Doctor in de rechtswetenschappen (SJD)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De Doctor of Juridical Science (SJD) graad is een post LL.M. diploma dat wordt toegekend na voltooiing van een diepgaande, publicatiekwaliteit proefschrift dat een originele en creatieve bijdrage levert aan de juridische literatuur.

Een SJD-kandidaat moet gedurende een academiejaar in residentie zijn gedurende welke tijd hij / zij regelmatig (ten minste eenmaal per maand) met zijn of haar commissievoorzitter moet spreken om de voortgang en toekomstige stappen in het onderzoeksproces van de kandidaat te bespreken. De kandidaat dient periodiek schriftelijke ontwerpen ter beoordeling, commentaar en herziening in bij de commissievoorzitter. De kandidaat moet ook periodiek de andere leden van de commissie raadplegen voor onderzoeksadvies en feedback over de voortgang van het schrijven.

Na de verblijfsperiode kan een SJD-kandidaat zijn of haar onderzoek buiten de rechtenstudie voortzetten. Gedurende deze tijd moet de SJD-kandidaat regelmatig blijven communiceren met zijn of haar commissievoorzitter (bijv. Meerdere keren per semester) om de voortgang en toekomstige stappen in het onderzoeksproces van de student te bespreken.

131098_32018InternationalGraduates.jpg

Een SJD-kandidaat moet elk semester een schriftelijk voortgangsverslag indienen, zowel tijdens zijn verblijf als als hij niet op de rechtenschool zit.

Het bijwonen van lessen, programma's of conferenties met betrekking tot het onderzoek van de kandidaat kan worden aanbevolen of vereist door de commissievoorzitter. Een SJD-kandidaat mag JD-cursussen auditen met goedkeuring van een Associate Dean.

Van een SJD-kandidaat kan worden verlangd dat hij zijn of haar onderzoek presenteert op een facultair colloquium (als werk in uitvoering of als afgewerkt product).

Na een substantiële voltooiing van het proefschrift tot tevredenheid van de commissievoorzitter, zal een SJD-kandidaat zijn of haar proefschrift ter goedkeuring voorleggen aan de hele commissie. Het eindproduct moet een diepgaand document van publicatiekwaliteit zijn dat de kennis in het veld vergroot. Hoewel kwaliteit niet kan worden gemeten aan de hand van kwantiteit, wordt verwacht dat het uiteindelijke manuscript 150-300 pagina's lang zal zijn. Na indiening van het einddocument verdedigt de kandidaat zijn of haar proefschrift voor de 3 leden tellende commissie (voorgezeten door de commissievoorzitter). De presentatie en mondelinge verdediging staan open voor de rechtenstudiegemeenschap. Na goedkeuring van de commissie stemt de faculteit over de toekenning van de SJD-graad. Het diploma moet worden behaald in een periode van 4 jaar of minder.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

For more than 100 years, Suffolk Law has produced some of the nation’s most distinguished legal professionals. With an emphasis on real world practice and experiential learning, Suffolk Law is an unma ... Lees meer

For more than 100 years, Suffolk Law has produced some of the nation’s most distinguished legal professionals. With an emphasis on real world practice and experiential learning, Suffolk Law is an unmatched place to start, build, and launch a successful career and life in the law. Lees Minder