LLM in de rechten - afstandsonderwijs

Algemeen

Beschrijving van opleiding

 • Looptijd (jaren): 1,5 jaar (3 semesters)
 • Kwalificatie bekroond: Master of Laws (LLM)
 • Kwalificatieniveau: Master Degree (2e cyclus)
 • Taal van instructie: Grieks
 • Wijze van onderzoek: afstandsonderwijs
 • Minimum ECTS Credits: 90

Profiel van het programma

Doelstellingen en doelstellingen van het programma zijn:

studenten de mogelijkheid bieden om zich te specialiseren in twee specifieke gebieden van de rechtswetenschap, (a) Europees ondernemingsrecht en (b) mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, zowel op theoretisch als praktisch niveau. Het biedt postacademisch onderwijs aan houders van een bachelor in de rechten of van een andere relevante bachelor (politicologie, Europese politiek, IR, economie, enz.) Vooral, maar niet uitsluitend, richt zich tot personen die werken of van plan zijn dit te doen op gebieden relevant voor de juridische wetenschap (advocaten, rechters, juridische adviseurs of in het algemeen werknemers van bedrijven en van andere particuliere organisaties of organisaties, leden van de openbare dienst of van een andere openbare of semi-openbare instantie of organisatie, leden van niet-gouvernementele organisaties , diplomaten etc.)

Verwacht wordt dat het programma zijn afgestudeerden zal voorzien van aanvullende kwalificaties en dat het hun cognitieve en managementcapaciteiten zal verbeteren bij het behandelen van kwesties die relevant zijn voor de wet; dit zal hen helpen hun carrièremogelijkheden te verrijken. Afgestudeerden van het programma hebben ook de mogelijkheid om verdere studies voort te zetten op een PhD-niveau.

Het programma legt vooral de nadruk op speciale juridische kwesties die van groot theoretisch en praktisch belang zijn, en die een comparatieve benadering van juridische wetenschappen aanmoedigen, binnen de hedendaagse Europese context. Bepalingen van nationaal recht worden in nauw overleg met Europees recht genomen, met het doel hedendaagse problemen en uitdagingen op een theoretisch geïnformeerde, maar praktisch efficiënte manier aan te pakken.

De belangrijkste academische doelen van het programma zijn:

(a) verdieping van de kennis op gespecialiseerde rechtsgebieden met theoretisch en praktisch belang, alsmede (b) vergroting van het inzicht in de juridische wetenschap en de toepassing daarvan in een vergelijkende Europese en internationale context. Het programma onderzoekt de functie van het nationale recht en zijn onderlinge relatie met Europees en internationaal recht. De interpretatiemethoden en de toepassing van de wet worden in een praktische context geanalyseerd, terwijl de nadruk ligt op zowel de theoretische parameters als de praktische uitvoering, met een algemeen beeld van het vergroten van het vermogen van studenten om de huidige uitdagingen en problemen aan te gaan, vooral die zij kan worden aangetroffen in de Europese en internationale omgeving, hetzij op het gebied van handel en ondernemerschap, hetzij op het gebied van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.

Studenten krijgen de mogelijkheid om zich bezig te houden met academisch onderzoek en de toepassing van juridische praktijken en modellen, het verkrijgen van een goed onderbouwde specialisatie in juridische gebieden van bijzonder belang.

Opgemerkt wordt dat de Law School sinds 2013 met veel succes een conventionele LLM in de rechtswetenschappen met specialisatie op de bovengenoemde gebieden (a. Europees ondernemingsrecht en b. Mensenrechten en sociale rechtvaardigheid) heeft aangeboden.

Carriere vooruitzichten

Het programma richt zich voornamelijk, maar niet uitsluitend, tot personen die werken of van plan zijn dit te doen op gebieden die van belang zijn voor de juridische wetenschap: advocaten, rechters, juridisch adviseurs of in het algemeen werknemers van bedrijven en andere entiteiten of organisaties uit de particuliere sector, leden van de openbare dienst of van een andere openbare of semi-openbare instantie of organisatie, leden van niet-gouvernementele organisaties, diplomaten enz.

