Een éénjarig master-level geaccrediteerd programma in het Engels met een voltijds dagaanbod voor advocaten in het hart van Centraal-Europa door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Károli Gáspár Universiteit van de hervormde kerk in Hongarije, Boedapest.

 • Duur: september 2018-juni 2019
 • Locatie onderwijs: Boedapest, Hongarije (EU)
 • Deadline aanmelding: 30 april 2018

PROGRAMMA STRUCTUUR

Dit is een voltijds programma van 60 ECTS-credits. Het programma biedt 24 verschillende cursussen gericht op verschillende aspecten van Europees en internationaal ondernemingsrecht. Ongeveer de helft van alle cursussen is optioneel met verschillende specialisaties. Docenten zijn gerenommeerde professionals in hun vakgebied, zowel als academici en praktijkmensen van advocatenkantoren, rechterlijke macht, en internationale of nationale juridische organisaties op het hoogste niveau. Gastdocenten uit een aantal andere landen zijn ook opgenomen in het programma. Het programma wordt afgesloten met de verdediging van de masterproef en de afronding van het eindexamen.

Naast hoorcolleges en seminars in de klas vertegenwoordigt de mogelijkheid voor waardevolle inzichten in relevante juridische praktijken de andere vorm van leervoordelen voor deelnemers. Om professionele ervaring op te doen en een netwerk van contactpersonen te creëren, zullen deelnemers aan het LLM-programma de mogelijkheid hebben om onbetaalde stages te lopen en deel te nemen aan de werking van advocatenkantoren met uitgebreide Europese en internationale praktijken op juridisch gebied.

Programma curriculum

TOELATINGSCRITERIA EN HET APPLICATIEPROCES

Kandidaten moeten een diploma in de rechten van een erkende universiteit en een goede beheersing van het Engels hebben.

Aanvragers moeten de volgende documenten uiterlijk op 30 april elektronisch indienen:

 • Aanvraagformulier
 • CV in het Engels, inclusief een pasfoto
 • Kopie van het paspoort
 • Motivatiebrief in het Engels (minimaal 1 pagina, inclusief de achtergrond, doelen en studiedoelen van de aanvrager)
 • Gecertificeerd Engels exemplaar van het diploma in de rechten (als van de aanvrager wordt verwacht dat hij de graad in de rechten behaalt na de deadline voor het indienen van de aanvraag, maar het afstudeerproces wordt afgerond aan het einde van het lopende academische jaar, wordt de gecertificeerde Engelse kopie van de graad worden ingediend na het afstuderen) - minimumvereiste: vierjarige bachelorsdiploma.
 • Twee aanbevelingsbrieven (minstens één van de juridische instelling van de aanvrager)
 • Kopie van taalexamencertificering - minimumvereiste: CEFR B2 (gelijk aan Cambridge English First (FCE) / BEC Vantage / IELTS 5.5-6.5 / TOEFL iBT 87-109 / Michigan ECCE / PTE Algemeen Niveau 3 / PTE Academic 59-75 / Trinity ISE II)

Van de aanvragers wordt ook verwacht dat zij EUR 100 aan de universiteit betalen als een niet-restitueerbare administratieve vergoeding voor de aanvraagprocedure, die zal worden afgetrokken van het collegegeld op het moment van inschrijving.

Alle documenten worden vóór 30 april verzonden naar llm@kre.hu

Op basis van het ingezonden aanvraagmateriaal en de voorselectie, houdt de universiteit Skype-interviews met kandidaten op de shortlist.

Aanvragers worden vóór 30 juni ingelicht over het besluit van de universiteit, met uitzondering van aanvragers die na die datum hun diploma kunnen behalen. In hun geval sluit de universiteit de sollicitatieprocedure uiterlijk op 31 juli af.

De universiteit stuurt een officiële verklaring van toelating en alle benodigde bevestigingsbrieven naar de aanvaarde aanvragers om het visumproces te helpen. Van aanvragers wordt verwacht dat ze hun aanwezigheid per e-mail bevestigen.

Alle geaccepteerde aanvragers kunnen worden gevraagd om de originele documenten van degenen die zijn ingediend tijdens het aanvraagproces te presenteren.

KOSTEN EN BEURSGELEGELHEID

Collegegeld: EUR 6000 (in twee termijnen)

De eerste termijn (EUR 2900) wordt betaald na de bevestiging van de aanvaarding, voordat het visumproces van de aanvrager begint.

Het collegegeld dekt de deelname aan het programma, de ontvangst van de graad, elektronisch cursusmateriaal, gebruik van de bibliotheek en toegang tot een aantal juridische gegevensbanken, buitenschoolse activiteiten (bijv. Deelname aan een gematigde rechtbank), sommige programmagerelateerde sociale evenementen (recepties) en studenten Welzijnsdiensten.

Het collegegeld dekt geen kosten voor levensonderhoud, reiskosten, sociale zekerheid en ziektekosten, vergoedingen in het openbaar bestuur, accommodatie, sociale evenementen die geen verband houden met de LL.M. programma, etc.

Studentenwelzijnsdiensten bieden hulp bij het aanvragen van een visum en bij de registratie van buitenlanders, sociale zekerheid, medische diensten, deelname aan het lokale studentenbuddyprogramma, enz. De universiteit kan accommodatie aanbieden in slaapzalen of hulp bieden bij het vinden van een andere geschikte accommodatie. .

Aanvragers van bepaalde landen kunnen mogelijk een aanvraag indienen voor het Stipendium Hungaricum Scholarship Program dat door de Hongaarse staat wordt gefinancierd. De beurs dekt het volledige collegegeld, het budget voor huisvesting (of bijdrage in de kosten van huisvesting) en medische verzekering in Hongarije. Ga voor meer informatie naar de volgende website: www.stipendiumhungaricum.hu

CONTACTGEGEVENS

Alle correspondentie wordt verzonden naar llm@kre.hu

Adres: Károli Gáspár Universiteit van de hervormde kerk in Hongarije, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1042 Boedapest, Viola utca 2-4., Hongarije

Centrale telefoon: -36-1-370-86-01

Opleiding te volgen in:
 • Engels
Laatst bijgewerkt op December 15, 2018
Deze cursus is Campus gesitueerd
Duration
1 jaar
Voltijd
Prijs
6,000 EUR
€ 6000
Op locaties
Op datum
Einddatum
Juni 10, 2020
Aanmeldingslimiet
Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum
Juni 10, 2020