LLM - Nederlands Recht

Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Programma Beschrijving

LLM - Nederlands Recht

Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

LLM - Nederlands Recht

Taal van de opleiding: Nederlands

De masteropleiding Nederlands Recht is de algemene doorstroommaster voor bachelors Nederlands Recht. De combinatie van een bachelor- en masteropleiding Nederlands Recht vormt de ideale basis als je verder wilt in de advocatuur of rechterlijke macht. De master Nederlands Recht in Maastricht omvat naast een aantal gerichte opleidingsprofielen een groot aantal keuzeblokken waaruit je naar eigen inzicht je programma kunt samenstellen.

De opleiding is zeker niet alleen nationaal georiënteerd. Nederland komt als lidstaat van Europa en door de vervagende grenzen, steeds meer in aanraking met buitenlandse wetten en regelgeving. Je krijgt daarom in alle profielen die worden aangeboden in deze master te maken met internationaal recht. Je kijkt over de grenzen heen door bijvoorbeeld rechtsstelsels van verschillende landen te vergelijken en je te verdiepen in Europees Recht. Dit alles doe je in een inspirerende en actieve omgeving volgens het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) waar de Universiteit Maastricht bekend om staat.

Kies je voor de masteropleiding Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht, dan kies je voor een opleiding met een stimulerende onderwijsmethode, een persoonlijke benadering en veel (internationale) carrièremogelijkheden. Afhankelijk van het profiel dat je hebt gekozen kun je na afronding van deze master niet alleen gaan werken als jurist bij tal van organisaties, je kunt ook kiezen voor een aansluitende beroepsopleiding tot advocaat, officier van justitie of rechter.

Opleidingsinformatie

De blokken die worden aangeboden in de master Nederlands Recht zijn zeer divers en sluiten veelal aan bij de onderzoekprogramma’s van medewerkers. Er zijn veel verschillende combinaties mogelijk afhankelijk van de keuzevakken die je kiest. In het vrije profiel kun je naar eigen inzicht een programma samenstellen aan de hand van een groot aantal keuzevakken of je maakt een meer gerichte keuze uit een van de vijf profielen die worden aangeboden:

 • Privaatrecht
 • Handels- en Ondernemingsrecht
 • Staats- en Bestuursrecht
 • Strafrecht
 • Vrij programma

Ieder profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en biedt je de mogelijkheid een eigen invulling te geven aan je programma door te kiezen voor bepaalde keuzevakken. Door de combinatie van een bepaald profiel en de keuzevakken kun je bijvoorbeeld kiezen voor een privaatrechtelijke, publiekrechtelijke of strafrechtelijke studierichting.

In de theoretische blokken doe je kennis op in de hoorcolleges en onderwijsgroepen. De colleges zijn bedoeld om je vanuit de wetenschap en de praktijk inzicht te geven in de materie. In de onderwijsgroepen diep je de behandelde stof verder uit. Dit doe je volgens een stimulerende onderwijsmethode: het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) in een internationale omgeving waarbij je veel persoonlijke aandacht krijgt.

Fast Facts

 • Programma: Nederlands Recht
 • Specialisaties: Handels- en Ondernemingsrecht, Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht, Strafrecht, Vrij programma, Togamaster
 • Taal van de opleiding: Nederlands
 • Duur: 1 jaar voltijd
 • Start data: september, februari
 • Studielast per week: 8 uur onderwijsbijeenkomsten, 32 uur zelfstudie. Totaal: 40 uur
 • Leermethode: probleem-gestuurd onderwijs; (gast)colleges; presentaties; opdrachten; papers
 • Beoordelingsmethode: schriftelijke en mondelinge tentamens; eindverslagen; groepsdeelname

Toelating & aanmelding


Toelatingseisen

De toelatingseisen voor de masteropleiding Nederlands Recht zijn afhankelijk van je vooropleiding:

 • Bachelor Rechtsgeleerdheid (voorheen Nederlands Recht)/Fiscaal Recht - Geen: direct toelaatbaar
 • Bachelor European Law School Regular Track - Geen: direct toelaatbaar
 • Bachelor European Law School English Language Track - Minor aantekening Nederlands Recht
 • Bachelor Recht HBO* - Toelatingstoets Nederlands Recht
 • Bachelor European Studies - Toelatingstoets Nederlands Recht
 • Bachelor University College Maastricht - Toelatingstoets Nederlands Recht
 • Bachelor WO of HBO niet-recht - Toelatingstoets Nederlands Recht


*Met de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en de Hogeschool Zuyd (HJO) is een speciaal doorstroomprogramma afgesproken. Studenten die dat programma afgerond hebben, hoeven geen toelatingstoets te doen. Kijk voor meer informatie hierover in de FAQ masters database.

NOOT: Als je een niet-Nederlandstalige vooropleiding in de rechten hebt gedaan, moet je een Taaltoets Nederlands ondergaan.

Toelatingstoets Nederlands Recht

Tijdens de toelatingstoets krijg je een casus voorgelegd. Daarover moet je schriftelijk een aantal vragen beantwoorden. Vervolgens vindt er een gesprek plaats over de bestudeerde stof. Er wordt geen cijfer gegeven; het resultaat bestaat uit voldaan / niet voldaan.

Twee keer per jaar vinden er toelatingstoetsen plaats; in mei en november. Indien een toelatingstoets afgesloten wordt met 'voldaan', dan is deze uitslag voor twee opeenvolgende instroommomenten geldig.

Te bestuderen literatuur toelatingstoets

 • O.K. Brahn, W.H.M. Reehuis, Zwaartepunten van het vermogensrecht, laatste druk, Kluwer, Deventer, hoofdstuk 1 t/m 9 en 12
 • B.F. Keulen & G. Knigge, Strafprocesrecht, Kluwer, Deventer, 2010, hoofdstukken 2, 4 9 en 13
 • A.W. Heringa, J. van der Velde, L.F.M. Verhey, W. van der Woude, Staatsrecht, 11e druk 2012 Kluwer, ISBN 978 901 306 56 57, blz 3 t/m 218 en 297 t/m 424
 • Schossels & Stroink, Kern van het bestuursrecht, Den Haag: Boom Ju 2010, p. 41-57, p. 59-68, p. 86-97, p.129-140
 • C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, 4e dr., Kluwer, Deventer 2010, hoofdstukken 4, 6 en 8

Bij de toets mag gebruik worden gemaakt van niet-geannoteerde, dus niet van commentaar of rechtspraak voorziene editie(s) van wetgeving, waarbij geldt dat hierin geen tekst mag zijn bijgeschreven en alleen zinsneden of zinnen onderstreept of gemarkeerd mogen zijn.

Kosten toelatingstoets en aanmelding

De kosten bedragen € 75,00. Vul hetaanmeldingsformulier in om deel te nemen aan de toelatingstoets. Je krijgt vervolgens automatisch bericht dat je op grond van je vooropleiding een toelatingstoets moet afleggen.

Kandidaten dienen een geldig paspoort of EU-identiteitskaart mee te nemen naar de toets.

De eerstvolgende toelatingstoets vindt plaats op donderdag 8 november 2012. Je kunt je hiervoor aanmelden tot17 oktober 2012.

Deze school biedt programma's in:
 • Nederlands
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Duur
1 jaar
Voltijd
Locations
Nederlanden - Maastricht, Limburg
Startdatum : Sept. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Sept. 2019
Nederlanden - Maastricht, Limburg
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan