LL.M. in Europees en internationaal recht - Specialisatie in buitenlandse handel en investeringen

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Belangrijke informatie voor aankomende studenten

Je hebt je aangemeld voor het masterprogramma "Europees en internationaal recht" aan het Europa-Institut en vraagt je misschien af hoe de huidige ontwikkelingen van de wereldwijde corona-pandemie het aanvraagproces en je studie aan het Europa-Institut kunnen beïnvloeden.

Wees gerust: we zijn voorbereid! Het team van het Europa-Institut heeft de aanvraag- en selectieprocedures en de planning van het academisch jaar 2020/21 al aangepast aan de actualiteit en de nieuwe randvoorwaarden die daarmee gepaard gaan, om je planningszekerheid voor je studie te bieden met ons.

In het huidige zomersemester kunnen onze studenten hun studie afronden met digitale alternatieve formaten zoals e-learning en online lezingen, voor het geval er geen mogelijkheden meer zijn voor persoonlijke lezingen tot juli 2020.

We hopen natuurlijk dat in het najaar weer reguliere studies mogelijk zijn. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan zijn wij bereid om een deel van het wintersemester online te laten plaatsvinden.

Zo weet je zeker dat je op de reguliere startdatum van het wintersemester je studie aan het Europa-Institut kunt beginnen via e-learning, als je op dat moment niet persoonlijk aanwezig kunt zijn vanwege reisbeperkingen en veiligheidsmaatregelen .

Actuele informatie over het aanvraagproces

De aanmeldingsprocedure voor het studiejaar 20/21 gaat door zoals gepland en de selectieprocedure zal regelmatig plaatsvinden!

Hier vindt u enkele belangrijke wijzigingen in verband met de toelatingsprocedure, waarover wij u graag willen informeren:

 • Aanvraagdocumenten: We zijn ons ervan bewust dat veel universiteiten en instellingen momenteel gesloten zijn en dat het daarom moeilijk kan zijn om transcripties en diploma's te verkrijgen. Daarom accepteren we momenteel aanvragen zonder officieel gecertificeerde kopieën en geven we u de mogelijkheid om de officiële documenten voor het begin van het wintersemester in te dienen.
 • Bewijs van taalvaardigheid: de deadline voor het indienen van uw TOEFL-, IELTS- of Cambridge-testresultaten wordt ook verlengd tot 15 augustus 2020, omdat we weten dat veel testcentra de examendata zullen uitstellen.
 • Aanmelddeadline: De algemene aanmelddeadline voor het masterprogramma wordt uitgesteld tot 15 augustus 2020.
 • Begin van het semester: De aanvang van de colleges aan het Europa-Institut voor het academiejaar 2020/2021 is 2 november 2020.
 • Visa: Momenteel kunnen er vertragingen optreden bij de verwerking van visumaanvragen als gevolg van de Corona-crisis. Kijk op de websites van het plaatselijke Duitse consulaat voor de laatste informatie en neem contact met ons op als u problemen ondervindt bij het aanvragen van een visum.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op application@europainstitut.de en we zullen graag een telefonische afspraak maken met een lid van ons team.

Naast telefonisch consult bieden wij ook consultafspraken aan via Skype. Maak vooraf een afspraak met ons team via e-mail application@europainstitut.de.

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend via www.europainstitut.de/onlineapplication .

We kijken uit naar uw aanvraag, zorg goed voor uzelf en blijf gezond! Uw Europa-Institut team

*****************************

Het Europa-Institut van Saarland University biedt een eenjarige masteropleiding in Europees en internationaal recht met zes modules: Module 1: Europese integratie en modules 2-6 met de studie-eenheden Europees economisch recht, buitenlandse handel en investeringen, internationale geschillenbeslechting, Europees en internationale bescherming van mensenrechten en IT-recht (vanaf wintersemester 2019/2020, aanvankelijk alleen in het Duits).

Voorbeeld: specialisatie in buitenlandse handel en investeringen

De studie-unit houdt zich bezig met economische globalisering, vooral op het gebied van handel, investeringen en kapitaaltransacties. Cursussen zoals International Trade, Investment and Raw Materials Law en verder geselecteerde delen van International Economic Law brengen essentiële kennis van het belangrijkste materiaal in International Economic Law over. Speciale aandacht wordt besteed aan het samenspel van economie en recht, een relatie die steeds belangrijker wordt in zowel de internationale als de Europese rechtspraktijk. Cursussen die dieper in de materie duiken, zijn onder meer lezingen op basis van de wet inzake buitenlandse handel van de Europese Unie en haar lidstaten, inhoudelijke WTO-wetgeving (met name gericht op de GATT, de GATS en de TRIPS-overeenkomst) en de harmonisatie van de nationale handel wetten. Bepaalde cursussen zijn gericht op juridische gebieden die steeds belangrijker worden als gevolg van toegenomen internationale handel (zoals wetten met betrekking tot financieel toezicht). Daarnaast worden cursussen over internationaal economisch en monetair beleid en over internationale economische sanctiewetten aangeboden.

Belangrijkste feiten

 • Eenjarige masteropleiding gericht op Europees en internationaal recht
 • Programma kan worden gedaan in het Engels en / of Duits
 • Er worden zes modules aangeboden: Module 1: Europese integratie en modules 2-6 met de studie-eenheden Europees economisch recht, buitenlandse handel en investeringen, internationale geschillenbeslechting, Europese en internationale bescherming van mensenrechten en IT-recht (vanaf wintersemester 2019/2020 , aanvankelijk alleen in het Duits)
 • Titel "Master of Laws" (LL.M.) wordt toegekend
 • Hooggekwalificeerde specialisten uit de academische en zakelijke wereld
 • Praktijkgericht onderwijs gecombineerd met excellentie in academische vorming
 • 75 studenten uit 40 landen
 • Excursies naar Europese en internationale instellingen
 • Intensieve ondersteuning van het Europa-Institut team
 • Toegang tot een internationaal netwerk via onze Alumnivereniging EVER eV
 • Uitstekende voorbereiding op de Europese en internationale arbeidsmarkt

specialisaties

Het Europa-Institut biedt de volgende modules aan:

 • Module 1: Europese integratie
 • Module 2: Studie-eenheid Europees economisch recht
 • Module 3: Studie-eenheid Buitenlandse handel en investeringen
 • Module 4: Study Unit International Dispute Resolution
 • Module 5: Study Unit International and European Protection of Human Rights
 • Module 6: IT-recht (vanaf wintersemester 2019/2020, aanvankelijk alleen in het Duits)
 • Module 7: Masterproef

Elke unit biedt een hoge mate van specialisatie in snel uitbreidende vakgebieden binnen het Europese en internationale recht. Het is voor studenten mogelijk om naast hun masterdiploma maximaal twee specialisaties te behalen, namelijk een LL.M. diploma in internationale geschillenbeslechting of buitenlandse handel en investeringen.

Kredietpunten

In de loop van de opleiding dienen in totaal minimaal 45 studiepunten te worden behaald. 15 extra studiepunten worden toegekend na afronding en goedkeuring van de masterproef, waarmee het totaal 60 studiepunten moet worden behaald voor het voltooien van de masteropleiding.

Toelatingseisen

De vereisten voor toelating tot de LL.M. programma "Europees en internationaal recht" bij het Europa-Institut zijn als volgt

 • een universitair diploma in de rechten of in een vergelijkbaar vak (bedrijfswetenschappen, geesteswetenschappen) van een Duitse of buitenlandse universiteit en
 • bewijs van gedegen kennis van Duits en / of Engels

Meer informatie op www.europainstitut.de/application

Aanvraagprocedure en deadlines

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun academische kwalificaties en geschiktheid.

Het masterprogramma "Europees en internationaal recht" begint in het wintersemester. Vanwege de corona-pandemie is de deadline voor aanvragen dit jaar uitgesteld tot 15 augustus 2020. Late aanvragen kunnen tot 12 oktober 2020 worden geaccepteerd.

Meer informatie op www.europainstitut.de/application .

Collegegeld en tarieven

Het collegegeld bedraagt 5.600 euro per studiejaar (2.800 euro per semester).

Een extra administratieve vergoeding is verschuldigd aan Saarland University. Dit geeft studenten recht op een ID-kaart, die het gratis gebruik van het openbaar vervoer binnen het Saarland en een ongevallenverzekering autoriseert. Bovendien bevestigt het de status van student en kan het daarom worden gebruikt om studentenkortingen te krijgen.

Online app

Het Europa-Institut biedt een online applicatie aan die u hier kunt vinden:

www.europainstitut.de/onlineapplication

De Law School

Het Europa-Institut wordt ondersteund door het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek, de Europese Commissie en de Duitse Academische Uitwisselingsdienst (DAAD). Het staat voor hoge onderwijsnormen, nauw contact en regelmatige uitwisseling met instellingen in de Europese Unie, de Raad van Europa en met het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Europa-Institut werd grondig onderzocht en gecertificeerd door het ACQUIN-bureau in het kader van de systeemaccreditatie van Saarland University. De programma-accreditatie stelt dat het Europa-Institut zowel uitstekende onderzoeksmogelijkheden als uitstekende onderwijskwaliteit biedt. Het Europa-Institut ontving ook het zogenaamde "Certificaat voor kwaliteit van internationalisering (CeQuInt)" voor de succesvolle implementatie van een internationaliseringsstrategie in zijn masterprogramma.

Over Saarland University

Saarland University is een moderne universiteit in de regio Saar-Lor-Lux - een dynamisch deel van Europa dat wordt bepaald door de gedeelde grenzen tussen Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Een internationaal perspectief is een bepalend kenmerk van de Saarland Universiteit sinds de oprichting in samenwerking met Frankrijk in 1948. Tegenwoordig studeren 18.500 jongeren in Saarbrücken en Homburg (faculteit geneeskunde), van wie 17 procent internationale studenten zijn. Gelegen in een aangename bosrijke omgeving, biedt de universiteitscampus studenten en onderzoekers een breed scala aan sportieve en culturele activiteiten, die samen met de talrijke cafés en restaurants de campus een ideale plek maken om te ontspannen tussen de colleges of na het werk door. En dankzij de snelle ICE-treinverbinding duurt het slechts twee uur om van Saarbrücken naar Parijs te reizen.

Laatst bijgewerkt op May 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

The Europa-Institut at Saarland University is the second oldest institution of its kind in Europe. For more than six decades, the Europa-Institut has been excellently educating young academics from al ... Lees meer

The Europa-Institut at Saarland University is the second oldest institution of its kind in Europe. For more than six decades, the Europa-Institut has been excellently educating young academics from all over the world in European and international law. Lees Minder