LLM in ondernemingsrecht

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Programma

Je onderzoekt aspecten van Europees en vergelijkend vennootschapsrecht, zoals bedrijfsherstructurering, bedrijfsmobiliteit, oprichting en financiering van bedrijven, Europese bedrijfsvormen, werknemersbetrokkenheid, corporate governance en overnamevoorschriften. Je leert ook om zowel primaire als secundaire EU-wetgeving te analyseren, evenals de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU en de wetgeving van relevante rechtsgebieden. Aan het einde van het programma begrijpt u de interactie tussen Europese en nationale wetgeving voor bedrijven.

Je krijgt zowel een brede kennis van de interne en externe markten van de Europese Unie en de positie van Europa in de wereld, als gespecialiseerde kennis op het gebied van ondernemingsrecht en studeert aan een Nederlandse rechtsschool die als nummer één werd beoordeeld in Nederland voor studententevredenheid.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Nijmegen startte als eerste in Nederland met een European Law-programma. Het heeft een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van Europees recht, immigratierecht en privaatrecht en maakt deel uit van een groot netwerk met meer dan vijftig universiteiten in Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië. Je werkt samen met het prestigieuze Business & Law Research Center. Dit centrum combineert academische excellentie met de praktische expertise van grote bedrijven en advocatenkantoren. Het centrum is geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Je krijgt les in een stimulerende, collegiale setting met kleine groepen van internationaal erkende hoogleraren in de rechten, allemaal specialisten op hun specifieke vakgebied. Dit programma is niet alleen gericht op studenten uit EU-landen. Alle landen in de wereld handelen met de EU, die regels en voorschriften heeft waaraan moet worden voldaan. Rechtenstudenten van over de hele wereld zullen daarom profiteren van deze specialisatie.

Feiten en cijfers

 • Diploma: Master in de rechten (LL.M)
 • Faculteit: Rechten
 • Croho code: 60224
 • Duur: 1 jaar (60 EC), voltijds
 • Startmaand: september of februari
 • Voertaal: Engels
 • Ingeschreven studenten: 60-70 per jaar
 • Contacturen: 15-18 uur per week

Waarom studeren aan de Radboud University ?

 • U krijgt zowel een brede kennis van de interne en externe markten van de Europese Unie en de positie van Europa in de wereld, als gespecialiseerde kennis op het gebied van ondernemingsrecht.
 • Je studeert aan een Nederlandse rechtsschool die in Nederland op nummer één staat voor studenttevredenheid.
 • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Nijmegen startte als eerste in Nederland een programma voor Europees recht. Het heeft een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van Europees recht, immigratierecht en privaatrecht en maakt deel uit van een groot netwerk met meer dan vijftig universiteiten in Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië.
 • Je werkt samen met het prestigieuze Business & Law Research Center. Dit centrum combineert academische excellentie met de praktische expertise van grote bedrijven en advocatenkantoren. Het centrum is geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
 • Je krijgt les in een stimulerende, collegiale setting met kleine groepen van internationaal erkende hoogleraren in de rechten, allemaal specialisten op hun specifieke vakgebied.
 • De internationale studentenmix geeft de lessen en het projectwerk een multicultureel tintje. Dit geeft u het extra voordeel van het verwerven van multiculturele communicatievaardigheden, evenals een veelheid aan culturele perspectieven op dit gebied. Tegen de tijd dat je je masterdiploma behaalt, heb je uitstekende vaardigheden opgedaan om in Nederland of in een ander land te werken.
 • Dit programma is niet alleen gericht op studenten uit EU-landen. Alle landen in de wereld handelen met de EU, die regels en voorschriften heeft waaraan moet worden voldaan. Rechtenstudenten van over de hele wereld zullen daarom profiteren van deze specialisatie.

