Over

Functies van OzU Faculty of Law

 • Duidelijke faculteitsleden die deskundig zijn in hun respectieve disciplines,
 • Een modern en diepgaand curriculum dat een breed begrip biedt van de fundamentele rechtsregels en wetten die van kracht zijn,
 • Een breed scala aan keuzevakken die interdisciplinaire studies mogelijk maken om te reageren op nieuwe ontwikkelingen
 • Theorie, praktijk en onderzoek gerichte instructie,
 • Een nieuw instructiesysteem met tracks waarmee studenten zich kunnen specialiseren, niet alleen in hun studieprogramma, maar ook in hun interessegebied en andere vereiste velden,
 • Een onderwijssysteem dat studenten aanmoedigt niet alleen om te leren, maar ook om voortdurend vragen te stellen en oplossingen te zoeken als mentale activiteit en een levensstijlkeuze,
 • Certificaatprogramma's

Onze afgestudeerden

 • de belangrijkste juridische begrippen zoals rechten en billijkheid, rechtvaardigheid en democratie begrijpen en kunnen toepassen,
 • zal in staat zijn oplossingen te analyseren en te creëren voor de mindset en waardeoordelen van de samenleving waarin zij leven met het idee dat de rechtsregels worden gecreëerd om te voldoen aan de behoeften van de samenleving,
 • zal inspelen op nieuwe eisen die voortvloeien uit de sociale en culturele dynamiek en in staat zijn om juridische oplossingen te vinden voor multidisciplinaire problemen van deze tijd,
 • zal zich bewust zijn van het feit dat de wet het geheel van regels is dat tot doel heeft gerechtigheid te waarborgen en alles in het werk zal stellen om gerechtigheid te bewerkstelligen,
 • zal worden uitgerust met de intellectuele en geestelijke volwassenheid en wijsheid om abstracte regels van het recht eerlijk toe te passen op echte incidenten en zo het echte doel van de wet dienen, en,
 • zal de nodige stappen hebben gezet voor hun persoonlijke ontwikkeling met het besef dat de wet een kunst van zelfexpressie is, zowel in woord als schrift

Academisch programma

Tijdens het eerstejaarsjaar maken studenten kennis met de rechtenstudie via de basiscursussen, zoals Inleiding tot het recht, het grondwettelijk recht, het burgerlijk recht en het Romeinse recht. Deze cursussen bieden een diepgaand begrip van de concepten zoals de rechtsstaat, gedragscode, gerechtigheid, orde en sanctie. De fundamenten van de dogmatische wet komen aan bod. Studenten maken ook kennis met privaatrecht en publiekrecht via de cursussen Burgerlijk recht en Constitutioneel Recht.

Tijdens het tweede studiejaar kennen studenten het professionele en technische recht via de cursussen Strafrecht, verbintenissenrecht, administratief recht en internationaal publiekrecht. Deze cursussen combineren theorie en praktijk en bieden studenten de gelegenheid hun kennis in de praktijk te brengen. Zo krijgen studenten een holistisch begrip van de geldende wetten en de uitvoering ervan.

Tijdens het junior jaar worden studenten cursussen aangeboden over speciale bepalingen van strafrecht, bijzondere bepalingen van verbintenissenrecht, eigendomsrecht, burgerlijk procesrecht, handelsrecht, algemeen publiek recht, rechtsfilosofie en sociologie. De juniorjaarcursussen bereiden studenten voor op hun toekomstige tracks waarin ze zich zullen specialiseren. Studenten krijgen ook cursussen aangeboden over hoe een bedrijf te starten en te beheren tijdens het eerste jaar.

Het curriculum van het hoger jaar bestaat uit de cursussen Criminal Procedure Law, Execution en Bankruptcy Law, Maritime Commercial Law, Private International Law, Successiewet, Labour and Social Security Law. Met het curriculum voor het hogere jaar voltooien de studenten de basiscursussen over privaatrecht en publiekrecht.

Sporen

 • Advocaten: afgestudeerden van de Faculteit Rechtsgeleerdheid kunnen als advocaat aan de slag bij het afronden van hun eenjarige stage.
 • Rechters en aanklagers: Gekwalificeerde afgestudeerden die slagen voor het Judge en het Openbaar Ministerie examen kunnen dienen als een rechter of een procureur na het voltooien van een tweejarige stage.
 • academici
 • Senior Public Service Administrators zoals Governors, Local Administrators
 • Notarissen publiek
 • consultants
 • Andere rollen op alle niveaus in de publieke en private sector

Faculteit

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft momenteel 24 voltijdse faculteitsleden, 12 onderzoeksassistenten, 1 specialist. Al onze faculteitsleden zijn afgestudeerden van gerenommeerde universiteiten, met grote nationale en internationale ervaring.

Opleiding te volgen in:
 • Turks
Laatst bijgewerkt op December 20, 2018
Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
sep 2020
Duration
4 jaar
Op locaties
Op datum
Begindatum
sep 2020
Aanmeldingslimiet

sep 2020

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum