Arbitrage


De verschillende methoden die beschikbaar zijn voor advocaten bij het behandelen van geschillen zijn in de juridische praktijk steeds belangrijker geworden. Arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting behoren nu tot de kernactiviteiten van internationale advocatenkantoren. De gecertificeerde programma-arbitrage


Het deeltijdprogramma is specifiek bedoeld voor personen die geen professionele of persoonlijke verplichtingen kunnen opgeven voor een volledig standaard academisch semester.


Duur: 1 semester, deeltijd

Kosten: € 3.490

ECTS Credits: 15

Start: jaarlijks in oktober


Doelgroep

  • Rechten afgestudeerden en beoefenaars geïnteresseerd in arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting, alsmede advocaten in opleiding, bedrijfsjuristen en advocaten, juridisch adviseurs en consultants


Alumni netwerken

Het alumninetwerk van de Afdeling Recht en Internationale Betrekkingen stimuleert en faciliteert de voordelen van persoonlijk contact en uitwisseling van professionele ervaring tussen afgestudeerden, docenten en universiteit.


Toelatingseisen

  • Eerste graad in de rechten, of een graad met een substantiële inhoud van de wet (uitzonderingen worden van geval tot geval beoordeeld)
  • vloeiend Engels
  • Succesvol toelatingsgesprek
Opleiding te volgen in:
  • Engels
Danube University Krems FBG - Department of Law
Deze cursus is Campus gesitueerd
Duration
1 semester
Deeltijd
Prijs
3,490 EUR