LLM in Europese strafrecht in een mondiale context

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Europa's open samenlevingen en strafrecht: een uitdagende relatie

Strafrechtsystemen worden geconfronteerd met de uitdagingen van internationalisering, digitalisering en Europese integratie. Nationale strafrechtssystemen moeten interageren met andere rechtsgebieden en met andere rechtsorden. Dit is duidelijk zichtbaar in Europa, waar belangrijke delen van het nationale materiële en procedurele strafrecht binnen de werkingssfeer van de EU-wetgeving zijn gebracht. Het EU-recht en het strafrecht zijn een dynamische wisselwerking aangegaan, die hun fundamenten vormt en herdefinieert. Dit is nodig om de misdaad onder controle te houden en te zorgen voor een eerlijk proces op nationaal, EU en internationaal niveau (VN, Raad van Europa), maar ook om het EU-beleid te handhaven en de positie van Europa als mondiale speler op het gebied van veiligheid en strafrecht te behouden.

In de video vertelt professor François Kristen over het masterprogramma European Criminal Justice in a Global Context en de carrièremogelijkheden die deze master biedt:

Geïntegreerd strafrecht: kansen en uitdagingen

De Utrecht University LLM European Criminal Justice in a Global Context is een kans om dieper in dit stimulerende discussiegebied te duiken. Een debat dat de kern vormt van elk strafrechtelijk systeem. Het programma verbindt de nationale strafrechtssystemen van de EU-lidstaten met het EU-strafrecht, het grondwettelijk recht van de EU, met inbegrip van het grondrechtenrecht en het bestuursrecht van de EU. Het verdiept uw kennis van het EU-strafrecht. Het analyseert de interacties met de strafrechtsystemen van andere EU-lidstaten of derde landen (zoals de Verenigde Staten) in het kader van nieuwe, innovatieve vormen van samenwerking op het gebied van handhaving. Het onderzoekt de relaties van de nationale strafrechtspleging met het sterk toenemende aantal EU-handhavingsinstanties. Dit unieke en innovatieve programma biedt een inspirerende intellectuele uitdaging, evenals het platform voor een lonende juridische carrière op nationaal, Europees of internationaal niveau.

"We dagen onze studenten uit om te onderzoeken hoe strafrechtsystemen zich kunnen aanpassen aan de veranderende en veranderende eisen waarmee deze systemen tegenwoordig worden geconfronteerd."

Professor dr. Michiel Luchtman

Inhoud van het programma

De LLM in European Criminal Justice in a Global Context richt zich op:

 • De grondwettelijke grondslagen voor strafrecht in een Europese setting, met inbegrip van de grondrechtendimensie en de harmonisatie van de rechten en waarborgen van de verdediging;
 • De effecten en effecten van het EU-recht op de binnenlandse strafrechtspleging en de relaties met de bestuursrechtelijke handhaving op gebieden als het witwassen van geld, financiële fraude en andere ernstige grensoverschrijdende misdrijven;
 • De verschillende wettelijke regelingen voor transnationale samenwerking op het gebied van handhaving en informatie-uitwisseling, waaronder het Europees aanhoudingsbevel en het Europees onderzoeksbevel;
 • De relaties tussen de nationale strafrechtspleging en EU-autoriteiten zoals Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie;
 • De relatie tussen het Europese strafrecht en zijn mondiale context (externe dimensie).

Deze eenjarige masteropleiding start in september. Het studiejaar bestaat uit:

 • Een verplicht deel met een waarde van (45 EC) dat verplichte vier hoofdvakken (30 EC) en keuzemodules (Capita Selecta) (15 EC) omvat.
 • Een onderzoeks- en scriptietraject (15 EC).

Doelstellingen van het programma

Deelnemen aan dit programma aan Utrecht University is een kans om:

 • Grondige kennis opdoen van het EU-strafrecht en de interactie daarvan met de nationale strafrechtssystemen;
 • Een solide basis ontwikkelen voor de relevante kwesties ervan, zoals de grondwettelijke grondslagen van de EU-ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, de harmonisatie van het strafrecht en het strafrechtelijke bestuursrecht;
 • Het EU-beleid en de juridische instrumenten begrijpen om enerzijds de grensoverschrijdende misdaad te bestrijden en anderzijds de mensenrechten te beschermen;
 • Leren navigeren in het complexe web van justitiële samenwerking in strafzaken;
 • De relatie tussen het Europese strafrecht en zijn mondiale context begrijpen;
 • Doe uw eigen onderzoek naar de Europeanisering van het strafrecht en evalueer de rol van het strafrechtsysteem van uw land binnen dit landschap;
 • Bereid je voor op de juridische praktijk en ontwikkel je mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden door een combinatie van casestudy's, pleitwedstrijden en gesimuleerde onderhandelingen;
 • Verdiep snel uw kennis van specifieke gebieden van het EU-strafrecht als basis voor toekomstig leren;
 • Ontwikkel een kritische, reflectieve houding, inclusief het vermogen om feedback te geven en te ontvangen, ook in maatschappelijke debatten;
 • Deel uitmaken van de avant-garde van het nieuwe veld van de Europese strafrechtshandhavingssystemen;
 • Bereid je voor op spannende carrièremogelijkheden op nationaal, Europees of internationaal niveau.

Carriere vooruitzichten

Dit gespecialiseerde masterprogramma is ontworpen om je voor te bereiden op de dynamische, snel veranderende en steeds meer geglobaliseerde juridische omgeving van vandaag. Volg de link om meer te lezen over potentiële carrièremogelijkheden op nationaal, Europees of internationaal niveau.

Overzicht

 • Mate:
  • Titel: LLM
  • Master's degree in: Europees recht
  • Programma: Europees strafrecht in een mondiale context
 • Accreditatie: geaccrediteerd door de NVAO
 • Croho-code: 60602
 • Voertaal: Engels
 • Part- of fulltime status: Fulltime
 • Duur: 1 jaar
 • Credits: 60
 • Start van studies: september 2020
 • Deadline voor aanmelding:
 • Nederlandse & EU / EER-studenten: 1 juni
 • Niet-EU / EER-studenten: 1 april
 • Collegegeld:
 • Nederlandse en andere EU / EER-studenten (wettelijk tarief 2020-2021, voltijd): € 2.143, -
 • Niet-EU / EER-studenten (instellingstarief): 2019-2020: € 16.600, 2020-2021: € 17.078
 • Faculteit: recht, economie en bestuur
 • Graduate School: Law, Economics and Governance

Laatst bijgewerkt op apr 2020

Over de school

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lees meer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Lees Minder