Masteropleiding bedrijfsrecht in 2,5 minuten

Toelatingseisen

Toelatingsvoorwaarden voor alle studenten

 1. Een afgeronde bachelor- of master in de rechten gelijk aan het Nederlandse opleidingsniveau *.
  • Voor de specialisatie van Europees recht en mondiale zaken: studenten met een diploma in politiek, bestuur, internationale betrekkingen, liberale kunsten of gelijkwaardig, met een aanzienlijk aantal cursussen in recht, komen ook in aanmerking voor toelating tot deze specialisatie. Deze studenten moeten het bewijs leveren van hun kennis van de basisconcepten van het recht.
 2. Vaardigheid in het Engels
  • Om aan dit programma deel te nemen, moet je voldoende kennis van het Engels hebben. Niet-moedertaalsprekers van het Engels ** moeten hun bekwaamheid aantonen door een van de volgende tests in te dienen:
   • Een TOEFL-certificaat met een algemene score van minimaal 90 (op internet, met een minimum van 23 voor schrijven) of 575 (op papier). De institutionele TOEFL-code voor de Radboud University is 3387; of
   • Een IELTS met een minimale score van 6.5 algemeen (met een minimale score van 6.0 minimum voor de componenten luisteren, lezen en spreken en een 6.5 minimum voor schrijven); of
   • Een Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) met klasse C of hoger of Certificate of Proficiency in English (CPE) met klasse C of hoger.
    • Houd er rekening mee dat de geldigheid van de IELTS- en TOEFL-certificaten 2 jaar is en de geldigheid van de CAE / CPE 5 jaar.
    • Studenten uit EU-landen (inclusief Nederlandse studenten) die een LL.B (bachelor diploma in de rechten) hebben behaald in een andere taal dan het Engels, kunnen de RATEr-test afleggen bij ons taalinstituut Radboud In'to Languages op 4 juni 2019 of 9 augustus 2019 , locatie: Erasmusbuilding, Erasmusplein 1, kamer 00.28 in Nijmegen. Voor de intake van februari 2020 kunnen studenten de test afleggen in Wageningen In'to Languages, Droevendaalsesteeg 2, gebouw 102, kamer 2.67, Wageningen op 7 november 2019 of in Radboud In'to Languages, Nijmegen, op 9 januari 2020. De wet van Nijmegen Faculteit betaalt de RATEr-test. We accepteren ook TOEFL-, IELTS-, CAE- en CPE-certificaten met de hierboven genoemde scores. De rechtenfaculteit vergoedt echter niet de kosten voor deze tests.
 3. Motivatiebrief in het Engels ***
  • Leg in je motivatiebrief uit waarom je je wilt inschrijven voor de masteropleiding van je keuze binnen het internationale en Europese rechtsprogramma. Voeg ook je CV met een foto en je cijferlijst bij deze brief.
  • Houd er rekening mee dat:
  • Voor degenen die niet aan de eisen voldoen, biedt de Radboud University geen pre-masterprogramma in internationaal en Europees recht. Als je wilt deelnemen aan de masteropleiding International and European Law, heb je een bachelordiploma (van een onderzoeksuniversiteit) nodig dat aan de vereisten voldoet.
  • Als je een Chinese student bent en je wilt registreren als student aan een Engelstalige opleiding aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs, moet je een Nuffic-certificaat aanvragen. Meer informatie is te vinden op de website van Study in Holland.

* Studenten die hun diploma in Nederland hebben behaald, moeten een bachelordiploma hebben behaald aan een onderzoeksuniversiteit (universiteit). Studenten die een bachelordiploma van een hogeschool (hbo) hebben behaald, kunnen niet worden toegelaten.

Studenten die hun diploma in Indonesië hebben behaald, moeten een master in de rechten hebben behaald (Sarjana Hukum II).

** Aanvragers worden als native speaker Engels beschouwd als ze een staatsburger zijn van Australië, Canada (met uitzondering van Quebec), Ierland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Verenigd Koninkrijk, VS of Zuid-Afrika, of als ze een LL hebben behaald. B (bachelor rechten) in een van de bovengenoemde landen. Studenten van de European Law School Bachelor aan de Radboud University zijn ook vrijgesteld van een taaltoets.

*** Studenten van de European Law School Bachelor aan de Radboud University zijn vrijgesteld van een motivatiebrief.

deadlines

Deadlines voor studenten met een Nederlands diploma

Al onze masterprogramma's beginnen in de eerste week van september met een paar programma's die ook een intake van februari bieden. Controleer de specifieke programmapagina's voor deze informatie. Als je wilt studeren aan de Radboud University , houd er dan rekening mee dat we voor elke intake deadlines hebben ingesteld.

Studenten met een Nederlandse universitaire bacheloropleiding moeten ervoor zorgen dat ze hun aanvraag vóór 1 september (voor de intake van september) en vóór 1 februari (voor de intake van februari) hebben voltooid.

Als je een toelatingsverklaring nodig hebt, vraag deze dan uiterlijk 1 juli (voor de intake van september) aan bij de examencommissie.

Sommige (Research) Master's hebben hun eigen extra deadlines voor inschrijving. Ga naar het programma van je keuze om meer te weten te komen over deze deadlines.

Deadlines voor studenten met een internationale graad

September opname
Niet-EU / EER-aanvragers met een beurs

Niet-EU / EER-studenten moeten vóór 1 maart een volledige aanvraag indienen als ze in aanmerking willen komen voor een beurs, bijvoorbeeld Radboud Scholarship Program en / of de Orange Tulip Scholarship. Houd er rekening mee dat er andere deadlines kunnen gelden voor andere beurzen. Kijk op de beurswebsite om te zien of jij of je gekozen programma in aanmerking komt voor een beurs.

