LLM in cyberrecht

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Johannesburg biedt een LLM of Masterprogramma in Cyber Law aan.

Dit LLM-programma is een sui generis-programma dat gerelateerde aspecten van Cyber Law bespreekt. Deze aspecten van de cyberwetgeving omvatten het snijpunt dat bestaat tussen de wet en de vierde industriële revolutie (4IR). Het is ook bedoeld om studenten diepgaande juridische en technische kennis en vaardigheden te bieden bij het opzetten en implementeren van responsieve programma's, beleid en juridische kaders met betrekking tot het steeds groter wordende gebied van cyberrecht. Op een meer uitgebreide manier belicht het masterprogramma Cyber Law zowel de voordelen als de uitdagingen die informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) de samenleving bieden. Daarom laat het studenten kennismaken met de belangrijke aspecten van de wet die handelt over de manier waarop de voordelen van ICT worden omarmd en de uitdagingen die uit deze ICT voortvloeien, worden gereguleerd of beheerst.

Daarbij worden branche-experts op het gebied van Cyber Law uitgenodigd om praktisch inzicht te geven in de wet en de relevantie ervan voor 4IR.

Bijgevolg beschrijft het programma op een elementaire en deskundige manier zowel de voordelen als de tekortkomingen van de wet bij het omgaan met de ontwikkelingen die als gevolg daarvan opkomen voor 4IR. Het schetst bovendien wettelijk werkbare kaders die deze voordelen en beperkingen in een digitaal tijdperk aanpakken.

Made with Canon 5d Mark III and loved analog lens, Leica APO Macro Elmarit-R 2.8 / 100mm (Year: 1993)

Over het programma

Duur: 12 maanden

Methode: Blended benadering die het gebruik van lessen en online discussies en / of activiteiten omvat.

Beoordeling: klassikale activiteiten, individuele of groepsdiscussies, schriftelijke opdracht (en), toetsen en examens, en een mini-proefschrift.

Resultaat: Na afronding van de master Cyber Law ontvangen studenten een master Cyber Law van de University of Johannesburg .

Inhoud van het programma

Het programma is ontworpen om het inzicht van de student in de hieronder aangegeven onderwerpen te vergroten en om studenten een volledig begrip te geven van de principes, normen en richtlijnen voor het in realtime omgaan met de voordelen van 4IR en het aanpakken van de positie van de wet in antwoord op 4IR.

Het programma omvat dan ook drie verplichte vakken en twee keuzemodules (keuzevakken). Studenten moeten zich dus inschrijven voor alle verplichte modules en een keuzevak kiezen uit de vermelde keuzevakken.

1. Verplichte modules

1.1 Gegevens- en informatieprivacywet:

(a) Deze module biedt een breed overzicht van de gegevens en informatieprivacywetten en -principes. Het beschrijft ook de essentie, het belang en de impact van deze principes op de samenleving.

(b) Het onderzoekt ook het effect van 4IR op de rechtmatige verzameling en verwerking van gegevens. De principes die de verzameling en verwerking van gegevens regelen, sturen deze discussie.

1.2 Elektronische of e-commerce:

(a) Deze module bestudeert elektronische of e-commerce. De focus ligt onder meer op de totstandkoming van commerciële overeenkomsten en vereiste formaliteiten met betrekking tot de totstandkoming van deze contracten. Het behandelt ook de beschikbare juridische beginselen voor de bescherming van consumenten die online of elektronisch handelen.

1.3 Cybercriminaliteit en cyberbeveiliging:

(a) Dit bevat een volledige bespreking van cybercriminaliteit en cyberbeveiliging. Op feiten gebaseerde scenario's worden besproken om de sterke punten en beperkingen van de wet te illustreren bij het reguleren van online of met internet als misdaad gepleegde misdrijven.

(b) Dit heeft ook betrekking op de positie van de wet met betrekking tot misdaden waarvan de opdracht geen menselijke tussenkomst of menselijke controle op technologie vereist. Op deze manier worden AI, robots of machines als voorbeeld gebruikt.

2. Keuzemodules of cursussen

2.1 Online geschillenbeslechting

(a) Dit heeft betrekking op de aard en het belang van ICT's bij het oplossen van juridische geschillen. Praktische en branchevoorbeelden worden gebruikt om de rol te verduidelijken die ICT's spelen of zouden kunnen spelen bij de effectieve en efficiënte beslechting van geschillen.

(b) Bovendien behandelt deze module de gerelateerde aspecten van de wet, bijvoorbeeld het strafrecht, het wet inzake delict en het bewijsrecht, bij de beslechting van geschillen met behulp van het online geschillenbeslechtingsmechanisme.

2.2 Elektronische of e-overheid

(a) Deze module bespreekt de juridische impact van ICT's op het verlenen van overheidsdiensten aan de samenleving. Het is een voorbeeld van het algemene idee voor e-government en onderzoekt de verschillende toepasselijke e-governmentdiensten.

(b) Het onderzoekt ook het instrument en de principes die nodig zijn voor e-government.

Programma presentatoren

Professor M Njotini is de programmaleider of coördinator van dit programma.

Wie zou moeten bijwonen?

Het programma bestrijkt of is bedoeld om een breed scala aan gebieden of industrieën te bestrijken die verder gaan dan onder meer de juridische, forensische of technische beroepen.

Toelatingseisen

Als minimale toelatingseis moeten studenten gemiddeld 65% hebben behaald voor de juridische of juridische vakken in hun LLB-graad.

Buitenlandse studenten

Niet-Zuid-Afrikaanse studenten moeten bij de faculteit informeren naar de wettelijke eisen.

toepassingen

De volgende instroom van studenten is in februari 2020. De faculteit behoudt zich het recht voor om bepaalde modules in een bepaald jaar niet aan te bieden

NB: Voor meer informatie over de opleiding en / of het aanmeldingsproces kunt u contact opnemen met de faculteit:

Mevrouw Andani Ramulongu
Tel: 011559 3552
E-mail: aramulongu@uj.ac.za

Laatst bijgewerkt op May 2020

Over de school

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Lees meer

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Lees Minder