LLM - Recht en Arbeid

Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Programma Beschrijving

LLM - Recht en Arbeid

Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

LLM - Recht en Arbeid

Taal van de opleiding: Nederlands

 • Programma: Recht en Arbeid
 • Taal van de opleiding: Nederlands
 • Duur: 1 jaar voltijd
 • Start data: september, februari
 • Studielast per week: 8 uur onderwijsbijeenkomsten, 32 uur zelfstudie. Totaal: 40 uur
 • Leermethode: probleem-gestuurd onderwijs; (gast)colleges; presentaties; opdrachten; papers
 • Beoordelingsmethode: schriftelijke en mondelinge tentamens; eindverslagen; groepsdeelname

Specialisatie Arbeid en Onderneming (Master Recht en Arbeid)

De huidige maatschappij kent een toenemende globalisering, privatisering en liberalisering. Talloze ondernemingen zien kans te groeien in een wereld die steeds kleiner wordt. Bedrijven hebben mogelijkheid hun positie op de markt te versterken, en gaan hiertoe een felle concurrentiestrijd aan. Het succesvol voeren van een onderneming heeft in dit kader de nodige juridische implicaties: innovaties, samenwerking met andere bedrijven, fusies, overnames, arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen zijn dagelijkse terugkerende thema’s. In het bedrijfsleven en in de advocatuur bestaat daarom grote behoefte aan juristen die beschikken over expertise op het gebied van ondernemingsrecht en sociaal recht.

De specialisatie Arbeid en Onderneming voorziet in deze groeiende vraag. Je wordt opgeleid om de grootste spelers op de nationale én internationale markt bij te staan. Het gevarieerde vakkenaanbod schept gelegenheid je te profileren als een specialist op het terrein van het alomvattende bedrijfsrecht. Kies je voor een master in Maastricht, dan kies je voor een opleiding met een sterke reputatie. Deze reputatie heeft de faculteit te danken aan de hoge kwaliteit van het onderwijs, de unieke onderwijsmethode, de persoonlijke benadering en het internationale karakter. De faculteit is bovendien meerdere malen op de eerste plaats geëindigd in internationale pleitwedstrijden. Ben jij de volgende student die deze reputatie gaat verdedigen?

Specialisatie Arbeid en Gezondheid (Master Recht en Arbeid)

Het voeren van een onderneming heeft het nodige om het lijf. Rekening moet worden gehouden met talloze zaken. Hierbij valt te denken aan de interne organisatiestructuur, de winstgevendheid, marktpositie, concurrentie en talloze andere bijkomende zaken. Het personeel fungeert op deze plaats als een rode draad binnen de onderneming: de arbeid die wordt geleverd is van doorslaggevende betekenis voor het bedrijfsproces. Vragen van arbeidsrechtelijke aard spelen daarbij een belangrijke rol. Want wat te denken van de gevolgen van ziekteverzuim op een productieproces? Wanneer mag een werkgever iemand ontslaan? En hoe beïnvloedt een CAO de concurrentiepositie van een bedrijf? Welke verantwoordelijkheid draagt een werkgever voor zijn arbeidsongeschikte werknemers? Het betreft hier onderwerpen die nagenoeg voortdurend op de maatschappelijke agenda staan. Het zijn gevoelige kwesties, die grote groepen mensen aangaan. Er moeten beslissingen en maatregelen worden genomen, met vaak grote financiële en sociale gevolgen. Dit resulteert in een steeds grotere behoefte aan hooggekwalificeerde professionals op het gebied van het individuele arbeidsrecht, waaronder het ontslagrecht, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid.

De specialisatie Arbeid en Gezondheid van demasteropleiding Recht enArbeid (Recht, Arbeid en Gezondheid)in Maastricht voorziet in deze groeiende behoefte. Je wordt opgeleid tot een specialist die in staat is de complexe problematiek van arbeid en gezondheid vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Het toegesneden vakkenaanbod stelt je een staat als geen ander in dit veld te opereren. Kies je voor de master in Maastricht, dan kies je voor een opleiding met een sterke reputatie. Deze reputatie heeft de faculteit te danken aan de hoge kwaliteit van het onderwijs, de unieke onderwijsmethode, de persoonlijke benadering en het internationale karakter. De faculteit is bovendien meerdere malen op de eerste plaats geëindigd in internationale pleitwedstrijden. Ben jij de volgende student die deze reputatie gaat verdedigen?