Niet-EU / EER-aanvragers zonder beurs

Alle andere niet-EU / EER-aanvragers moeten vóór 1 april een volledige aanvraag indienen. Dit is de uiterste deadline en omvat services voor aankomst. Dit bestaat uit hulp bij huisvesting en ondersteuning bij het visumaanvraagproces.

EU / EER-aanvragers (1)

EU / EER-aanvragers moeten vóór 1 mei een volledige aanvraag indienen om hulp bij een accommodatie te krijgen. Radboud University zal EU / EER-aanvragen nog tot 1 juli in overweging nemen, maar we kunnen mogelijk geen hulp bieden bij accommodatie.

Studenten ontvangen een toelatingsbesluit ongeveer 3 weken nadat ze hun aanvraag in het online aanvraagsysteem OSIRIS Application hebben voltooid.

Sommige (Research) Master's hebben hun eigen extra deadlines voor inschrijving. Ga naar het programma van je keuze om meer te weten te komen over deze deadlines.

Intake februari

Niet-EU / EER-aanvragers

Niet-EU / EER-aanvragers moeten vóór 1 november een volledige aanvraag indienen om het servicepakket te ontvangen. Dit bestaat uit hulp bij huisvesting en ondersteuning bij het visum- en verblijfsvergunningproces.

EU / EER-aanvragers (1)

EU / EER-aanvragers moeten vóór 1 december een volledige aanvraag indienen om hulp bij een accommodatie te krijgen.

Studenten ontvangen een toelatingsbesluit ongeveer 4 weken nadat ze hun aanvraag in het online aanvraagsysteem OSIRIS Application hebben voltooid.

Sommige (Research) Master's hebben hun eigen extra deadlines voor inschrijving. Ga naar het programma van je keuze om meer te weten te komen over deze deadlines.

Deze lijst kan worden gewijzigd.

Deadlines voor inschrijving

Studenten die (voorwaardelijk) zijn toegelaten, moeten hun inschrijving voltooien op de onderstaande data:

Niet-EU / EER-studenten die hulp nodig hebben bij hun visumaanvraag, moeten vóór 1 juni (voor de intake van september) of 1 december (voor de intake van februari) wettelijk gecertificeerde papieren exemplaren van hun inschrijvingsdocumenten (vermeld in de toelatingsbrief) opsturen. Aan de andere inschrijvingscriteria moet worden voldaan vóór 15 augustus (voor de intake van september) of 15 januari (voor de intake van februari).

Houd er rekening mee dat deze deadlines zeer strikt zijn en moeten worden nageleefd. Ze zijn ingesteld om studenten voldoende tijd te geven om het visumproces te voltooien.

(1) EU / EER-landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (inclusief Caribisch Nederland), Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden of het Verenigd Koninkrijk.

Carriere vooruitzichten

Deze masterspecialisatie is in de eerste plaats bedoeld voor studenten die een internationale juridische carrière op het gebied van het ondernemingsrecht willen nastreven. Het biedt een grondige en brede opleiding in het vennootschapsrecht, waaronder mededingingsrecht, handelsrecht, arbeidsrecht en insolventierecht. En omdat het deel uitmaakt van het internationale en Europese rechtsprogramma van de Radboud University , krijgt u ook een goed inzicht in de interne en externe markten van de Europese Unie en de positie van Europa in de wereld.

Functies

Afgestudeerden in het ondernemingsrecht kunnen een breed scala aan arbeidskansen verwachten. De uitgebreide kennis van EU-bedrijven en het Europese besluitvormingsproces maakt dat afgestudeerden van deze specialisatie goed zijn uitgerust voor een baan in de rechten, lobbyen of adviesbureaus overal ter wereld. Je zou ook kunnen werken voor financiële instellingen, multinationals en beursgenoteerde bedrijven, evenals voor overheidsinstellingen en NGO's. Afgestudeerden kunnen ook streven naar een van de weinige rechtsposities binnen de Europese Commissie, omdat deze master zeker een solide basis zal krijgen die nodig is om de nodige professionele competenties te verwerven.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

At Radboud University in the Netherlands, you can obtain a high-quality and internationally accredited Master’s degree. Leading academics and excellent professors offer you what you need a a top-200 r ... Lees meer

At Radboud University in the Netherlands, you can obtain a high-quality and internationally accredited Master’s degree. Leading academics and excellent professors offer you what you need a a top-200 research university. We offer 11 English-taught Bachelor's programmes and 35 English-taught Master’s programmes with many specialisations which will give you the necessary skills and insights into research and practice within your own subject area. You will benefit from our personal teaching style, our top research institutes, and a green and friendly student city. Lees Minder