BA in Internationale Belasting en Recht

In het onderwerp van de belasting is internationale netwerkvorming niet gehaald. In toenemende mate moeten fiscale vragen vanuit een internationale context worden beantwoord, of het vanuit het gezichtspunt van een bedrijf of de wet is. De cursus "International Taxation and Law" wordt dus volledig in het Engels geleerd. De inhoud van de cursus is voornamelijk gericht op mondiale uitlijning en zijn gericht op de belangrijkste fiscale vragen in nationale en internationale context. In het eerste semester worden fundamentele inhoud geleerd voor de nationale belasting, die vanaf het tweede semester aangevuld worden met modules over de belangrijkste internationale fiscale onderwerpen.

Om een ​​uitgebreide theoretische basis te waarborgen, worden ook internationale bedrijfseconomische onderwerpen in verband met belasting en wetgeving onderwezen. Daarnaast worden juridische en sociologische uitgelijnde modules afgerond van het uitgebreide cursusprogramma. Zachte vaardigheden en de toepassing van moderne computertechnologie op het gebied van belasting, evenals experimenteel economisch onderzoek garanderen een modern didactisch programma.

Dit onderscheidt onze afgestudeerden van anderen en maakt ze zeer goed gekwalificeerd en geschikt voor een succesvolle toekomstige carriere!

Naast de klassieke standaard economische en fiscale onderwerpen leert de basisopleiding ook de analytische vaardigheden en fundamentele kennis van de sociale wetenschappen. Het hoofdgerecht volgt in de vierde en vijfde universitaire semester. De student kan verplichte vakken kiezen met betrekking tot hun individuele toekomstige roeping. Hierbij kan de student vakken selecteren met een grotere focus op audit of belasting vanuit economisch of wetgevend oogpunt. In het zesde semester voltooit de student een praktisch semester (stageopdracht) of winervarende ervaring in het buitenland. We adviseren natuurlijk de student over het aanbod van mogelijkheden die openstaan ​​voor hen, en ondersteunen bij de keuze van de juiste optie, met name wat betreft een semester in het buitenland. Het zevende en laatste semester is gewijd aan de bachelor scriptie. Hierbij erkennen we ook het belang van de nabijheid van praktische ervaring en samenwerking met bedrijven in de particuliere sector. Daarnaast geven de cursussen in de cursussen de nodige vaardigheden om de einddocumenten te produceren. De cursus is afgesloten met een colloquium!

Opleiding te volgen in:
  • Engels
Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
okt 2019
Op locaties
Op datum
Begindatum
okt 2019
Aanmeldingslimiet

okt 2019