Toelatingseisen (Arbeid en Gezondheid)

De toelatingseisen voor de masteropleiding Recht en Arbeid (Arbeid en Gezondheid) zijn afhankelijk van je vooropleiding:

Vooropleiding - Toelatingseisen:

 • Bachelor Rechtsgeleerdheid (voorheen Nederlands Recht)/Fiscaal Recht - Geen: direct toelaatbaar
 • Bachelor European Law School Regular Track - Geen: direct toelaatbaar
 • Bachelor European Law School English Language Track - Minor-aantekening Nederlands Recht
 • Bachelor Recht HBO* - Toelatingstoets Arbeid en Gezondheid
 • Bachelor European Studies - Toelatingstoets Arbeid en Gezondheid
 • Bachelor University College Maastricht - Toelatingstoets Arbeid en Gezondheid
 • Bachelor WO of HBO niet-recht - Toelatingstoets Arbeid en Gezondheid


*Met de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en de Hogeschool Zuyd (HJO) is een speciaal doorstroomprogramma afgesproken. Studenten die dat programma afgerond hebben, hoeven geen toelatingstoets te doen.

NOOT: Als je een niet-Nederlandstalige vooropleiding in de rechten hebt gedaan, moet je een Taaltoets Nederlands ondergaan.

Toelatingseisen (Arbeid en Onderneming)

De toelatingseisen voor de masteropleiding Recht en Arbeid (Arbeid en Onderneming) zijn afhankelijk van je vooropleiding:

Vooropleiding - Toelatingseisen:

 • Bachelor Rechtsgeleerdheid (voorheen Nederlands Recht)/Fiscaal Recht - Geen: direct toelaatbaar
 • Bachelor European Law School Regular Track - Geen: direct toelaatbaar
 • Bachelor European Law School English Language Track - Minor-aantekening Nederlands Recht
 • Bachelor European Studies - Toelatingstoets Arbeid en Onderneming
 • Bachelor Recht HBO* - Toelatingstoets Arbeid en Onderneming
 • Bachelor University College Maastricht - Toelatingstoets Arbeid en Onderneming
 • Bachelor WO of HBO niet-recht - Toelatingstoets Arbeid en Onderneming


*Met de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en de Hogeschool Zuyd (HJO) is een speciaal doorstroomprogramma afgesproken. Studenten die dat programma afgerond hebben, hoeven geen toelatingstoets te doen. Kijk voor meer informatie hierover in de FAQ masters database.

NOOT: Als je een niet-Nederlandstalige vooropleiding in de rechten hebt gedaan, moet je een Taaltoets Nederlands ondergaan.Toelatingstoets Recht en Arbeid

Tijdens de toelatingstoets krijg je een aantal casus voorgelegd. Daarover moet je schriftelijk een aantal vragen beantwoorden. Er wordt geen cijfer gegeven; het resultaat bestaat uit voldaan / niet voldaan.

Twee keer per jaar vinden er toelatingstoetsen plaats in mei en november. Indien een toelatingstoets afgesloten wordt met 'voldaan', dan is deze uitslag voor twee opeenvolgende instroommomenten geldig.Kosten toelatingstoets en aanmelding

De kosten bedragen € 75,00. Vul het aanmeldingsformulier in om deel te nemen aan de toelatingstoets. Je krijgt vervolgens automatisch bericht dat je op grond van je vooropleiding een toelatingstoets moet afleggen.

Kandidaten dienen een geldig paspoort of EU-identiteitskaart mee te nemen naar de toets.

Maastricht Law1

Deze school biedt programma's in:
 • Nederlands
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Duur
1 jaar
Voltijd
Locations
Nederlanden - Maastricht, Limburg
Startdatum : Sept. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Sept. 2019
Nederlanden - Maastricht, Limburg
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan