LLM Governance and Law in Digital Society

Algemeen

2 locaties beschikbaar

Beschrijving van opleiding

Welke rol speelt de overheid in de digitale samenleving? En welke impact heeft dit op de publieke sector? Hoe moeten we cybercriminaliteit benaderen vanuit een juridisch en organisatorisch perspectief?

Recente vorderingen op het gebied van digitalisering hebben ertoe geleid dat steeds meer partijen betrokken raken bij beveiligingskwesties. 'Beveiliging en digitalisering' is immers niet beperkt tot cybercriminaliteit en raakt dus zowel de politie als de rechtbanken. Het houdt zich ook bezig met toezicht en handhaving van de wet en de orde, inclusief online en offline openbare orde. Overheidsinstanties moeten beslissen welke strategieën moeten worden gebruikt om dergelijke obstakels en problemen als gevolg van digitalisering aan te pakken.

Op de arbeidsmarkt is er een duidelijke vraag naar afgestudeerden met een interdisciplinair profiel dat in staat is om ontwikkelingen in de digitale samenleving te interpreteren en daarop in te spelen. Deze masteropleiding is ontworpen om aan deze vraag te voldoen en studenten voor te bereiden op een carrière binnen dit veld.

In dit programma werk je intensief samen met universitaire partners in zowel de private als de publieke sector, om inzicht te krijgen in de echte problemen die organisaties tegenkomen. Je doet praktische ervaring op in het werken in een publieke context op het gebied van problemen in verband met digitalisering. Afgestudeerden van het programma zijn goed toegerust om dergelijke problemen te bespreken en aan te pakken, hetzij in academisch onderzoek of in politieke of overheidsorganisaties of het bedrijfsleven.

Let op, dit programma wordt gegeven op onze faculteitscampus in Leeuwarden (niet Groningen).

Programma

Jaar 1

Deze masteropleiding duurt een jaar. Het eerste semester bestaat uit een geïntegreerde reeks opleidingsonderdelen over de kernthema's van governance, recht en veiligheid, binnen het overkoepelende thema 'veiligheid in een digitale samenleving'. Het eerste semester richt zich op het leren kennen van theoretische concepten en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden.

Dit wordt gedeeltelijk bereikt door te werken met praktische casestudies van bijvoorbeeld een veiligheidscontroleregio, verzekeringsmaatschappijen, banken, het Nederlands Verkeersovertredingen Bureau CJIB en overheidsorganisaties. Het tweede semester is gericht op het verdiepen van deze kennis.

cursussen

 • Beleidswetenschap in de digitale samenleving (6 EC)
 • Toezicht
 • Seminar Policy Analysis (6 EC)
 • Modern openbaar beheer (6 EC)
 • Veiligheid
 • Cybercriminaliteit (5 EC)
 • Governance of Safety (5 EC)
 • Thesis Project (20 EC)

In het buitenland studeren

 • Studeren in het buitenland is optioneel
 • Voor een gemiddelde van 20 weken
 • Maximaal 30 EC

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke vereisten Meer informatie
gemiddeld cijfer Naast het verstrekken van transcripties en diploma's aan de toelatingscommissie, moeten studenten een gelijkwaardige minimum GPA (Grade Point Average) van 7/10 (Nederlandse beoordelingsschaal) hebben.
kennis minimum

Kennisminimumrecht: basiskennis van administratief recht, grondwettelijk recht, eigendomsrecht en contractenrecht plus elementaire kennis van internationaal publiekrecht en / of Europees recht.

Kennisminimum sociale wetenschappen: basiskennis van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethodologie, de theorie van sociale wetenschappen, beleidsstudies en organisatiestudies.

taaltest

Moedertaalsprekers van het Engels kunnen om een ontheffing van het bewijs van bekwaamheid vragen. Anders moet u het bewijs leveren van de Engelse taalvaardigheid:

 • TOEFL: 100 (alle secties moeten minimaal 21 zijn; de schrijfsectie moet minimaal 23 zijn)
 • IELTS: 7 (alle secties moeten minimaal 6.0 zijn; de schrijfsectie moet minimaal 6.5 zijn)
 • Cambridge C2 Proficiency (CPE, Cambridge Certificate of Proficiency in English);
 • Cambridge C1 Advanced (CAE, Cambridge Certificate of Advanced English)
 • Kandidaten die een Engelstalige bacheloropleiding volgen / hebben gevolgd aan een Nederlandse onderzoeksuniversiteit, kunnen worden vrijgesteld van het afleggen van een examen Engels.

De testscores mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

vooropleiding LLB of gelijkwaardig met een minor in de sociale wetenschappen of een BSc in de sociale wetenschappen met een minor in de rechten.
verwijzingsbrief Kandidaten moeten één referentiebrief verstrekken van een academische scheidsrechter die gedetailleerde kennis heeft van hun academische gegevens. De referentie kan naar het Admission Office worden gemaild vanaf het institutionele e-mailadres van uw scheidsrechter of worden geüpload in het online sollicitatiesysteem. De geüploade brief moet op briefhoofdpapier zijn en door de scheidsrechter zijn ondertekend en moet de contactgegevens van uw scheidsrechter bevatten, inclusief zijn of haar institutionele e-mailadres.

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten 01 mei 2020 01 september 2020
EU / EER-studenten 01 mei 2020 01 september 2020
niet-EU / EER-studenten 01 mei 2020 01 september 2020

Collegegeld

Nationaliteit Jaar honorarium Programma vorm
EU / EER 2019-2020 € 2083 full time
niet-EU / EER 2019-2020 € 14650 full time
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

In dit programma werk je intensief samen met partners in de private en publieke sector. Op deze manier zult u echte problemen tegenkomen waarmee organisaties in de publieke sector worden geconfronteerd. Je doet praktische ervaring op in het werken in een publieke context op het gebied van digitaliseringsproblemen. Als afgestudeerd aan dit programma, ben je goed uitgerust om dergelijke problemen te bespreken en aan te pakken, zowel in academisch onderzoek of in politieke of overheidsorganisaties of het bedrijfsleven.

Afgestudeerden van dit programma werken vervolgens in verschillende functies in de publieke sector. Carrièremogelijkheden liggen niet alleen bij traditionele autoriteiten zoals ministeries of provinciale en lokale overheden, maar vooral ook in organisaties om hen heen: agentschappen, onafhankelijke bestuursorganen, intergemeentelijke en regionale organisaties, Europese en internationale organisaties en in het bedrijfsleven. Neem bijvoorbeeld de nationale politie, afdelingen van ministeries zoals de nationale coördinator voor veiligheid en terrorismebestrijding, het Openbaar Ministerie, de speciale opsporingsdiensten en private partijen die samenwerken met openbare organisaties.

Vacature voorbeelden

 • Onderzoeker in een veiligheidscontrolegebied
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder