten om te navigeren door de IP landschap en mensen bewust te maken van de valkuilen en kansen die zich kunnen presenteren. In feite, in bepaalde situaties, de houder van een geavanceerde graad in IP misschien de voorkeur voor een specifieke taak dan iemand die niet zo'n kwalificatie heeft. GEZIEN de complexe aard van IP, STUDENTEN het meest profiteren van EEN INTERACTIEVE class omgeving. HET IS een specifieke doelstelling van de mate dergelijke interactie te bevorderen. Wat zal ik worden onderwezen? Je zult leren meer van: Merkenrecht Auteursrecht en internetrecht octrooirecht U vindt er ook schrijft een proefschrift over een intellectueel eigendomsrecht onderwerp. DOCENTEN De coördinator van de cursus is professor Wim Alberts, die heeft 20 jaar praktijkervaring. Hij zal worden bijgestaan ​​door andere academici als praktijkmensen. Beurzen Beurzen zijn beschikbaar. Studenten die hun diploma binnen twee jaar af te ronden, in aanmerking komen voor de terugbetaling van hun collegegeld (met uitzondering van het inschrijvingsgeld en ICT-heffing, en onder bepaalde voorwaarden). Toelatingsvoorwaarden In het algemeen als een minimum toelatingsvoorwaarde, studenten moeten hebben een gemiddelde van 65% bereikt voor de wet onderwerpen in hun LLB graad. Carrièremogelijkheden Een IP LLM zou kunnen leiden tot een carrière als: een pleitbezorger een advocaat juridisch adviseur bij de overheid een juridisch adviseur in de particuliere sector Het kan ook openslaande deuren naar een positie in een regelgeving of een positie binnen een internationaal agentschap. Voor meer informatie en vragen over toelatingseisen, de uiterste data en de aanvraagprocedure, evenals de inhoud van de cursussen, contact opnemen met de faculteit: Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus Tel: 011 559 3843, E-mail: phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law [-]

LLM In Het Opstellen En Interpretatie Van Contracten

University of Johannesburg
Campus Voltijd 2 jaar February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg

De stijl van lesgeven in dit programma is interactief. De klassen zijn klein en het programma richt zich exclusief voor een groep studenten die zullen profiteren van nauw contact met hun docent en praktijkdeskundigen uit de betreffende juridisch gebied. Het programma wordt gepresenteerd meer dan twee jaar. [+]

Top Rechten Studies in Zuid-Afrika 2017. Bent u geïnteresseerd in het onderhandelen, het opstellen en uitvoeren van contracten? Is het idee van het bestuderen van het contractenrecht in het bruisende commerciële centrum aantrekkingskracht van Zuid-Afrika voor u? Wilt u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om uit te blinken in het opstellen van contracten te verwerven? In een commerciële sfeer waar steeds meer wetten propageren consumentenrechten en waar de duidelijke taal wordt steeds belangrijker, kan de opsteller van het hedendaagse contracten niet langer hun toevlucht nemen tot het knippen en plakken van onsamenhangende, archaïsche en zelfs illegaal zinnen, waardoor samen een fudging contract. Integendeel, kennis van de huidige wetgeving met betrekking tot het opstellen en interpretatie van contracten en goede talenkennis zijn de instrumenten die door advocaten die onderhandelen en ontwerp-contracten. Sterker nog, zowel praktische als theoretische kennis van het opstellen en interpretatie van contracten zijn onmisbaar voor advocaten. De stijl van lesgeven in dit programma is interactief. De klassen zijn klein en het programma richt zich exclusief voor een groep studenten die zullen profiteren van nauw contact met hun docent en praktijkdeskundigen uit de betreffende juridisch gebied. Het programma wordt gepresenteerd meer dan twee jaar. In het eerste jaar hebben studenten een les per week. In het eerste semester van het eerste jaar, de klas bezig met het opstellen van contracten. Het tweede semester van het eerste jaar bezig met de wet en de taal. Indien nodig kan lessen worden aangeboden in de vorm van een aantal workshops op zaterdag. Het eerste semester van het tweede jaar is gewijd aan het opstellen van contracten en er is een les per week. Tijdens het tweede semester van het tweede jaar worden de studenten verwacht dat zij hun minderjarige proefschrift af te ronden. De Universiteit van Johannesburg heeft een prachtige bibliotheek en elektronische bronnen. Deze middelen, samen met wekelijkse schrijfopdrachten, studenten te helpen bij het schrijven van hun minderjarige proefschriften. De cursus bestaat uit de volgende vier modules: Recht en taal; Interpretatie van contracten; Het opstellen van contracten; en Een proefschrift. De mate is part time genomen meer dan twee jaar. Lezingen plaatsvinden na 18.00 uur om studenten die overdag werken tegemoet te komen. DOCENTEN De cursus wordt gedoceerd door prof Daleen Millard en deskundigen zullen worden uitgenodigd om gastcolleges te presenteren. Toelatingseisen In het algemeen als een minimum toelatingsvoorwaarde, studenten moeten hebben een gemiddelde van 65% bereikt voor de wet onderwerpen in hun LLB graad. Beurzen Beurzen zijn beschikbaar. Studenten die hun diploma binnen twee jaar te voltooien in aanmerking komen voor terugbetaling van hun collegegeld (met uitzondering van het inschrijvingsgeld en ICT-heffing, en onder bepaalde voorwaarden). Carrièremogelijkheden Een LLM in Opstellen en interpretatie van contracten biedt afgestudeerden met kennis en vaardigheden die hen in staat stellen om uit te blinken in deze complexe en dynamische veld. Uitstekende redactionele vaardigheden advocaten met de overhand bij de onderhandelingen, opstellen en de uitvoering van alle contracten, en deze vaardigheid is vooral waardevol in handelspraktijken. Degenen die werken als juridisch adviseurs of ambtenaren die betrokken zijn bij inkoop vindt dat de combinatie van contract theorie en praktische vaardigheden die hen zal voorzien van de mogelijkheid om uit te blinken in hun vakgebied. Voor meer informatie en vragen over toelatingseisen en de aanvraagprocedure, evenals de inhoud van de cursussen, contact opnemen met de faculteit: Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus Tel: 011 559 3843, E-mail: Phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law [-]

LLM In Ondernemingsrecht

University of Johannesburg
Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg +1 more

Recente inhoudelijke wetgevende hervormingen hebben geleid tot een grotere vraag naar expertise op het gebied van vennootschaps- en effectenrecht. Een LLM in Ondernemingsrecht biedt de ideale basis voor die gespecialiseerd zijn in dit populaire focusgebied. UJ is uniek in het aanbieden van vier speciale ondernemingsrecht modules. [+]

Recente inhoudelijke wetgevende hervormingen hebben geleid tot een grotere vraag naar expertise op het gebied van vennootschaps- en effectenrecht. Een LLM in Ondernemingsrecht biedt de ideale basis voor die gespecialiseerd zijn in dit populaire focusgebied. UJ is uniek in het aanbieden van vier speciale ondernemingsrecht modules. De masteropleiding in Corporate Law kan in een jaar voltooid zijn voor full-time studenten en meer dan twee jaar voor part-time studenten. Het bestaat uit een kleine proefschrift over een ondernemingsrecht onderwerp samen met drie onderwezen modules zoals uiteengezet hieronder: Company Law (eerste semester) Deze verplichte module, die de LLM in Corporate Law verankert, hoofdzakelijk bezig met problematische aspecten van de rechtspersoonlijkheid: de aard van de rechtspersoonlijkheid en piercing de corporate sluier; ondernemingszin; Corporate strafrechtelijke aansprakelijkheid; maatschappelijk verantwoord ondernemen; ondernemingsbestuur; bestuurders plichten en aansprakelijkheid; bescherming van de aandeelhouders; bescherming van schuldeisers; concerns en bedrijven en de grondwet. Specifieke aspecten van de Zuid-Afrikaanse bedrijf wet worden beschouwd als tegen een conceptuele of theoretische basis. Deze module wordt gepresenteerd door Professor Kathleen van der Linde. Plus twee van de volgende: Corporate Finance Law (tweede semester 2018) In deze module, de nadruk ligt op juridische aspecten van de schuld en de financiering van het eigen vermogen en kapitaalstructuur. Naast het feit dat een essentieel onderdeel van de grote zakelijke transacties, corporate finance blijft relevant in zelfs het kleinste bedrijf waar controle en kapitaalstructuur van elkaar afhankelijk zijn. De principes van het aandelenkapitaal, geautoriseerde aandelen, aandacht voor aandelen en de uitgifte van aandelen worden doorkruist. Distributies, waaronder inkoop van eigen aandelen, worden geacht in detail, samen met de financiële steun. Aspecten van financiering met vreemd vermogen zijn gedekt. Ook wordt aandacht besteed aan het internationale debat over juridische hoofdstad en op geselecteerde corporate governance aspecten van corporate finance. Deze module wordt gepresenteerd door Professor Kathleen van der Linde. Corporate Insolventierecht (tweede semester) De wereldwijde financiële crisis is de belangstelling verhoogd en een toename gezien in oproepen tot efficiëntie met betrekking tot insolventie procedures. Als gevolg hiervan is er momenteel een grote vraag naar de wet professionals met ervaring in bedrijfsreorganisatie en insolventierecht. De nadruk van deze module is vooral corporate enterprise insolventie, waarbij bijzondere aandacht voor de alternatieven van het bedrijfsleven redding en liquidatie in dat zowel de formele wet en de onderliggende principes en beleid. De module is ook van grensoverschrijdende problemen die ontstaan ​​wanneer de activa en passiva van een onderneming bevinden zich in verschillende rechtsgebieden. De cursus wordt gepresenteerd door professor Juanitta Calitz die is gespecialiseerd in insolventierecht, alsmede diverse gastsprekers die zijn experts in hun vakgebied. Effecten en Financiële Markten Law (tweede semester 2017) Securities regelgeving wordt soms onderscheiden van vennootschapsrecht als het hebben van meer van een publiekrechtelijk karakter ten opzichte van de privaatrechtelijke aard van het ondernemingsrecht. De onderwerpen die in deze module zijn: de effectenmarkten en de aanpak van hun regelgeving; het regelgevend kader en de deelnemers op de financiële markten, met inbegrip van beurzen en ratingbureaus; aspecten van de bescherming van de belegger; marktmisbruik en overnames en fusies. Deze module wordt gepresenteerd door Professor Kathleen van der Linde. Lezingen of seminars in de onderwezen modules worden gepresenteerd in de avonduren op werkdagen van 18.00 uur tot 20.00 uur (een seminar per week per module). De volgende instroom zal in februari 2017. In het algemeen als een algemene toelatingsvoorwaarde, studenten moeten hebben een gemiddelde van 65% bereikt voor hun recht onderwerpen in hun LLB graad. Beurzen zijn beschikbaar. Studenten die voor de eerste keer inschrijven in 2017 en voltooien van hun masterdiploma binnen een termijn van twee jaar in aanmerking voor een terugbetaling van hun volledige collegegeld (met uitzondering van het inschrijvingsgeld en ICT-heffing), onder bepaalde voorwaarden. Aanvraagformulieren en volledige gegevens van postgraduate programma's van de faculteit kunnen worden verkregen door contact op de faculteit: Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus Tel: 011 559 3843, E-mail: phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law [-]

LLM In Handelsrecht

University of Johannesburg
Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg +1 more

De Master in Commercial Law is een flexibele kwalificatie waardoor een ruime keuze aan modules die gecombineerd kunnen worden op basis van de belangen en de focus van elke student. Het kan in een jaar voltooid zijn voor full-time studenten en meer dan twee jaar voor part-time studenten. [+]

Top Rechten Studies in Zuid-Afrika 2017. Veel grote bedrijven en commerciële transacties plaatsvinden in Johannesburg, economische centrum van Zuid-Afrika. De UJ rechtenfaculteit is dus goed geplaatst om een ​​zeer relevante LLM in Commercial Law bieden, tekenen studenten van toonaangevende commerciële bedrijven. Het team van docenten betrokken combineren intellectueel leiderschap en cutting edge praktisch inzicht, die tot uiting komt in hun onderwijs. De Master in Commercial Law is een flexibele kwalificatie waardoor een ruime keuze aan modules die gecombineerd kunnen worden op basis van de belangen en de focus van elke student. Het kan in een jaar voltooid zijn voor full-time studenten en meer dan twee jaar voor part-time studenten. Deze kwalificatie bestaat uit een kleine proefschrift over een handelsrecht onderwerp samen met drie onderwezen modules gekozen uit de volgende: Bankwet (eerste semester) De module in bankwet is ontworpen om studenten met specialistische kennis ten aanzien van aspecten van de wet die zeer relevant zijn in de bancaire sector als geheel. De module onderzoekt de essentie van de centrale begrippen als "banking", "geld" en "betaling"; geeft een kort overzicht van de belangrijkste bepalingen van de wet banken (de cursus met een duidelijke privaatrechtelijk orientatie); onderzoekt in meer detail de rol van de banken als betaling tussenpersonen in de verschillende betaalmiddelen, met inbegrip van krediet- en betaalkaarten transfers, letters of credit en documentaire incasso's; evenzo onderzoekt de rol van de banken garant zowel accessoire en onafhankelijke garanties en zich bezighoudt met verschillende gevallen van de bank aansprakelijkheid als gevolg van schending van het contract, onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking. Deze module wordt gepresenteerd door professor Charl Hugo. Company Law (eerste semester) Deze module hoofdzakelijk bezighoudt met problematische aspecten van de rechtspersoonlijkheid: de aard van de rechtspersoonlijkheid en piercing de corporate sluier; ondernemingszin; Corporate strafrechtelijke aansprakelijkheid; maatschappelijk verantwoord ondernemen; ondernemingsbestuur; bestuurders plichten en aansprakelijkheid; bescherming van de aandeelhouders; bescherming van schuldeisers; concerns en bedrijven en de grondwet. Specifieke aspecten van de Zuid-Afrikaanse bedrijf wet worden beschouwd als tegen een conceptuele of theoretische basis. Deze module wordt gepresenteerd door Professor Kathleen van der Linde. Ondernemingsrecht Finance (2018-module) In deze module, de nadruk ligt op juridische aspecten van de schuld en de financiering van het eigen vermogen en kapitaalstructuur. Naast het feit dat een essentieel onderdeel van de grote zakelijke transacties, corporate finance blijft relevant in zelfs het kleinste bedrijf waar controle en kapitaalstructuur van elkaar afhankelijk zijn. De principes van het aandelenkapitaal, geautoriseerde aandelen, aandacht voor aandelen en de uitgifte van aandelen worden doorkruist. Distributies, waaronder inkoop van eigen aandelen, worden geacht in detail, samen met de financiële steun. Aspecten van financiering met vreemd vermogen zijn gedekt. Ook wordt aandacht besteed aan het internationale debat over juridische hoofdstad en op geselecteerde corporate governance aspecten van corporate finance. Deze module wordt gepresenteerd door Professor Kathleen van der Linde. Corporate Insolventierecht (tweede semester) De wereldwijde financiële crisis is de belangstelling voor verhoogde, en een toename gezien in oproepen tot efficiëntie met betrekking tot insolventie procedures. Als gevolg hiervan is er momenteel een grote vraag naar de wet professionals met ervaring in bedrijfsreorganisatie en insolventierecht. De nadruk van deze module is vooral corporate enterprise insolventie, waarbij bijzondere aandacht voor de alternatieven van het bedrijfsleven recsue en liquidatie in dat zowel de formele wet en de onderliggende principes en beleid. De module is ook van grensoverschrijdende problemen die ontstaan ​​wanneer de activa en passiva van een onderneming bevinden zich in verschillende rechtsgebieden. Deze module wordt gepresenteerd door professor Juanitta Calitz en diverse gastdocenten. Credit Law (eerste semester) De module Credit wet richt zich op de National Credit Act, maar de inhoud van de cursus is niet daartoe beperkt. Bepaalde common law doctrines en basic alsmede toegepaste beginselen van het contractenrecht vormen ook onderdeel van het curriculum. De module heeft betrekking op een verscheidenheid van contracten, zoals gewone geldleningen, hypotheek overeenkomsten, verkoop op afbetaling en leasing van roerende goederen, beveiligde transacties, borgstellingen, incidentele kredietovereenkomsten en anderen in de mate dat ze worden gereguleerd door de National Credit Act. The National Credit Act beschermt consumenten op vele manieren, onder meer door het voorschrijven van de inhoud van de contracten, door de vaststelling van regels voor de handhaving van contracten en door te voorzien in mechanismen voor de consumenten die een overmatige schuldenlast te worden uitgeroepen als zodanig en om hun schulden herschikt . The National Credit Act is een van de belangrijkste onderdelen van de wetgeving in Zuid-Afrika en heeft geleid tot een groot aantal rechtszaken en commentaren van schrijvers. Professor Jannie Otto is de presentator van deze module. Algemene beginselen en individueel arbeidsrecht (eerste semester) Deze module onderzoekt de algemene beginselen van het arbeidsrecht en evalueert de rol en de relevantie van de arbeidsovereenkomst voor de hedendaagse arbeidsverhouding. De rechten en plichten van werkgever en werknemer, en de beëindiging van de arbeidsverhouding zal kritisch worden beoordeeld. Aspecten van de sociale zekerheid van invloed zijn medewerkers worden ook beschouwd. Intellectueel Eigendomsrecht (eerste semester) Deze module behandelt oa verschillende aspecten van goodwill, met inbegrip van een extraterritoriale zin, waar de buitenlandse merken door lokale bedrijven, en ook de resterende goodwill worden vastgesteld; de wisselwerking tussen de gemeenschappelijke en statutaire recht, waaronder de controversiële kwestie van het recht op een merk te gebruiken; de inschrijving van merken, met name de vrijheid van het kiezen van een merk, en de impact van de grondwettelijke rechten, evenals beledigend merken; de functies van het merk, met name met betrekking tot gevallen van beroemde sport team en sportartikelen merken; verdunning, die de problematiek van ras of seksuele of drugsgerelateerde parodieën, en de impact van de Grondwet omvat; gelijktijdige en eerder gebruik van een merk; eigendom van het auteursrecht op muziek, met inbegrip van de gezamenlijke ontwikkeling van muziekwerken; beperkingen op het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, met inbegrip van vergelijkende reclame, aanpassing van de musical lyrics - bijvoorbeeld klassieke liefde ballads omgezet in rap versies - en of dat neerkomt op fair use; en aspecten van IP en internet. De cursus wordt gepresenteerd door professor Wim Alberts. International Commercial Law A (eerste semester) Deze module behandelt onder meer de rol en de aard van het internationale handelsrecht; burgerlijke en handelszaken bevoegd in verschillende Afrikaanse landen (met inbegrip van Zuid-Afrika), Australië, Brazilië, Canada, de Europese Unie, India en het Verenigd Koninkrijk (waar de EU-wetgeving niet van toepassing is); de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in verschillende Afrikaanse landen (met inbegrip van Zuid-Afrika), Australië, Brazilië, Canada, de Europese Unie, India en het Verenigd Koninkrijk (waar de EU-wetgeving niet van toepassing is) en het Haags Verdrag inzake bedingen van forumkeuze. Deze module wordt gepresenteerd door advocaat Eesa Fredericks en Professor Michael Martinek, onze gewaardeerde visiting professor aan de Universiteit van Saarland, Duitsland. International Commercial Law B (eerste semester) Onderwerpen die aan bod komen in deze module zijn: Internationaal privaatrecht van Contract, bevrijdende verjaring en eigendom in: nationale rechtsstelsels, met inbegrip van deze van verschillende Afrikaanse landen (met inbegrip van Zuid-Afrika), Australië, Brazilië, Canada, China, India, Japan, Rusland, Zuid-Korea, Zwitserland, Turkije en de Verenigde Staten van Amerika. regionale en supranationale akten, met inbegrip van de Rome I-verordening en het Mexico City Convention. internationale instrumenten, met inbegrip van de Haagse Sales verdragen en de Haagse Principles on Keuze van wetgeving in internationale contracten. Deze module wordt gepresenteerd door professor Jan Neels en Professor Michael Martinek, onze gewaardeerde visiting professor aan de Universiteit van Saarland, Duitsland. Interpretatie van contracten (eerste semester) Deze module richt zich op praktische en theoretische aspecten van de interpretatie van de contracten. Onderwerpen te onderzoeken onder meer de aard van de juridische interpretatie; de relatie tussen de interpretatie van contracten en andere juridische instrumenten; de Bill of Rights en de interpretatie van contracten; toelaatbaarheid van bewijs in de interpretatie van contracten; regels en vermoedens van interpretatie; vermoedens van materieel recht; de betekenis van de contractuele voorwaarden; het taalgebruik in de contracten; en de duidelijke taal beweging en consumenten contracten. Deze module wordt gepresenteerd door professor Daleen Millard. Effecten en Financiële Markten Law (tweede semester 2017) Securities regelgeving wordt soms onderscheiden van vennootschapsrecht als het hebben van meer van een publiekrechtelijk karakter ten opzichte van de privaatrechtelijke aard van het ondernemingsrecht. De onderwerpen die in deze module zijn: de effectenmarkten en de aanpak van hun regelgeving; het regelgevend kader en de deelnemers op de financiële markten, met inbegrip van beurzen en ratingbureaus; aspecten van de bescherming van de belegger; marktmisbruik; en overnames en fusies. Deze module wordt gepresenteerd door Professor Kathleen van der Linde. Fiscaal Recht: basisbeginselen (eerste semester) Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: ​​een inleiding tot het fiscaal recht en fiscale begrippen, een overzicht van de Zuid-Afrikaanse belastingstelsel en de Wet Inkomstenbelasting 58 van 1962, een analyse van de algemene beginselen van het belastbaar inkomen meebrengt bruto-inkomen, ontheffingen, toelaatbare inhoudingen en beoordeeld verliezen, een inleiding tot de fiscale behandeling van het kapitaal vergoedingen en aftrekbaarheid van beoordeelde verliezen; een diepgaande analyse van de fiscale beginselen van toepassing zijn op de handel in voorraad; een gedetailleerde analyse van de vennootschapsbelasting, met name belasting op dividenden en reorganisatie transacties; een overzicht van de fiscale regels die gelden voor speciale eenheden, zoals samenwerkingsverbanden, trusts, kleine bedrijven en micro-ondernemingen, en een analyse van de Achtste Bijlage van de Wet Inkomstenbelasting over de belasting op vermogenswinsten. Deze module wordt gepresenteerd door professor Thabo Legwaila en gastdocenten. Klassen of seminars in de onderwezen modules worden gepresenteerd in de avonduren op werkdagen van 18.00 uur tot 20.00 uur (een seminar per week per module). De volgende instroom zal in februari 2017. In het algemeen als een minimum toelatingsvoorwaarde, studenten moeten hebben een gemiddelde van 65% bereikt voor de wet onderwerpen in hun LLB graad. Beurzen zijn beschikbaar. Studenten die voor de eerste keer inschrijven in 2017 en voltooien van hun masterdiploma binnen een termijn van twee jaar in aanmerking voor een terugbetaling van hun volledige collegegeld (met uitzondering van het inschrijvingsgeld en ICT-heffing), onder bepaalde voorwaarden. Aanvraagformulieren en volledige gegevens van postgraduate programma's van de faculteit kunnen worden verkregen door contact op de faculteit: Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus Tel: 011 559 3843, E-mail: phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law [-]

LLM In Bankwet

University of Johannesburg
Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2 jaar February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg +1 more

De Universiteit van Johannesburg LLM in Banking Law programma is ontworpen om studenten met specialistische kennis te bieden in aspecten van de wet die zeer relevant zijn voor de bancaire sector. Het is ontworpen door full-time studenten worden voltooid binnen een jaar en part-time studenten meer dan twee jaar. [+]

De Universiteit van Johannesburg LLM in Banking Law programma is ontworpen om studenten met specialistische kennis te bieden in aspecten van de wet die zeer relevant zijn voor de bancaire sector. Het is ontworpen door full-time studenten worden voltooid binnen een jaar en part-time studenten meer dan twee jaar. Dit programma zoals hieronder uiteengezet moet nog formeel worden goedgekeurd. Het bestaat uit een kleine scriptie (60 studiepunten) samen met drie verplichte onderwezen modules (3x40 credits), te weten: Bankwet (aangeboden in het eerste semester): Deze module heeft een duidelijke privaatrechtelijke focus. De centrale begrippen van het geld en de betaling wordt onderzocht bij wijze van inleiding. Dit wordt gevolgd door een studie van de banken als betaling tussenpersonen (in verschillende methoden van de binnenlandse en internationale betalingen), banken garant (zowel onafhankelijke en toebehoren), en banken als kredietverstrekkers. Tenslotte is de module behandelt bank aansprakelijkheid als gevolg van contract, onrechtmatige verrijking. Het merendeel van de lezingen worden geleid door Prof Charl Hugo die het Universitair Centrum voor bankwet hoofd. Gastdocenten worden soms gebruikt vanwege hun specifieke deskundigheid. Financial Services Verordening (aangeboden in het tweede semester): Het belang van een gezond regulering van financiële diensten is goed aangetoond door de recente wereldwijde financiële crisis. Bepaalde belangrijke internationale organen rijden van de internationale samenwerking op dit gebied. Als onderdeel van dit proces, heeft Zuid-Afrika besloten om over te schakelen naar een twin-pieken systeem in termen waarvan alle financiële diensten worden geregeld in het kader van een prudentiële en gedragstoezicht regulator, onder toezicht van een financiële stabiliteit commissie van toezicht vertegenwoordigd worden door deze twee toezichthouders. In deze module een aantal fundamentele theoretische concepten in de regulering van de financiële diensten worden onderzocht, inclusief systeemrisico's en besmetting. De prudentiële en markt-gedrag regulering wordt beschouwd met een focus op de wetgevende onderdelen die deel uitmaken van deze regelgeving vormen. Wetgeving behandeld omvat aspecten van de Banks Act, de Financial Intelligence Centre, de Wet financiële markten met een focus op de markt van de infrastructuur, de Collective Investment Schemes Control Act, de Credit Rating Services Act en de Financial Advisory en Intermediaire Services Act. Ten slotte wordt het vermogen van de huidige financiële regelgeving om te gaan met schaduw bankpraktijken beschouwd. De module leider Prof Natania Locke. Credit Law (aangeboden in het eerste semester): Deze module richt zich op de National Credit Act, misschien wel een van de belangrijkste onderdelen van de wetgeving in Zuid-Afrika, die in vele gemelde gevallen en heeft geleid tot veel academische commentaar. De module is echter niet daartoe beperkt. Het omvat verder bepaalde toegepaste beginselen van het verbintenissenrecht en een verscheidenheid aan specifieke contracten zoals gewoon geld leningen, hypotheek overeenkomsten, verkoop op afbetaling en leasing van roerende goederen, beveiligde transacties, borgstellingen en incidentele kredietovereenkomsten. De module leider Prof Jannie Otto, die op grote schaal in dit verband heeft gepubliceerd. Let op: er zijn geen keuzevakken in dit programma. Alleen in het geval van het voorgenomen programma hierboven niet vermeld worden goedgekeurd de onderwezen modules zijn: Bankwet (die verplicht zal zijn); één van de volgende twee modules: Credit Law (aangeboden in het eerste semester) en Corporate Insolventierecht (aangeboden in het tweede semester); en één van de volgende modules: Credit Law, Corporate insolventierecht, internationaal handelsrecht A, internationaal handelsrecht B; Bedrijfsrecht; Opstellen van contracten; Economische criminaliteit; Verzekeringsrecht; e-Commerce; Interpretatie van contracten; en ongerechtvaardigde verrijking. Vandaar bankwet is verplicht als ofwel Credit Law of corporate Insolventierecht in dit programma. Als gevolg van het feit dat zowel Credit Law en Corporate Insolventierecht zijn opgenomen, zoals vrije studieruimte (in (iii) hierboven) is het mogelijk om beide te doen. Met uitzondering van de Financial Services verordening, klassen of seminars in de onderwezen modules die in de avonduren op werkdagen van 18.00 uur tot 20.00 uur (één les per module per week). Klassen in Financial Services verordening zal anders worden geregeld (geblokkeerd) in overleg met de klas. De volgende instroom zal in februari 2017. In het algemeen als een minimum toelatingsvoorwaarde, studenten moeten hebben een gemiddelde van 65% bereikt voor de wet onderwerpen in hun LLB graad. Het aantal studenten die daadwerkelijk kunnen worden ondergebracht in het programma en modules Gelet op het hoge niveau van persoonlijke interactie nodig tussen Master studenten en begeleiders / studie leiders zal ook rekening worden gehouden. Beurzen zijn beschikbaar. Studenten die voor de eerste keer inschrijven in 2017 en die van hun masterdiploma te voltooien binnen een termijn van twee jaar, komen in aanmerking voor terugbetaling van hun volledige collegegeld (met uitzondering van het inschrijvingsgeld en ICT-heffing en onder bepaalde voorwaarden). Voor meer informatie, vragen over toelatingseisen, sluitingsdata, de aanvraagprocedure en / of cursussen inhoud, aarzel dan niet om contact op met de faculteit: Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus Tel: 011 559 3843, E-mail: phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law [-]

LLM Door Cursussen En Onderzoek Verslag (LLM)

University of the Witwatersrand
Campus Voltijd Deeltijd 1 - 2  February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg +1 more

Het LLM programma is geschikt voor juristen en juridische professionals die geïnteresseerd zijn in het onderzoek en het schrijven en die hebben de tijd en de mogelijkheid om vrij uitgebreid juridisch onderzoek in een vergevorderd academisch niveau te ondernemen. Vanwege het veeleisende karakter van de onderzoekscomponent, wordt de toegang tot het programma beperkt tot de kandidaten met een uitstekende academische record in de LLB. Echter, er zijn alternatieve ingang routes voor aanvragers die in staat zijn om hun geschiktheid aan te tonen voor het programma. [+]

Top Rechten Studies in Zuid-Afrika 2017. Het LLM programma is geschikt voor juristen en juridische professionals die geïnteresseerd zijn in het onderzoek en het schrijven en die hebben de tijd en de mogelijkheid om vrij uitgebreid juridisch onderzoek in een vergevorderd academisch niveau te ondernemen. Vanwege het veeleisende karakter van de onderzoekscomponent, wordt de toegang tot het programma beperkt tot de kandidaten met een uitstekende academische record in de LLB. Echter, er zijn alternatieve ingang routes voor aanvragers die in staat zijn om hun geschiktheid aan te tonen voor het programma. De cursussen component bestaat uit vier gangen, die kunnen worden genomen in een gespecialiseerd gebied of in de algemene gebied. Het onderdeel onderzoek bestaat uit een presentielijst cursus in onderzoeksmethodologie, twee onderzoek essays van 5 000 woorden per stuk en een Research Report van 10 000 woorden. Voordelen van het programma: De LLM door Coursework is een uitstekende manier om kennis op te bouwen in een bepaald gebied van de wet, waardoor het verbeteren van iemands verhandelbaarheid als een jurist. Door slijpen hun vaardigheden onderzoek en het schrijven, de LLM geeft de advocaten van de tools die ze nodig hebben om hun juridische kennis te verdiepen tijdens hun loopbaan. Deze vaardigheden hen in staat stellen om bij te dragen aan de groei van kennis in de juridische gemeenschap en hun reputatie op te bouwen als experts op bepaalde gebieden van de wettelijke rente. Curriculum Outline: De combinatie van vakken die de LLM door cursussen en Research Report afhankelijk van het gekozen gebied. De programma's worden aangeboden in de volgende gebieden: Algemeen Dit is de meest flexibele velden, waardoor studenten vier vakken kiezen uit een van de andere gebieden. Commercial & Business Law Catering aan de zakelijke advocaat die gespecialiseerde kennis in een sterk concurrerende omgeving van de wet vereist, dit gebied kunnen studenten vier vakken uit een scala van commerciële onderwerpen kiezen. Ondernemingsrecht Deze zeer populaire gebied is gericht op commerciële advocaten die zich willen richten op het vennootschapsrecht in het bijzonder. milieurecht Deze snel groeiende en spannende gebied biedt advocaten de mogelijkheid zich te specialiseren in het milieurecht en duurzame ontwikkeling. Human Rights Advocacy & Litigation Rechten van de mens en van openbaar belang geschillen is in de voorhoede van de juridische ontwikkeling wereldwijd. Dit veld geeft de advocaten van de praktische als de theoretische kennis die nodig is om te oefenen in deze levendige buurt in de wet. Informatie & Communicatie Law Dit veld biedt cutting-edge expertise om advocaten geïnteresseerd in de enorme technologische vooruitgang van de afgelopen twee decennia. Volkenrecht Dit veld geeft advocaten een uitstekend inzicht in het internationaal publiekrecht en de grote gevolgen voor onze geglobaliseerde wereld. Internationaal Economisch Recht (voorheen International Law & Economics) Dit veld bereidt advocaten voor een mooie carrière in de internationale handel door de verdieping van hun kennis van het recht en de economie van de wereldwijde commerciële relaties. Let op: Studenten die niet hebben afgerond Economie aan derdejaars bachelor niveau moet de Mandela Instituut cursus Economics for Law voltooien in aanvulling op de voorgeschreven cursussen voor dit gebied. Arbeidsrecht Het dynamische karakter van de arbeidsmarkt en de regelgeving presenteert een voortdurende uitdaging voor de jurist. Dit veld biedt advocaten met up-to-the-minute kennis van de Belgische arbeidsrecht en geeft hen de tools die ze nodig hebben om te gaan met toekomstige juridische ontwikkeling op dit gebied. Pensioenen Law Dit veld antwoorden op een behoefte uit de praktijk voor gespecialiseerde leren in een gebied van het recht dat heeft gezien een enorme groei in het laatste decennium. Fiscaal Recht Dit veld bouwt voort op de uitstekende reputatie van het Hoger Diploma van de School in Tax Law, waarin het effectief vervangt. Sluitingsdata: 31 augustus 2015 (Internationale studenten) 30 september 2015 (Zuid-Afrikaanse studenten) [-]

LLM In Mensenrechten

University of Johannesburg
Campus Voltijd Deeltijd 2 jaar February 2017 Zuid-Afrika Johannesburg +1 more

Studenten wordt verwacht dat een minderjarige proefschrift over een onderwerp te voltooien op het brede terrein van de grondrechten. Zij zullen profiteren van het onderzoek workshops die helpen [+]

WILT U dragen aan de opbouw Een GETRANSFORMEERD Zuid-Afrika Welke respecteert en beschermt GRONDRECHTEN? WIL JE MEER WETEN OVER DE MENSENRECHTEN en sociale rechtvaardigheid? WILT U om te studeren aan het historische GRONDWET Heuvel, waar het Grondwettelijk Hof LIGT OP? Schrijf u in voor de LLM op MENSENRECHTEN bij de UJ Faculteit der Rechtsgeleerdheid, die de volgende uitstaande elementen bevat: PROGRESSIVE: De LLM zal de meest actuele ontwikkelingen en academisch schrijven op de grondrechten te onderzoeken en te zoeken naar de toekomst van de grondrechten in Zuid-Afrika en Afrika aan te pakken. GLOBAL: De LLM zal de grondrechten te onderzoeken in een mondiale context, met aandacht voor de internationale wetgeving als buitenlandse jurisprudentie. Transformatieve: De LLM zal rekening houden met de wijze waarop de fundamentele rechten in Zuid-Afrika zijn ontworpen om onze samenleving te veranderen, en zal zowel de praktische en theoretische methoden om dit te doen overwegen. Faculteit: De cursus zal de studenten bloot te stellen aan een reeks van gastdocenten, van rechters beoefenaars. LOCATIE: De lezingen vinden plaats op de historische Constitution Hill, die zich al een brug uit een verleden van onderdrukking en ongelijkheid aan een toekomst van sociale rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid vertegenwoordigt. Het Grondwettelijk Hof Library is een prachtige hulpbron die studenten zullen worden aangemoedigd om te gebruiken. Johannesburg is, natuurlijk, zal de stad die vele vragen met betrekking tot de grondwettelijke democratie in Zuid-Afrika verhoogt, en de stedelijke omgeving worden gebruikt als achtergrond waartegen deze kwesties te onderzoeken. ALS JE WILT een leider op het gebied van de grondrechten BE, studie NAAR EEN LLM AT UJ! WAT U MOET WETEN De cursus bestaat uit drie modules: Geschiedenis en filosofische grondslagen van de grondrechten; De Zuid-Afrikaanse Bill of Rights; De handhaving van de grondrechten in Zuid-Afrika en internationaal. Studenten wordt verwacht dat een minderjarige proefschrift over een onderwerp te voltooien op het brede terrein van de grondrechten. Zij zullen profiteren van het onderzoek workshops die helpen om studenten te begeleiden in het schrijfproces. De mate kan worden uitgevoerd als een part-time opleiding meer dan twee jaar. Lezingen vinden plaats op 17h30 tot 19h30 aan studenten die overdag werken tegemoet te komen. TOELATINGSEISEN: In het algemeen als een minimum toelatingsvoorwaarde, studenten moeten hebben een gemiddelde van 65% bereikt voor de wet onderwerpen in hun LLB graad. De toegang is momenteel zeer concurrerend en als u wordt opgenomen, wordt u onder een selecte groep van de beste studenten die zich hebben aangemeld. BEURZEN: Beurzen zijn beschikbaar. Studenten die hun diploma binnen twee jaar af te ronden, in aanmerking komen voor de terugbetaling van hun collegegeld (met uitzondering van het inschrijvingsgeld en ICT-heffing, en onder bepaalde voorwaarden). CARRIÈREMOGELIJKHEDEN: Een LLM in Law Rechten van de Mens zal uitrusten en je voor te bereiden: Om uw juridische praktijk te ontwikkelen om de mensenrechten vragen zijn; Om een ​​publiek belang advocaat vechten voor de rechten van de zwaksten onder ons mens te zijn; Voor een baan in een activistische NGO campagne voor de rechten van de mens; Voor een job in een internationale organisatie die werkt aan de mensenrechten; Voor een academische carrière in het onderzoek in de fundamentele rechten; en Voor het werk in de rechterlijke macht of om uw vaardigheden te ontwikkelen als een rechter. Inlichtingen: Voor meer informatie en vragen over toelatingseisen en de aanvraagprocedure, evenals de inhoud van de cursussen, contact opnemen met de faculteit: Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus Tel: 011 559 3843, E-mail: Phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law [-]

LLM In Belastingheffing

Nelson Mandela Metropolitan University
Campus Voltijd 1 jaar February 2017 Zuid-Afrika Port Elizabeth

Deze specialist masteropleiding is bedoeld om de noodzakelijke vaardigheden voor fiscaal advies binnen zowel de juridische en boekhoudkundige beroepen ontwikkelen. [+]

Top Rechten Studies in Zuid-Afrika 2017. LLM (Belastingen) Deze specialist masteropleiding is bedoeld om de noodzakelijke vaardigheden voor fiscaal advies binnen zowel de juridische en boekhoudkundige beroepen ontwikkelen. De cursus bestaat uit een intensief onderzoek van de wet en de praktijk van de belastingheffing, en het gaat om uitgebreide case en wetgevende analyse van een geavanceerde professionele standaard. Vanwege het interdisciplinaire karakter van de belasting, is het programma gezamenlijk door de School of Accounting en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aangeboden. Dit programma is ook beschikbaar als een MCom in de Faculteit Bedrijfskunde en Economische Wetenschappen. [-]