LLM in internationaal humanitair recht en mensenrechten

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De LLM in internationaal humanitair recht en mensenrechten is een van de meest innovatieve en intellectueel uitdagende programma's op het gebied van internationaal humanitair recht (IHL) en mensenrechten die vandaag in Europa worden aangeboden. Het richt zich primair op alle regels die van toepassing zijn op gewapende conflicten en hun interactie, en bevordert zowel academische excellentie als onafhankelijk kritisch denken.

Studenten hebben toegang tot een wereldberoemde faculteit, profiteren van directe verbindingen met toonaangevende actoren zoals het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) en het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten (OHCHR), en delen ideeën met andere deelnemers vanuit verschillende juridische achtergronden en perspectieven.

Het programma stelt studenten in staat hun studie aan te passen aan hun specifieke interesses. Hoewel kerncursussen een stevige basis bieden in internationaal publiekrecht, IHL, internationaal mensenrechtenrecht (IHRL) in gewapende conflicten, internationaal vluchtelingenrecht en internationaal strafrecht (ICL), verkennen optionele cursussen baanbrekende kwesties zoals terrorismebestrijding, gewapend niet -staatspelers, de regels voor het voeren van vijandelijkheden, de islamitische wet op gewapende conflicten of het werk van internationale rechtbanken en tribunalen.

De LLM zet zich ook diep in om de overdraagbare vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te slagen in de professionele wereld en verantwoordelijkheden op te nemen op humanitair en mensenrechtengebied. Daartoe bieden stages met leidende acteurs, deelname aan de Jean-Pictet-wedstrijd, openbare pleidooien, militaire briefings en een studiereis een solide blootstelling aan praktisch werk en stellen studenten hun netwerk in staat om uit te breiden.

130478_130472_How-we-Work-V.jpg

Het programma

De LLM (60 ECTS-credits) is gestructureerd rond de volgende componenten:

Kern vakken

Kerncursussen zijn verplicht en bieden een solide rechtsgrondslag en inzicht in internationaal publiekrecht, IHL, IHRL in gewapende conflicten, internationaal vluchtelingenrecht en ICL.

Optionele cursussen

Met optionele cursussen kunnen studenten hun expertise verdiepen in een bepaald onderwerp, zoals gewapende niet-statelijke actoren in het internationaal recht, het voeren van vijandelijkheden of de islamitische wet van gewapend conflict.

stages

Studenten hebben de mogelijkheid om professionele ervaring uit de eerste hand op te doen via stages bij in Genève gevestigde humanitaire en mensenrechtenactoren.

Moot Courts

Studenten kunnen deelnemen aan de prestigieuze Jean-Pictet-wedstrijd op IHL en aan openbare pleidooien over specifieke conflictsituaties.

LLM-papier

De LLM bevordert academische excellentie en onafhankelijk kritisch denken. Een van de belangrijkste resultaten is een LLM-paper over een specifiek onderwerp dat door het programma wordt behandeld en geschreven onder begeleiding van een faculteitslid.

Studiereis

Studenten gaan op studiereis om meer te weten te komen over toonaangevende instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van IHL en mensenrechten.

Militaire briefings

Deze unieke reeks evenementen heeft tot doel de kennis van onze studenten over militaire actoren en operaties te verbeteren en bruggen te bouwen tussen de militaire en civiele wereld.

Een uitzonderlijke leeromgeving

De LLM is georganiseerd rond kleine en intieme leergemeenschappen. Dit creëert een uitzonderlijke leeromgeving waar enkele van de meest ervaren en academisch gekwalificeerde studenten van over de hele wereld toegang krijgen tot een wereldberoemde faculteit op het snijvlak van IHL, IHRL, ICL en internationaal vluchtelingenrecht.

Wekelijkse tutorials stellen studenten in staat om concepten en problemen uit de kerncursussen te herzien en te bespreken en zich voor te bereiden op de examens.

Als IHL- en mensenrechtencentrum biedt Genève een breed scala aan conferenties en openbare evenementen met belangrijke experts en onderwerpen, en biedt het toegang tot vooraanstaande actoren in het veld.

Met meer dan 70 openbare evenementen, expertseminars en conferenties die elk jaar worden georganiseerd, hosten we enkele van 's werelds toonaangevende academici en beoefenaars die hun onderzoek, standpunten en ervaringen met onze studenten delen en rechtstreeks raken aan onderwerpen die in het programma aan de orde komen.

De basis voor een succesvolle carrière

De LLM biedt de nodige juridische en praktische vaardigheden voor een succesvolle carrière in

intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met IHL, mensenrechten, ICL, vluchtelingen of migratie, evenals openbaar bestuur, internationale tribunalen of academische instellingen.

Een aanzienlijk aantal LLM-afgestudeerden werkt voor het ICRC, zowel in het veld als op het hoofdkantoor van Genève, bij OHCHR en met andere internationale organisaties, NGO's, academische instellingen, regeringen en internationale rechtbanken en tribunalen.

Toelatingseisen

Kandidaten moeten beschikken over:

  • Een volledig diploma in de rechten (uiterlijk in juni ontvangen) waardoor de kandidaat in staat is om het bar-examen in het desbetreffende land af te leggen; of een andere graad als de aanvrager een aanzienlijke hoeveelheid opleiding heeft gevolgd in internationaal publiekrecht en cursussen die verband houden met ons programma (bv. internationaal mensenrechtenrecht, internationaal humanitair recht, internationaal strafrecht).
  • Een sterk academisch record .
  • Een aantoonbare interesse in het onderwerp van het programma (bijv. Beroepservaring, stages, zomercursus, bijgewoonde conferenties, publicaties, etc.).
  • Een goede beheersing van het Engels . U moet via een erkende test kunnen aantonen dat uw Engels voldoende hoog is om uw cursus aan de Academie van Genève met succes te volgen en af te ronden. Deze vereiste is niet van toepassing als (1) uw moedertaal Engels is; (2) je hebt een Engelstalige bachelor- of masteropleiding gevolgd; (3) je hebt minimaal twee jaar professionele of academische ervaring in een Engelssprekende omgeving.
  • Passieve kennis van het Frans is een pluspunt, aangezien studenten mogelijk conferenties en presentaties in het Frans moeten bijwonen.

Een uitgebreide beoordeling

Elke aanvraag wordt in zijn geheel beschouwd, inclusief transcripties, buitenschoolse en vrijwilligersactiviteiten, werkervaring, persoonlijke achtergrond, aanbevelingsbrieven, persoonlijke verklaring en taalvaardigheid.

Bij de beoordeling van elk individu probeert de toelatingscommissie niet alleen kenmerken te identificeren die belangrijk zijn voor academisch succes in het programma, maar ook andere kwaliteiten die diversiteit en excellentie in het studentenlichaam bevorderen.

Niet voor moedertaalsprekers

De meeste cursussen worden in het Engels gegeven. Sommige examens kunnen in het Frans worden afgelegd en vragen in de klas kunnen in beide talen worden gesteld. Het LLM-document kan in het Frans worden geschreven.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Geneva Academy is a joint centre of the University of Geneva and the Graduate Institute of International and Development Studies.

The Geneva Academy is a joint centre of the University of Geneva and the Graduate Institute of International and Development Studies. Lees Minder