LLB (Hons) met in aanmerking komende status

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Coronavirus (Covid-19) updates:

Onze huidige intake is open. We blijven een ononderbroken leerervaring bieden in al onze cursussen. Wij zijn afstandsonderwijs specialisten met meer dan 25 jaar ervaring in het online aanbieden van onderwijs.

Cursus overzicht

Arden University online LLB (Hons) van de Arden University met kwalificerende status biedt u de nodige juridische vaardigheden om uw carrière als juridisch professional te beginnen. Ontwikkel uw juridische en ethische kennis met dit programma en specialiseer u in interessegebieden voor u en uw carrière.

Met de flexibele studiemodus van Arden kunt u uw kennis van het recht ontwikkelen rond uw bestaande verplichtingen. Dit programma zal je voorzien van de juiste onderhandelings- en probleemoplossende vaardigheden die nodig zijn om je dichter bij je carrièredoelen te brengen.

Het volledige programma aangeboden door Arden heeft een sterke focus op inzetbaarheid, praktische vaardigheden en carrièresucces. Dit programma is ontwikkeld om u te helpen de beginselen van het recht vanuit verschillende perspectieven te begrijpen en u de vaardigheden te geven voor een carrière in het rechtsstelsel.

Cursusmodules

Niveau 4

Fundamenten in juridische vaardigheden
Deze module geeft je een stevige basis met de basisprincipes - inclusief de academische, juridische en professionele vaardigheden die nodig zijn voor carrièresucces.

Engels juridisch systeem
Leer de verschillen tussen jurisprudentie en wetgeving en analyseer hoe het Parlement en het rechtsstelsel samenwerken. Je zult ook je juridische vocabulaire ontwikkelen, om de rechterlijke macht, gedelegeerde wetgeving en rechtscategorieën te begrijpen.

Strafrechtelijke wet
In deze module worden de verschillen tussen jurisprudentie en wetgeving uitgelegd en kunt u analyseren hoe het rechtsstelsel, het parlement en de EU samenwerken. Je maakt kennis met een aantal noodzakelijke juridische terminologie om categorieën van recht, rechterlijke macht en gedelegeerde wetgeving te begrijpen.

Contractrecht
In deze module begint u de elementen van het Engelse contractenrecht te ontrafelen, en hoe het werd wat het vandaag is. Je ontwikkelt de vaardigheden om principes van contractenrecht toe te passen om juridische problemen op te lossen.

Staats- en bestuursrecht
Je kijkt naar parlementaire suprematie, scheiding van machten, de rechtsstaat en de impact van de EU. Leer constitutioneel en bestuursrecht in context te gebruiken om een reeks problemen op te lossen terwijl u door de geschiedenis kijkt en de belangrijke juridische principes vastlegt.

Recht en ethiek
Deze module presenteert u een aantal ethische problemen en zal de aandacht vestigen op burgerrechten en mensenrechten, hoe u uw klanten moet adviseren en weten waar uw verantwoordelijkheden liggen.

Niveau 5

Law of Tort 1 - Tort of Negligence
In het brede rechtsgebied dat bekend staat als Tort, wordt de grootste component 'nalatigheid' genoemd. U zult overwegen welke verantwoordelijkheden aan individuen of organisaties verschuldigd zijn, en de gevolgen voor het tekortschieten.

Law of Tort 2 - Land and Other Torts
In deze tweede Tort-module worden onderwerpen als overtreding, overlast en laster behandeld. Door deze regels toe te passen op echte problemen, ontwikkelt deze module uw vermogen om inbreuken op de wet aan te pakken en mensen te beschermen tegen risico's.

Burgerlijke vrijheden en mensenrechten
Deze module gaat dieper in op de mensenrechten, om te kijken naar de relatie tussen individuen en de staat, welke rechten en vrijheden we echt hebben en hoeveel macht de politie echt heeft.

Eigendomsrecht
Het eigendomsrecht omvat allerlei rechten en regels, en je krijgt de kans om te ontdekken hoe ze allemaal samenwerken. In deze module wordt gekeken naar oude en nieuwe wetten, inclusief de manier waarop titels, mede-eigendom en landrecht samenwerken.

Recht van de Europese Unie
Niemand weet hoe de betrekkingen tussen het VK en de EU de komende jaren zullen veranderen, hoewel de Europese wetgeving een aanzienlijke impact heeft gehad in het VK. Dit zal niet van de ene dag op de andere worden weggevaagd en een begrip van de EU-wetgeving zal nog enkele jaren nodig zijn.

Pro Bono en professionele praktijk
Je krijgt de kans om je professionele vaardigheden te vergroten in deze module. Dit kan een stage bij een advocatenkantoor, uw eigen arbeidsactiviteiten of professionele activiteiten zoals scholen of gevangenissen omvatten.

Niveau 6

Wet van bewijs
Aan de hand van belangrijke gevallen, waaronder de Human Rights Act 1998, zult u overwegen hoe het verzamelen van bewijs plaatsvindt, hoe het kan worden gebruikt en wat in deze module als bewijs wordt gedefinieerd.

Eigen vermogen, trusts en testamenten
Leer de belangrijkste principes die leiden tot de ontwikkeling van billijkheid en hoe dit zich verhoudt tot common law. Deze module geeft je de essentiële achtergrond om te begrijpen hoe vertrouwensfuncties werken, en de professionele vaardigheden om een testament op te stellen.

Internationaal handelsrecht
Meer informatie over de internationale markt en de regels, voorschriften en internationale overeenkomsten die bepalen hoe de handel daarin werkt. U krijgt de kans om de verschillende maatregelen die worden getroffen te beschrijven, en wat ze in de praktijk voor bedrijven betekenen.

Juridische onderzoeksmethoden en -projecten
Gebruik deze module om alles wat je tot nu toe hebt geleerd te demonstreren bij het plannen van je juridische onderzoeksproject. U zult dan uw bevindingen opstellen en schrijven, inclusief alle ethische kwesties die het oplevert.

Kies ook twee uit:

Familie wet
Deze module houdt zich bezig met kinderen, relaties, ontvoering van kinderen en huiselijk geweld. Het familierecht zit vol met gevoelige gebieden, dus naast een grondig begrip van hoe familierelaties werken, moet u sterke juridische en onderhandelingsvaardigheden ontwikkelen.

Werknemers wet
Deze module kijkt naar het delicate evenwicht tussen werknemer, werkgever, vakbonden, de overheid en de EU. Je onderzoekt de rechten van werknemers, wereldwijde achteruitgang, bescherming van werknemers en kinderen en bouwt tal van overdraagbare vaardigheden op voor de werkplek.

Bedrijfsrecht
Ontdek de essentie van het moderne vennootschapsrecht en overweeg hoe belangrijke theorieën en praktijken met elkaar verband houden. Als u enkele van de hedendaagse ethische problemen van moderne zaken onderzoekt, krijgt u de kans om praktijkervaring op te doen en uw eigen 'nepbedrijf' te vormen om het onderwerp te verkennen.

Intellectueel eigendomsrecht
Dit gebied van de wet helpt creatieve types en hun werk te beschermen. U zult voorbeelden uit de praktijk gebruiken om de principes achter dit alles te begrijpen, terwijl u onderzoekt, auteursrechten, octrooien, internationaal recht, creatieve industrieën en handel.

Wat onze studenten zeggen:

Y-Vh_BQCAOFwBDp1OzoHq5Jq8kxxv54hPzq9-LoGrarvMBFOdwcnJu2qZjHHkvhnHdkGI401Lnd8bw7Vgo5v61e-QI1P1RA2XE2Lyo7DuH2Mj5XxTm09Ei-w1ea8-Hsr7Y4dg8Fu


Om in aanmerking te komen voor dit programma moet je normaal gesproken: Geschiktheidsvereisten hebben

  • Twee vakken op GCE A-niveau of gelijkwaardig, plus slagen bij graad C of hoger bij drie vakken op GCSE-niveau of gelijkwaardig; OF
  • Een erkend toegangsprogramma of equivalent voltooid.
  • Voor studenten van wie het eerdere leren niet in het Engels is gegeven: IELTS 6.0 of gelijkwaardig (niet minder dan 5.5 in elk element).
Als je werkervaring hebt

We moedigen aanvragen van mensen die hun motivatie om het programma te bestuderen aan te tonen, positief aan en overwegen ze. We zullen u om uw persoonlijke verklaring vragen, samen met uw cv en referenties ter ondersteuning van uw aanvraag.

vergoedingen

£ 13.500 (VK en EU), £ 13.150 (internationaal)

Laatst bijgewerkt op apr 2020

Over de school

Here at Arden University, we believe that everyone everywhere should have access to the higher education they deserve. Whether you already hold a post-secondary degree or are just beginning your journ ... Lees meer

Here at Arden University, we believe that everyone everywhere should have access to the higher education they deserve. Whether you already hold a post-secondary degree or are just beginning your journey into higher education, Arden has the tools and the passion to help provide you with a truly engaging and beneficial learning experience. Lees Minder