Internationaal en Europees Belastingprogramma

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

De moderne en progressieve syllabus is ontworpen om de studenten de kennis te geven die nodig is om de lopende belastingkwesties van de wereld waarin we leven te begrijpen. Ons onderwijzend personeel zorgt voor een evenwichtige opleiding in termen van theorie en praktijk. Het programma loopt in samenwerking met uitstekende Europese docenten zoals prof. Dr. Frans Vanistendael (ere-professor van ELTE Law, voormalig academisch voorzitter van IBFD, voormalig decaan van KU Leuven België) Prof. dr. Ekkehart Reimer (Heidelberg University Institute of Public Financieel en fiscaal recht), Prof. Dr. Marco Greggi (Ferrara University Department of Law), Prof. Dr. Niels Bammens (KU Leuven België), PD Dr. Matthias Valta (waarnemend professor Düsseldorf University) en Dr. Daniel Varro (Postdoc Universitair assistent Universiteit van Wenen).

Het programma geniet de voordelen van het gevestigd zijn in samenwerking met de marktleidende belastingadviseurs. Topmanagers en partners van Hungarian Big4 voorzien de studenten van praktische problemen. Balazs Szuk (manager, PwC), Dr. Attila Kövesdy (Partner In Charge Tax

Hoge vertegenwoordiger van de rechterlijke macht, opperrechter dr. Peter Darak (president van het Hooggerechtshof van Hongarije), bovendien vertegenwoordigers van de belastingdienst en de overheid (Agnes Fotiadi en Robert Csabai), verhogen de kwaliteit van het programma.

Docenten van ELTE Law dragen ook bij aan het onderwijs. Onder andere Reka Somssich (vice-decaan) en Dr. Istvan Simon (hoofd Afdeling Fiscaal Recht) en Dr. Gabor Kajtar, Dr. Gabor Kecso, Dr. Monika Papp, Dr. Zsolt Szatmari (docenten van ELTE) ) vertegenwoordigen ELTE-wetgeving.

Dankzij de opmerkelijke en diverse ervaring van ons onderwijzend personeel, ligt het programma dicht bij de behoefte van de markt en is het ondertussen gebaseerd op een enorme analytische en theoretische achtergrond.

Kracht van het programma

Het eenjarige programma is verdeeld in twee semesters. De cursussen worden elk tweede weekend gehouden op vrijdag en zaterdag. Eerste semester gaat over internationale belastingen. Het tweede semester gaat over Europese belastingen. De moderne en progressieve syllabus is ontworpen om de studenten de kennis te geven die nodig is om de lopende belastingkwesties van de wereld waarin we leven te begrijpen. De cursussen behandelen onder andere het BEPS-project, staatssteun, transfer pricing-kwesties, ATAD en ever- evoluerende jurisprudentie van het HvJ-EU en fiscale planning in de praktijk.

Kortom, het programma is uniek en vertegenwoordigt een hoge waarde dankzij de samenwerking van westerse en Hongaarse academici, belastingbeoefenaars van Big4, de rechterlijke macht, de overheid en de belastingdienst in het hart van het geografische Europa.

Structuur

Het werkschema van het programma is deeltijd: correspondentieprogramma. (De lessen worden elke tweede vrijdag en zaterdag gehouden)

Semester I
 • Basisprincipes van publiek internationaal recht * voor economen
 • Economische analyse van internationale belastingen * voor advocaten
 • Fundamenten van het internationaal belastingrecht
 • OESO-model belastingverdrag
 • Breng prijzen in rekening
 • Keuzevak
 • Internationale belastingplanning in de praktijk
 • Optioneel college (International Tax Planning in Practice)
Semester II
 • Organen en juridische bronnen van de EU * voor economen
 • Fiscaal federalisme * voor advocaten
 • Directe belastingen in de interne markt
 • VAT
 • Inleiding tot de douane, accijnzen en energiebelasting
 • Fiscale staatssteunwetgeving
 • Keuzevak
 • Fiscale planning in de praktijk in de EU
 • Scriptie graad
 • Optioneel college (Fiscale planning in de praktijk binnen de EU, internationale problemen met belastingoptimalisatie)

Carrièremogelijkheden

Ons gerenommeerde programma bereidt studenten voor op uitstekende carrières in internationaal belastingrecht, procesvoering, overheid, academische wereld, bedrijfsleven, overheidsbeleid, internationale en lokale NGO's.

Vacature voorbeelden
 • Econoom gespecialiseerd in internationaal en Europees belastingrecht
 • Juridisch expert van de internationale en Europese belastingwetgeving

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Aanvragers moeten in het bezit zijn van een master-niveau econoom.

Taalvereisten
 • Een minimumniveau van taalvaardigheid (mondeling) (A1-C2): B2
 • Een minimaal niveau van taalvaardigheid (schriftelijk) (A1-C2): B2

Verdere Reacties:

Het vereiste niveau van kennis van de Engelse taal is minimaal B2 volgens het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

Documenten die bij de aanvraag moeten worden ingediend
 • Online aanvraagformulier
 • Master-niveau (een officiële Engelse versie / vertaling van het diploma van de wet (toegelaten voor toelating: juridisch masterdiploma of een juridisch diploma gelijk aan een juridisch masterdiploma))
 • Motivatiebrief (in het Engels)
 • Taalcertificaat (minimaal Engels niveau B2-certificaat)
Applicatie procedure

De applicatie start in het online applicatiesysteem. Studenten moeten zich registreren in het systeem, het online aanvraagformulier invullen, de vereiste documenten uploaden en de instructies volgen tijdens het aanvraagproces.

Er is geen toelatingsexamen, beslissingen worden genomen op de verstrekte documenten.

Materiaal verzonden per post, elektronische post of fax wordt niet in aanmerking genomen. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid geeft in geen enkel geval aanvraagdocumenten terug of verstrekt daarvan kopieën.

De beslissingen worden binnen een maand na de indieningstermijn genomen door de toelatingscommissie van de faculteit.

Alle aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitkomst van hun aanvragen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in ... Lees meer

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in Hungary, operating continuously since its inception in 1635. As a top-ranked research university in Hungary, it is the most popular higher education institution among applicants as well as alma mater of five Nobel laureates and leading figures in technology, public policy, and culture in Hungary. Lees Minder
District V. , Szombathely , Boedapest + 2 Meer Minder