Toegang tot verdere studies

Afgestudeerden van het programma kunnen worden aanvaard in de derde cyclus graden (doctoraat)

Toelatingseisen

Het programma geeft studenten in het najaar en de lente semesters. Aanvragen voor toelating tot het programma zullen alleen in behandeling worden genomen van kandidaten die voldoen aan de minimum toelatingseisen zoals hieronder beschreven:

 • Toekomstige studenten moeten houder zijn van een bachelordiploma in de rechten of in een ander relevant vakgebied
 • Twee aanbevelingsbrieven en een brief van de aanstaande student waarin hij / zij aangeeft geïnteresseerd te zijn in het volgen van het programma, het schetsen van zijn / haar onderzoeksprofiel en het vermelden van zijn / haar verwachtingen van het programma met betrekking tot zijn / haar persoonlijke ontwikkeling en professionele perspectieven.
 • Studenten voldoen aan de Engelse taalvereisten als hun eerste graad in het Engels is gedoceerd. Anders zouden ze een gemiddelde TOEFL-score van 500, GCSE "O" -niveau met minimum "C" of IELTS moeten aanbieden met een score van gemiddeld 5,5-6, of een scoreplaatsing op het ENGL-100-niveau van de universiteit Engels Plaatsingstoets. De universiteit biedt Engelse cursussen op verschillende niveaus om studenten te helpen de vereiste standaard voor toelating tot een graduaatprogramma te bereiken.

Beoordeling

Cursusbeoordeling bestaat meestal uit een uitgebreid eindexamen en permanente evaluatie. Permanente evaluatie kan onder andere bestaan ​​uit tussentijdse termen, projecten, enz.

Letterreeksen worden berekend op basis van het gewicht van het eindexamen en de permanente evaluatie en de werkelijke cijfers die in deze twee beoordelingscomponenten worden behaald. Op basis van de cursuscijfers worden het halfjaarlijkse cijfergemiddelde (GPA) en het cumulatieve puntgemiddelde (CPA) van de student berekend.

Graduatievereisten

De student moet 90 ECTS en alle programmavereisten voltooien.

Een minimaal cumulatief Grade Point Average (CPA) van 2,0 is vereist. Dus, hoewel een 'D-' een PASS-cijfer is, is voor het bereiken van een CPA van 2,0 een gemiddelde graad van 'C' vereist.

Leerresultaten

Na succesvolle afronding van dit programma moeten de studenten in staat zijn om:

 1. Ontwikkel kennis van basisbegrippen, principes, begrippen, theorieën en modellen en pas deze toe in speciale contexten binnen het cognitieve veld van de rechtswetenschap.
 2. Ontwikkel specifieke theoretische schema's en modellen, gerelateerd aan de inhoud en aan de specifieke objecten van het cognitieve veld.
 3. Combineer theoretische en empirische kennis om eenvoudige of complexe vraagstukken op professionele interessegebieden aan te pakken.
 4. Analyse en evaluatie van problemen, problemen en voorstellen op specifieke rechtsgebieden (normatieve en empirische aanpak).
 5. Evalueer procedures die gericht zijn op het confronteren van problemen op het gebied van juridische wetenschappen.
 6. Identificeer prioriteiten, die analyse en evaluatie verdienen op nationaal, Europees of internationaal niveau.
 7. Ontwikkel hun eigen specifieke theorieën waarop ze interdisciplinaire en methodologische benaderingen kunnen baseren op specifieke problemen en problemen.
 8. Zelfstandig onderzoek uitvoeren en de methodologische en cognitieve instrumenten van juridische wetenschappen op een interdisciplinaire manier combineren om innovatieve benaderingen en voorstellen te leveren.
 9. Implementeer de nodige analytische en communicatieve vaardigheden die vereist zijn om deel te nemen aan professionele interessegebieden, hetzij op nationaal of internationaal niveau.
 10. Ontwikkel managementvaardigheden in overeenstemming met de vereisten van de advocatuur.
 11. Benut de noodzakelijke benodigdheden en de bijbehorende cultuur in het streven naar voortdurende verbetering van hun individuele vaardigheden en competenties na het voltooien van hun studie.

Beurzen - Financiële hulp

De universiteit biedt studiebeurzen en financiële hulp aan voltijdstudenten, in de vorm van academische verdienstenbeurzen, financiële-hulpbijstand, atletiekbeurzen en on-campus werkstudieprogramma's.

Laatst bijgewerkt op November 2018

Over de school

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space.

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space. Lees Minder
Nicosia , Athene + 1 Meer Minder