België

Over België

De Europese Unie 's van de oprichters België (Het Koninkrijk België) ligt in West-Europa en herbergt belangrijke internationale organisaties, zoals de EU-hoofdkwartier en de NAVO. Wat neerkomt op een verschillende culturele grens tussen Latijns-Europese landen en de Germaanse landen, België is de thuisbasis van de Franstalige Belgen, Nederlands sprekende Vlaamse Belgen, en een Duitstalige gemeenschap. De verscheidenheid van talen en de lange geschiedenis van politieke conflicten over de afgelopen vijf eeuwen heeft gecombineerd tot België een complex regering samengesteld uit federale parlementaire democratie en constitutionele monarchie principes geven. Bestaande uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, België 's federale parlement bevat aangewezen vertegenwoordigers, gekozen politici en de koning ' s kinderen, die worden beschouwd als "van rechtswege senator ".België is ook een van de weinige landen in de wereld die stemplicht, die van nature biedt het met een uitzonderlijk hoge opkomst tarieven heeft. België 's hoofd van de staat is de Koning, hoewel zijn macht is beperkt tot benoeming van de minister-president (met een motie van vertrouwen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers), samen met een aantal andere prerogatieven. Afkomstig uit principes van de Code Napoleon, België 's gerechtelijk systeem wordt ondersteund door het burgerlijk recht, met het Hof van Cassatie en het Hof van Beroep vertegenwoordigt het land ' s hoogste rechtbanken. België 's Juridisch systeem Vier niveaus van de gewone rechtbanken Er bestaan ​​in België: de "Rechtbank van eerste aanleg " (lager niveau jeugdstrafrecht en de burgerlijke rechter), "Tribunal des Juges de paix " en "Tribunal de police " --civil en strafrechter, respectievelijk.Onlangs heeft de regering een belasting rechtbank of kamer toegevoegd aan de Rechtbank van eerste aanleg, dat geschillen met betrekking tot zakelijke en persoonlijke fiscale kwesties beslist. Slechts één Belgische rechter heeft een jury - de Cour d 'Assises --die hoort ernstige misdrijven zoals doodslag, ontvoering en moord. Straf voor ernstige misdrijven te betrekken geschikte gevangenis straffen, zoals bepaald door een jury, omdat de doodstraf is afgeschaft sinds 1996. Hoewel de Belgische wetgeving nauwgezet volgt Frankrijk 's law-stelsel, talen gebruikt tijdens een gerechtelijke procedure, of het nu Frans of Nederlands, afhankelijk van waar de rechtbank is gevestigd in België. Echter, worden beide talen gebruikt in de Brusselse rechtbanken.

Bestuderen wet in België

Het verdienen van een licentiaat in de rechten in België behalen van een graad in de rechten in België vereist geen studenten slagen voor een pre-toelatingsexamen als nodig is voor een paar andere graden. Hoewel de vermenging van het Nederlands, Frans en een beetje Duits instellingen voor hoger onderwijs in België verwarrend kan zijn, ze hebben allemaal vastgestelde verordeningen die door het proces van Bologna, die dezelfde soort Bachelor 's, Master ' s en gepromoveerd systeem gevolgd met zich meebrengt door andere Europese landen. Toelating tot de Belgische Bar is toegestaan ​​na vijf jaar van zijn studie rechten, of op het verdienen van een Master of Law (LLM). Collegegeld De regering van België regelt het hoger onderwijs collegegeld voor alle openbare universiteiten of hogescholen. Deze tarieven zijn gebaseerd op het vermogen van de student (of de student 's familie) tot een bedrag medelijden betalen met inkomen. Bijvoorbeeld, een laag inkomen (Beurs) studenten krijgen volledige financiële hulppakketten en betalen meestal een collegegeld tarief van 100 euro ($ 135 USD).Studenten beschouwd als "non-beurs " betalen de volle collegegeld € 600 ($ 800 USD). Nogmaals, kunnen deze percentages variëren van een wet school naar de andere. Employment Opportunities Onlangs heeft de werkloosheidsgraad in België daalde aanzienlijk als de recessie in de VS en Europa is eindelijk begonnen om te verbeteren, een bemoedigend teken dat ook heeft gevraagd de Bank van Engeland te overwegen het verhogen van de rente. Bijgevolg moet de arbeidsmogelijkheden voor rechtenstudenten willen praktijk wet in België in overeenstemming met de snel verbeterende economie en de arbeidsmarkt te blijven.