Diploma in internationale mensenrechten en humanitair recht

Voltijds of deeltijds onderzoek

In sommige professionele situaties kan de mogelijkheid of de noodzaak om een ​​postdoctorale studie te volgen beperkt zijn tot LL.M. Voor sommige deelnemers kan de noodzaak om deel te nemen aan een postdoctorale studie beperkt zijn tot het verkrijgen van een breed begrip van het vakgebied of tot het focussen op het zeer specifieke onderwerp. In nog andere gevallen kunnen de eisen van het beroepsleven slechts kortere studietijdvakken toestaan ​​voor het behalen van een postdoctorale kwalificatie. Om al deze redenen omvat ons postuniversitaire programma ook de mogelijkheid van de toekenning van een diploma of certificaat in internationale mensenrechten en humanitair recht op basis van kortere periodes van studieonderzoek.

Het Diploma kan worden toegekend na het met succes uitvoeren van cursussen (gelijk aan 60 ECTS).

Je wordt gevraagd om gedurende zes maanden van het semester twee maanden op de campus te presenteren als je bent ingeschreven als een voltijdstudent en een maand per zes maanden van het semester, als je een deeltijdstudent bent.

Om te solliciteren voor een voltijdse of deeltijdse studie, ga dan verder met de online aanvraag HIER.

Toelatingseisen:

1. Een universitair diploma in de rechten of een gelijkwaardige kwalificatie

  • een gewaarmerkte kopie van de graad (s) in het Duits, Engels of Frans moet worden ingediend met het aanvraagformulier

2. Adequate bekwaamheid in het Engels, zowel gesproken als geschreven, om academische literatuur te kunnen lezen, academische papers te schrijven en competent deel te nemen aan academisch discours; dit kan worden voldaan zijn

  • een testresultaat van ten minste 78 in TOEFL IBT , 210 in TOEFL CBT , 547 TOEFL-papier , rang B in het Cambridge Advanced Certificate of een IELTS-graad van ten minste 6 ; of
  • schoolonderwijs in het Engels van ten minste vier jaar; of
  • gelijkwaardig bewijs, bijv. gedurende een voldoende lange periode in een Engelstalig land verblijven; of duidelijk bewijs dat hij een moedertaalspreker is van het Engels

3. Een hoge mate van motivatie om deel te nemen aan het programma

  • een motivering moet worden verstrekt in het aanvraagformulier

4. Minimaal een jaar praktische beroepservaring

  • dit moet worden aangetoond door het overleggen van een passend certificaat of een andere bevestiging van een relevante werkgever of organisatie
  • Vrijstellingen van deze vereiste kunnen worden verleend door de examencommissie

5. De ondersteuning van twee onafhankelijke scheidsrechters van twee verschillende instellingen of organisaties

  • vertrouwelijke referenties moeten worden vermeld op het formulier dat beschikbaar is op de website (zie onder Toepassingen)

6. Betaling van het collegegeld in overeenstemming met het Honoreringsreglement van de Europese Universiteit van Viadrina .

Nadere informatie is verkrijgbaar bij het Admission Office via e-mail app-master-ihl@europa-uni.de

Opleiding te volgen in:
  • Engels

Zie 2 andere vakken van European University Viadrina in Frankfurt (ODER) - Faculty of Law »

Deze cursus is Campus gesitueerd
Duration
2 - 4 semesters
Deeltijd
Voltijd
Prijs
5,000 EUR
Voltijdstudenten: 4100 EUR